Myndighet slår larm: vanliga elprylar måste stoppas

2023 09 21

Kemikalieinspektionen har noterat en mängd elprodukter som inte borde få säljas.

Myndigheten har gjort en tillsyn av vanlig hemelektronik som exempelvis laddare, hörlurar och belysning.

Resultatet i granskningen är slående.

Hela 47 procent av elprylarna innehöll farliga ämnen i sådan omfattning att de borde vara förbjudna från att säljas i Sverige och resten av EU.

– De bidrar till den sammanlagda exponeringen av de farliga kemiska ämnen vi utsätts för i vår vardag och därför är det viktigt att få bort dem från marknaden, säger Kemikalieinspektionens inspektör Mariana Pilenvik i ett pressmeddelande från myndigheten.

Felaktigt CE-märkta

Anmärkningsvärt nog var också en majoritet av varorna CE-märkta – trots att de alltså innehöll en förbjuden mängd kemikalier. 

CE-märkningen ska enbart sättas på elektriska produkter om tillverkaren efter en kontroll kunnat säkerställa att produkten uppfyller de lagkrav som finns för EU-marknaden.

– Det indikerar tyvärr att för den här typen av produkter är CE-märkning inte någon garanti för varornas kvalité, säger Mariana Pilenvik.

– Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att om en elektrisk produkt saknar CE-märkning så uppfyller den inte lagkraven och risken är stor att den även innehåller ämnen som gör att produkten inte får säljas inom EU.

Bly och kadmium

Enligt Kemikalieinspektionen föreligger det inte någon akut hälsofara för den enskilde konsumenten.

Likväl är det viktigt att otillåtna varor inte kommer ut på marknaden då ämnena trots allt är skadliga för hälsan.

Vanligast förekommande är bly och kadmium i lödningar och ftalater och kortkedjiga klorparaffiner i mjukgjord plast.

I granskningen tittade myndigheten på 98 produkter från 25 olika företag.

– Resultatet visar att det framför allt är små och till och viss del medelstora företag som själva importerar varor som har produkter som inte uppfyller lagstiftningens krav, framhåller Kemikalieinspektionen.

E-handelsföretag med direktimport från exempelvis Kina var bland de vanligare företagen.

15 företag anmälda

Kemikalieinspektionen har nu anmält 15 företag för misstänkt miljöbrott.

Samtliga utpekade företag har frivilligt plockat de aktuella produkterna med för höga halter av farliga ämnen från försäljning.

– Som konsument kan du försöka välja bort lågprisvarorna eftersom det är bland dem som vi hittar de förbjudna ämnena. Var uppmärksam när du handlar på nätet från länder utanför EU, uppmanar Mariana Pilenvik.

Foto: MarcusOscarsson.se

Text: Redaktionen


86 000 svenskar får pengar på kontot

2024 05 28

För drygt tre år sedan föll domarna mot pensionsbolaget Allras grundare Alexander Ernstberger och tre andra Allra-profiler i Svea hovrätt. 

De dömdes till mångåriga fängelsestraff för mutbrott och för att ha berikat sig på bekostnad av pensionssparare.

Samtidigt tilldömdes Pensionsmyndigheten ett stort belopp i skadestånd. Pengarna ska fördelas till kunder som drabbades i Allra-härvan.

Nu meddelar Pensionsmyndigheten att man påbörjar den första inbetalningen – 95 miljoner ska fördelas på 86 400 sparare.

De som får in pengar på kontot tillhör tidigare sparare som hade hela eller delar av sitt premiepensionskapital i fonder med kopplingar till Allra under 2012.

– Det här är en milstolpe för oss på Pensionsmyndigheten att vi lyckas med vad vi hela tiden har förmedlat: att vi ska hitta, ta tillbaka och betala in pengar som sparare förlorade i samband med Allra.

– Jag är glad för de sparare som nu börjar få ekonomisk upprättelse, säger Anna Pettersson Westerberg, generaldirektör på Pensionsmyndigheten.

Flaggar för fler inbetalningar

Beloppet på 95 miljoner kronor är lägre än skadeståndet vilket kan innebära ytterligare inbetalningar till pensionssparare i framtiden.

