Myndighet utfärdar varning gällande Sveriges elbehov

2023 02 05

Energimyndigheten varnar för elbrist i framtiden.

Just nu har Sverige överskott på el och exporterar mer än någonsin.

Däremot kan det komma att bli tuffare i framtiden, och år 2027 finns det risk för elbrist i Sverige.

En ny rapport från Energimyndigheten framhåller att vindkraften måste byggas ut snabbare för att möta behovet.

– Vi ser hur industrins elbehov ökar mycket snabbare än utbyggnaden av ny el, och från 2027 kan Sverige få underskott på el, säger Mattias Jonsson, enhetschef på Svenska kraftnät enligt SVT.

“Ser en risk”

Framtidens stora gröna industriprojekt hotas av elbrist och enligt nya prognoser ökar industrins behov snabbare än tidigare trott.

Det finns en möjlighet att överskotten kan försvinna och att priserna skjuter i höjden.

– Vi ser en risk att stora industrisatsningar inte kan bli av om vi inte får igång snabbare utbyggnad av elproduktion, säger Martin Johansson på Energimyndigheten.

Bolag bekräftar

Det statliga gruvbolaget LKAB menar att de kommer behöva mer el i bland annat Gällivare redan till 2026.

Det handlar om ett behov som motsvarar Danmarks hela förbrukning.

Företaget ser risker att tidsplaner kan förskjutas eller ställas in om inte utbyggnaden av el går snabbare de kommande åren.

Tung höst

Såväl hushåll som företag har drabbats hårt av den elkris som Sverige stått inför under hösten.

Höga elräkningar har skapat huvudbry för landets invånare och slagit hårt mot människors privatekonomi.

Svenskar har uppmanats att spara in på elen genom att duscha kortare tid och sänka värmen inomhus.

Slog rekord

Trots energikrisen slog Sverige rekord vad gäller elexporten för 2022.

Förklaringen till den omfattande exporten uppgavs handla om ökad produktion från vindkraft som även kompenserat för stängda kärnreaktorer.

Under det gångna året exporterade Sverige el för över 30 miljarder kronor. 

– Jag förstår att det kan rimma illa att uppmana folk att spara el och exportera på samma gång, sade Anna Andersson, utredare på Energimyndigheten, om rekordexporten till Aftonbladet.

Foto: A. Valberg

Text: Redaktionen