MYNDIGHET LARMAR: 85 procent av landets föräldrar gör farligt misstag

2023 10 15

Åtta av tio föräldrar till barn i åldrarna 13 – 18 år förvarar inte mediciner inlåsta.

Det visar en undersökning som Novus gjort på uppdrag av Giftinformationscentralen.

Nu slår myndigheten larm.

Giftinformationscentralen framhåller att man får in ett stort antal samtal om att unga människor skadar sig själva genom förgiftningstillbud.

Vid dessa tillfällen är det vanligt att ungdomarna använder mediciner som finns lätt åtkomliga hemma.

–  För unga människor är paracetamol det överlägset mest förekommande läkemedlet när det gäller självdestruktiva handlingar och förgiftningstillbud.

– Även andra receptfria och receptbelagda läkemedel finns med bland de vanligaste medlen som unga tar i dessa självskadandehandlingar, skriver myndigheten i ett pressmeddelande.  

”Kan eskalera väldigt snabbt”

Shahabeh Shokrolahi, apotekare vid Giftinformationscentralen, understryker att receptfria läkemedel kan vara potentiellt livsfarliga och kan användas vid självmordsförsök.

– Vi vill uppmärksamma att även receptfria mediciner man har hemma kan orsaka förgiftning. Självmordsförsök är ofta impulsiva, och ett krisögonblick kan eskalera väldigt snabbt.

– Det är förstås många pusselbitar som spelar in, men en viktig åtgärd som vårdnadshavare och nära anhöriga till unga kan göra är att hålla alla mediciner inlåsta och se till att det inte finns mer läkemedel i hemmet än nödvändigt, säger hon.

Uppmanar: Lås in medicinerna

I åldersgruppen 10–19 år är det också vanligt att Giftinformationscentralen kontaktas efter överdoser med receptbelagda mediciner.

Det handlar till exempel om antidepressiva och ADHD-läkemedel samt lugnande mediciner.

Nu går myndigheten ut med en tydlig uppmaning till Sverige föräldrar: Håll alla mediciner inlåsta.

– Om du har ett barn med depression eller självskadebeteende är vår uppmaning att be den förskrivande läkaren att skriva på receptet att endast vårdnadshavare får hämta ut medicinerna. På ett apotek kan du också få hjälp med att ta bort ej aktuella recept från ditt barns läkemedelslista, betonar Shahabeh Shokrolahi.

Fem råd till föräldrar

Enligt Giftinformationscentralen bör föräldrar följa fem råd:

 1. Ansvara för barnens mediciner
  En vuxen bör dela ut och ha uppsikt över alla mediciner till familjens barn och ungdomar. Håll också ordning på antalet tabletter i de olika förpackningarna, även för receptfria läkemedel som till exempel smärtstillande, allergitabletter, vitaminer och kosttillskott.
 2. Förvara rätt
  Låt inte läkemedel ligga framme där barn eller ungdomar lätt kan komma åt dem. Förvara alla mediciner inlåsta i en låda eller i ett medicinskåp.
 3. Rensa skåpet
  Lämna in alla utgångna läkemedel och mediciner som inte längre behövs till ett apotek.
 4. Prata med omgivningen
  Om du har ett barn med självskadebeteende, informera gärna föräldrar till ditt barns kompisar, mor- och farföräldrar eller andra närstående om hur mediciner bör förvaras. Hjälp dem vid behov att låsa in sina mediciner.
 5. Begränsa åtkomsten
  Be den förskrivande läkaren att skriva på receptet att endast vårdnadshavare får hämta ut medicinerna alternativt begränsa hur ofta man kan hämta ut läkemedel genom att ange ett så kallat expeditionsintervall. Ta bort ej aktuella recept från läkemedelslistan – detta kan du få hjälp med på ett apotek.

Foto: Sanibell BV

Text: Redaktionen


SVERIGE: Nu höjs pensionen – för hundratusentals svenskar

2023 12 06

Från och med 1 januari 2024 så kommer cirka 155 000 svenskar få en höjd pension.

Det meddelar försäkring- och pensionsbolaget Folksam.

Företaget har beslutat att inflationssäkra pensionen.  

Cirka 65 000 kunder hos företaget med förmånsbestämd tjänstepension inom ramen för KTP 2 kommer att få sin pension höjd med 6,48 procent.

Tjänstepensionen kommer även att höjas med motsvarande procentsats för cirka 90 000 kunder där pensionen inte betalats ut än.

Dessutom kan drygt 2 600 arbetsgivare räkna med premiereduceringar på 30 procent under 2024.