– Inbetalningen innebär ett delmål i vårt arbete med att se till så att de som drabbades av Allra-härvan ska få ersättning för varje krona de har lidit skada. Pensionsmyndighetens arbete med detta är uthålligt, envist och metodiskt, säger Pensionsmyndighetens chefsjurist Lena Aronsson.

Så fungerar inbetalningarna

- Pengarna betalas in automatiskt till de drabbades premiepensionskonton och man behöver inte göra något för att få pengarna.

- Inbetalningens storlek beror på olika faktorer som exempelvis när och hur länge man haft innehav i någon eller några av de aktuella fonderna och storleken på innehavet.

- Inbetalningen väntas nå berörda personers konton den 28 maj och syns som ”korrigering” om man loggar in på Mina sidor på pensionsmyndigheten.se. De som får en inbetalning på minst 50 kronor informeras också via brev.

Så fördelas pengarna

- 86 400 sparare berörs av inbetalningen.

- 36 251 personer får upp till 1 000 kronor

- 43 592 personer får mellan 1 000 och 2 000 kronor

- 6 414 personer får mellan 2 000 och 3 000 kronor

- 144 personer får över 3 000 kronor

Källa: Pensionsmyndigheten

Foto Windows

Text: Redaktionen


Nya regler för bensin och diesel – bilister riskerar chockbesked

2024 05 28

Om ett och ett halvt år börjar nya drivmedelsregler gälla i Sverige.

Det handlar om ett nytt handelssystem inom EU som kallas för ETS 2 och som innefattar utvidgade villkor för handel med utsläpp, bland annat drivmedel till bilar.

Regeringen och SD klubbade formellt igenom EU-direktivet, som kommer att höja priset på bensin- och diesel, tidigare i maj.

Den första prognosen talar om en höjning på 1,5 kronor per liter.

Men det kan bli betydligt mer. Bland annat pekar ett tyskt forskningsinstitut på att att höjningen snarare landar på sex kronor litern – fyra gånger så mycket som den beräknade höjningen.

Och nu vädjar branschorganisationen Drivkraft Sverige till regeringen om att kompensera landets bilister, rapporterar Svenska Dagbladet.

"Går inte sänka mer"

Enligt partierna i Tidöavtalet ska också bilister kompenseras. Det är dock inte klart hur det ska ske. Lägre skatt på bränsle eller att ta från EU:s sociala klimatfond har nämnts som förslag.

Men enligt Drivkraft Sverige ligger Sverige redan nära EU:s miniminivå för bränsleskatterna.

– De går inte att sänka mycket mer. Då får regeringen kompensera för de högre bensin- och dieselpriserna på något annat sätt, säger Jessica Alenius, vd på Drivkraft Sverige, till SvD.

Elektrifieringen går för långsamt

Den plötsliga prisökningen förklaras med att elektrifieringen går för långsamt. Bilbranschen har större behov av att samla på sig utsläppsrätter än vad som förväntades. Det driver upp priset för kunderna.

Och Drivkraft Sverige är inte den enda aktören som flaggat för en chockhöjning på bensin och diesel i framtiden.

I mars menade konsumentorganisationen Riksförbundet M Sverige att bilister riskerar en “kalldusch” när det nya handelssystemet träder i kraft.

Detta kan bli en kalldusch för väljare som röstat för att diesel och bensin skulle bli billigare, och ett svårt mål att uppnå i Sverige där vi har långa avstånd och en stor andel av befolkningen som har behov av bilen dagligen för att till exempel ta sig till jobbet, sade Caroline Drabe, vd för M Sverige vid tillfället.

Beslutet redan fattat

Det nya utsläppshandelssytemet innebär avgifter ovanpå bränslepriserna för bilister och åkerier men även inom bostäder och andra sektorer.

Pengarna ska öronmärkas till en större klimatfond i EU.

Både regeringen och Naturvårdsverket har bekräftat ramarna för den nya förändringen.

– Redan från 1 januari 2025 ska utsläppen övervakas och rapporteras, framhåller Naturvårdsverket och tillägger.

Foto: Circle K

Text: Redaktionen