Myndigheterna brister – barn tvingas lämna Sverige

2022 12 01

En ny rapport visar att myndigheterna brister i sitt arbete när barn tvingas lämna Sverige.

Ett antal barn och ungdomar tvingas utomlands varje år mot sin vilja.

Nu visar en rapport från Jämställdhetsmyndigheten att myndigheterna inte gör tillräckligt kring ämnet, uppger DN.

Ansvarig för rapporten är enhetschef på Jämställdhetsmyndigheten Mikael Thörn, som riktar hård kritik mot relevanta myndigheter.

Det finns stora brister i arbetet, både när det gäller kunskap och rutiner och att göra riskbedömningar från till exempel socialtjänsten som gör att barn kan föras utomlands.

Hedersförtryck vanligast

Rapporten visar att hedersförtryck är den vanligaste risken till bortförande.

74 procent av fallen handlade om hedersrelaterade orsaker som tvångsäktenskap eller så kallade “uppforstringsresor”.

Rapporten handlar om barn och unga som tvingas ut ur Sverige och bygger på intervjuer med bland annat socialtjänst och polis.

Jag tycker att det är skrämmande att vi inte lyckas skydda och hjälpa barn i Sverige trots en ganska stark lagstiftning och kunskap inom området. Vi borde kunna förebygga och skydda barn och unga så att de inte förs utomlands, säger Thörn.

Normer och värderingar

Hedersförtryck handlar bland annat om att mäns och familjers heder beror på kvinnors och flickors beteende, uppger organisationen Hedersförtryck på sin hemsida.

Hedersrelaterat våld och förtryck handlar om att upprätthålla gemensamma normer och värderingar som råder i den egna familjen/släkten eller ett större kollektiv. Det kan också handla om att återupprätta familjens eller släktens anseende om det skadats, menar de.

“Allvarligt samhällsproblem”

Regeringen arbetar för närvarande med att ta fram ett nytt åtgärdsprogram för att motverka mäns våld mot kvinnor.

De understryker vikten av att kämpa mot hedersförtrycket och arbeta långsiktigt i frågan.

– Mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck är allvarliga samhällsproblem som medför stort lidande för dem som utsätts, uppger de på sin hemsida.

Saknat information

Rapporten från Jämställdhetsmyndigheten visar även att stödet vid ett återvändande till Sverige är bristfälligt.

Studien menar att yrkesverksamma haft liten eller obefintligt information om stödinsatser vid hemkomsten.

Foto: John McArthur

Text: Redaktionen