”Stor skillnad”

Folksam motiverar beslutet med att man vill säkerställa att pensionerna inte ”äts upp av inflationen”.

– I dessa tider när allt fler märker av den rådande ekonomiska oron och stigande priser kan höjningen av tjänstepensionen med över sex procent göra stor skillnad.

– Dessutom kommer uppräkningen av intjänad pension och reduceringen av premierna bidra till att hålla nere pensionskostnaderna för nästan 2 600 arbetsgivare.

Det säger Katrin Röcklinger, chef Affärsområde Liv på Folksam. 

Under mitten av januari 2024 skickas utbetalningsbesked ut till Folksams kunder. Där kommer det nya pensionsbeloppet att framgå.

Större procentuell höjning 2022

Förra året genomförde Folksam en procentuell större höjning av pensionerna.

Tjänstepensionerna höjdes med 10,84 procent och premiereduceringar med 60 procent.

– Folksam är finansiellt starkt och allt överskott ska gå tillbaka till våra kunder i form av exempelvis återbäring eller sänkta premier.  Vi kan se tillbaka på ett antal år med bra avkastning på våra förvaltade pensionspengar inom dessa avtalsområden och därför genomför vi nu kraftiga sänkningar av premierna för många företag, sa Katrin Röcklinger då.

Folksams förändringar av pensionen 2024

 1. Privatpersoner, drygt 155 000 personer: 
  - Pensionstillägg och fribrev inom ramen för KTP 2 höjs med 6,48 procent vilket motsvarar inflationen det senaste året 
  - Sjukpensionstilläggen höjs med 6,48 procent inom KTP2, motsvarande siffra för KTP1 är 9,14 procent 
 2. Arbetsgivare, knappt 2 600 stycken: 
  - Premiereducering för ålderspension och familjepension med 30 procent  
  - Premiereducering för sjukpension med 95 procent (KTP2) och 80 procent (KTP1) 
  - Premiereducering för premiebefrielseförsäkringen med 90 procent (KTP2) och 15 procent (KTP1) 

Källa: Folksam

Foto: F. Arw

Text: Redaktionen


Bekräftad smäll efter nyår

2023 12 07

Mängder med elkonsumenter står inför ännu en höjd avgift efter årsskiftet.

Hushållen i södra Sverige har inte haft det lätt den senaste veckan.

Kärnkraftsreaktorn Ringhals 4 stoppades i onsdags – och återstarten har skjutits fram flera gånger.

Senast ikväll kom beskedet att reaktorn kommer att gå på halvfart fram till och med fredag, vilket förstås fortsätter påverka elpriserna som sköt i höjden efter förra veckans avbrott.

Höjer elnätsavgiften

Nu måste elkonsumenter i de sydligare delarna av landet förhålla sig till fler dåliga nyheter.

Den 1 januari 2024 höjs elnätsavgiften för samtliga 280 000 kunder till energijätten Kraftringen, vilket bolaget bekräftar i ett internt mejlutskick på onsdagen.

– På grund av de stora investeringarna som har gjorts och kommer att göras, kostnadsutvecklingen av material och tjänster samt ökade abonnemangsavgifter från överliggande nätägare (E.ON), förklarar Kraftringen i mejlet.

Byter modeller

Enligt eljätten handlar det om en investering värd 1,9 miljarder kronor som ska stabilisera elleveranser de kommande fem åren.

Kraftringen kommer också att byta beräkningsmodell för överföringsavgiften – från den som låg på fast pris per kilowattimme till en avgift som är baserad på timpris.

Även beräkningsmodellen för nätersättningen ändras till den rörliga varianten.

Elproducenter som matar in el i lokalnätet gör att vi som lokalnätägare får mindre elnätsförluster och därför också lägre elnätsförlustkostnader, framhåller Kraftringen.

Högsta priserna i Sverige

Kraftringen underhåller elnätet i både delar av Skåne och Småland.

Enligt Nils Holgersson-rapporten, som kartlagt avgifterna i alla Sveriges kommuner, hade elbolaget den dyraste elnätsavgiften i hela Sverige för ett år sedan.

Redan då försvarades det höga priset med investeringar.

– Generellt har vi en stabil och långsiktig prissättning. Under de senaste åren har vi ökat vår investeringstakt och framöver kommer vi att öka den ännu mer, sade bolagets ekonomidirektör Micke Andersson till SVT vid tillfället.

Enligt Kraftringen rider man dock inte på någon framgångsvåg med anledning av höga elpriser.

– Det är snarare så att vi påverkas negativt av de höga elpriserna, sade Micke Andersson förra vintern.

Foto: Tomas Ärlemo Svenska Kraftnät

Text: Redaktionen