Myndighet varnar: rykten sprids om insekter i svensk mat

2023 01 27

Det cirkulerar falska rykten i Sverige om att vanlig mat innehåller insekter.

Ryktesspridningen har blivit så omfattande att Livsmedelsverket nu måste gå ut och kraftigt dementera innehållet.

– Det sprids rykten, både i Sverige och i andra europeiska länder, att det skulle vara tillåtet att blanda insekter i maten utan att informera konsumenterna, säger Astrid Walles Granberg, rådgivare på Livsmedelsverket, i ett pressmeddelande på fredagen.

Hon tillägger:

– Självklart är det inte så – ingen ska luras att äta insekter utan att man vet om det.

Tillåtet men ovanligt

Det är helt tillåtet att sälja mat med vissa insekter i Sverige och resten av EU sedan ett par år tillbaka. Fenomenet är dock relativt ovanligt och det är dessutom enbart sex arter som är tillåtna.

Myndigheten går inte in i detalj på var ryktesspridningen sker, men betonar att det är allvarligt att lura konsumenter att tro att de äter någonting som de i själva verket inte gör.

– Den som inte vill äta insekter ska naturligtvis inte göra det. Precis som för all mat som säljs måste det vara tydligt i märkningen vilka ingredienser som ingår så att vi kan välja själva om vi vill äta maten eller inte, säger Astrid Walles Granberg.

Måste framgå tydligt

Enligt Livsmedelsverket kan du alltså andas ut om du inte är särskilt sugen på att äta flugor eller maskar.

Det finns inga insekter i din mat så länge du inte kan hitta dem i ingrediensförteckningen.

Myndigheten framhåller att det måste stå tydligt och framgå vilken art det är och att informationen måste vara på svenska.

Högt järninnehåll

För de som dock tycker om insekter finns det fler anledningar än enbart smaken att fortsätta med en sådan diet.

Studier vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, har kunnat visa att insekter har ett väldigt högt näringsvärde.

– En del insekter har till exempel ett mycket högt järninnehåll och skulle kunna bidra till att motverka järnbrist, vilket är ett problem i Sverige och stora delar av världen, framhåller professorerna Anna Jansson och Åsa Berggren på SLU i en rapport.

Dyngbaggar på nyårsmiddagen 2050

Att det kommer bli allt vanligare att äta insekter i framtiden anses dock vara en vetenskapligt grundad gissning, menar Johan Bergendorff, vetenskapsreporter på SVT.

– Köttet på tallrikarna år 2050 kommer att behöva ersättas med mer vegetariska proteiner – och med insekter, framhöll han till tv-kanalens hemsida vid årsskiftet då han förutspådde innehållet på framtidens nyårssupéer.

– Antingen dyngbaggar, som grävs upp från kornas mockor, eller produceras inomhus i effektiva insektsfabriker och mals till pulver. Det krävs väldigt mycket mindre plats, foder och vatten att producera insektsprotein än kött från kor, får grisar eller kyckling.

Hela listan: dessa insekter är tillåtna

Följande sex insektsarter är enligt Livsmedelsverket tillåtna att finnas i livsmedel i Sverige:

- Mjölmask

- Hussyrsa

- Europeisk vandringsgräshoppa

- Buffalolarv

- Honungsbi, drönarpuppa

- Svart soldatfluga

Foto: O. Mulyadi (Föreställer svart soldatfluga, en av de tillåtna insekterna att sälja som mat i Sverige)

Text: Redaktionen


Sänker skatten

2024 04 23

Regeringen överväger flera nya skattesänkningar.

Det uppger finansdepartementet på måndagskvällen.

– Inför budgetpropositionen för 2025 är det angeläget att flera skatteförslag kan förberedas genom remittering för att möjliggöra en samlad behandling av skatteförslag med budgeteffekter, framhåller departementet i ett uttalande.

Det handlar bland annat om följande förslag på skattesänkningar:

  • Sänkt skatt på arbetsinkomster
  • Sänkt skatt på pension
  • Sänkt flygskatt

– Inflationsbekämpningen har fungerat. Vi ser nu att inflationen sjunker på bred front och vi förväntas nå inflationsmålet i år. Inför arbetet med budgeten i höst är fokus att bygga ett rikare och tryggare Sverige.

