Nattsömnen hotad för en miljon svenskar

2024 04 26

En av tio svenskar, drygt en miljon människor, får nattsömnen förstörd.

Det visar en färsk undersökning från Folkhälsomyndigheten.

I undersökningen Miljöhälsoenkäten 2023 ställs bland annat frågor inomhusmiljö, luftföroreningar, kemikalier, solljus och klimatförändringen.

Resultatet är tydligt: Den miljöexponering som påverkar människor mest är buller.

En av tio uppger att de får nattsömnen avbruten på grund av fenomenet, som ökat de senaste åren.

Folkhälsomyndighetens utredare Ida Knutsson understryker att resultatet är oroväckande för folkhälsan.

– Buller kan orsaka sömnstörningar, vilket i sin tur kan ge upphov till allvarliga effekter som hjärt- och kärlsjukdom och diabetes. Nästan en av tio anger i enkäten att de dagligen eller varje vecka får sin sömn störd av trafikbuller. Problemet har blivit allt vanligare sedan Folkhälsomyndighetens undersökningar startade för 25 år sedan, säger hon.

Följer ny fråga

För första gången sedan undersökningens start har Folkhälsomyndigheten ställt frågor om ett växande samhällsproblem: trångboddhet.

Över en femtedel (22 procent) av personer födda utanför Europa svarar att de bor trångt. Det innebär att trångboddhet är kraftig överrepresenterat hos gruppen jämfört med övriga delen av befolkningen, där drygt 10 procent svarar ja på samma fråga.

Folkhälsomyndigheten ser allvarligt på resultatet.

– Om de boende är fler än vad bostaden är anpassad för, kan inomhusmiljön bland annat ge upphov till besvär som allergi, trötthet och huvudvärk. Besvären kan uppstå på grund av otillräcklig ventilation och ökad förekomst av fuktskador och mögel, skriver myndigheten.

Positiv trend

Det går även att finna positiva trender i Folkhälsomyndighetens undersökning. En sådan är att allt färre personer exponeras för passiv rökning – siffran har minskat från 7 procent till 2 procent sedan 2007.

Foto: T. Barbhuiya

Text: Redaktionen


Ny legitimation ska införas i Sverige och hela EU

2024 06 12

En ny e-legitimation ska införas i Sverige och EU, vilket innebär att BankID får konkurrens.

Miljontals svenskar har idag bank-id från kommersiella aktörer i form av privata banker.

Men det finns också många som inte har något bank-id eller någon form av e-legitimation.

Detta skapar problem i vardagen och leder till ojämlikhet.

Därför införs nu en ny, statlig e-legitimation, rapporterar SR.

En miljon saknar e-legg

Bank-id har fått mycket kritik, bland annat för att många människor saknar möjlighet att skaffa eller använda det.

– Det finns idag ungefär en miljon människor i Sverige som inte kan få en e-legitimation, säger Lotta Hämäläinen, som är ansvarig på Digg – myndigheten för digital förvaltning, till radiokanalen.

Många äldre personer kan inte använda bank-id eftersom de har svårt att hantera en smartphone.

Detsamma kan gälla personer med funktionsnedsättningar.

Ett annat problem är att bankerna, som är privata aktörer, kan välja bort kunder. Detta kan bland annat drabba flyktingar som saknar svenskt personnummer.

Dessutom anses det leda till osäkerhet när privata aktörer i stort sett har monopol på en så viktig samhällsfunktion.

– Vi har en dominerande lösning som gör att går den ner så är risken att samhället stannar, säger Lotta Hämäläinen.

Fysiskt plastkort

Men nu kommer Sverige alltså att införa en statlig e-legitimation, vilket de flesta andra länder redan har.

Den införs 2026 och kommer att vara ett fysiskt plastkort.

– Du lägger kortet mot telefonen, så läses den av trådlöst. Så det innebär att det blir enklare att hjälpa till exempel sin gamla mamma, säger Lotta Hämäläinen till radiokanalen.

Digital plånbok inom EU

Samma år kommer även EU att införa en gemensam e-legitimation i form av den digitala plånboken EUDI Wallet.

– Nyckelfunktionerna inkluderar möjligheten att e-legitimera användare över landsgränserna, både i e-tjänster och vid fysisk närvaro, uppger myndigheten Digg på sin hemsida.

Med den digitala plånboken kommer man även kunna dela annan information om sig själv inom hela EU.

– Det man fyller den med kan vara allt från teaterbiljetter, körkort, utbildningsmeriter, recept på mediciner till arbetsintyg eller rättigheter att representera ett visst företag, skriver Digg.

Foto: BankID

Text: Redaktionen


Danmark förbjuder populär pasta – säljs i Sverige

2024 06 12

Danmark återkallar flera sorter av populära ramennudlar.

Produkterna kommer från det stora sydkoreanska företaget Samyang vars pastaprodukter även säljs i de flesta svenska livsmedelsaffärer.

Nudlarna som Danmark valt att förbjuda är dock de kryddiga och starkare varianterna, som även de säljs i Sverige men främst via nischade återförsäljare på nätet.

Det handlar om “extremt starka nudlar” som den danska motsvarigheten till Livsmedelsverket menar kan förgifta konsumenterna som nu uppmanas att slänga produkterna.

– Om du har köpt produkterna ska du kassera dem eller lämna tillbaka dem till butiken där de köptes, framhåller myndigheten i ett uttalande.

"Sveda och obehag"

Enligt de danska myndigheterna är det chilin som är problemet. Kapsaicinhalten är så hög att den anses utgöra en hälsorisk. I Tyskland har flera barn lagts in på sjukhus efter att ha blivit förgiftade då de blivit utmanade på sociala medier att äta starka chilichips, lyder argumentet.

– Chili i stora mängder utgör en risk framför allt för barn och sköra vuxna, säger enhetschefen Henrik Dammand Nielsen på Fødevarestyrelsen.

– Möjliga symtom inkluderar sveda och obehag, illamående, kräkningar och högt blodtryck. Därför kräver vi nu att butikerna tar bort produkterna från sina hyllor.

"Danskar tål inte stark mat"

Återkallandet har väckt uppmärksamhet även utanför Danmarks gränser. Bland annat tar brittiska BBC upp saken och pekar på en diskussion som blossat upp där danskar pekas ut som ett folk som inte tål stark mat.

– Jag hade en vän från Danmark som tyckte att smaklösa panerade räkor med lite mald peppar på var för kryddig. Inte förvånad över att de tror att ramennudlarna är gift, lyder en kommentar på forumet Reddit som gillats flera gånger.

Här är nudlarna det gäller

De danska myndigheterna menar dock att giftlarmet ska tas på allvar. DTU Food Institute har dragit slutsatsen att nudelpaketen är skadliga för hälsan.

– Mängden het chili är ännu högre i de undersökta nudlarna än i chilichips, vilket tidigare lett till förgiftningsskador bland barn i Tyskland. Därför är det viktigt att föräldrar är medvetna om de extrema nudelsorterna och undviker dem, säger Henrik Dammand Nielsen.

Smakerna från Samyang som berörs är följande:

- Buldak 3x Spicy & Hot Chicken

- 2x Spicy & Hot Chicken

- Hot Chicken Stew

Foto: S. Singh

Text: Redaktionen