–  Remisserna fokuserar primärt på tre områden, fortsätta stötta hushåll och företag som har det tufft, öka drivkrafterna till sparande och arbete, och att göra det enklare att driva företag i Sverige, säger finansminister Elisabeth Svantesson (M).

1 900 kronor

Enligt förslaget om sänkt skatt på arbetsinkomster föreslås det ordinarie jobbskatteavdraget förstärkas med 8,1 miljarder kronor.

Det skulle innebära att skatten i genomsnitt minskar med cirka 1 900 kronor per år för de som omfattas, uppger regeringen.

Pensionskatten föreslås sänkas genom att det förhöjda grundavdraget för personer som fyllt 66 år förstärks med totalt 1,84 miljarder kronor.

– I genomsnitt minskar skatten med ca 1 100 kronor per person och år för de som omfattas av förslaget om förstärkning av det förhöjda grundavdraget, framhåller regeringen.

Flygskatten föreslås sänkas med 39, 162 eller 259 kronor per passagerare – beroende på slutdestination för flygresan. 

SD måste ge grönt ljus

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2025.

Det är dock inte säkert att regeringen och Sverigedemokraterna går vidare med samtliga skattesänkningar som föreslås.

Finansminister Elisabeth Svantesson betonar att det ekonomiska läget, reformutrymmet, finansieringsbehovet och överläggningar mellan regeringen och SD kan komma att påverka om förslagen presenteras i höstbudgeten eller inte.

Foto: Ninni Andersson Regeringskansliet

Text: Redaktionen


Militären bekräftar – skarp insats vid Gotland

2024 04 22

Under söndagen noterades två kraftiga smällar i Visby på Gotland.

Händelserna väckte stor uppmärksamhet. Tidigt spekulerades det i att Försvarsmakten låg bakom smällarna, men varken Gotlands regemente P18 eller Försvarsmaktens vakthavande kommunikatör kunder bekräfta uppgifterna. Aktörerna uppgav dock att smällarna sannolikt berodde på stridsflygplan som brutit ljudvallen.

Under måndagen går flygvapnet ut med nya uppgifter om smällarna, som var så kraftiga att fönsterrutor började skallra.

Enligt flygvapnets kommunikationschef Louise Levin orsakades smällarna av två stridsflygplan, som genomförde en ”skarp insats”.

– Det var ingen övning utan en skarp insats. Det var en rote Jas 39 Gripen ur vår incidentberedskap som genomförde en incidentinsats, säger hon till tidningen Hela Gotland.

En så kallad rote är benämningen på ett par stridsflygplan som bildar en tät formation.

”Skarp insats”

Under söndagen framkom uppgifter om att smällarna var en del av en pågående militärövning på Gotland.  Louise Levin tillbakavisar uppgifterna.

– Nej, det var en skarp insats, men mer kan jag inte säga, säger flygvapnets kommunikationschef. 

”Ständigt beredda”

Flygvapnet genomför regelbundet insatser för att säkra Sveriges luftrum.

Det finns alltid stridsflygplan redo att lyfta från en bas någonstans i Sverige. Den så kallade incidentberedskapen handlar om att lösa skarpa uppgifter, inom såväl jakt och attack som spaning. Det kan även handla om att identifiera och dokumentera aktiviteter i närområdet, till exempel militära övningar, flygplan eller fartyg.

Efter Rysslands invasion av Ukraina har flygvapnet följt händelseutvecklingen noga.

– Risken för ett väpnat angrepp mot Sverige är på kort sikt fortsatt låg, men vi är ständigt beredda. Vi anpassar beredskapen och ligger alltid steget före vilket ger oss handlingsfrihet att agera vid uppkomna oförutsägbara händelser. Jag känner mig trygg i att vi har en god beredskap i det svenska flygvapnet och Försvarsmakten, säger flygvapenchefen generalmajor Carl-Johan Edström i ett uttalande.

Foto: Försvarsmakten

Text: Redaktionen