MYNDIGHET LARMAR: 85 procent av landets föräldrar gör farligt misstag

2023 10 15

Åtta av tio föräldrar till barn i åldrarna 13 – 18 år förvarar inte mediciner inlåsta.

Det visar en undersökning som Novus gjort på uppdrag av Giftinformationscentralen.

Nu slår myndigheten larm.

Giftinformationscentralen framhåller att man får in ett stort antal samtal om att unga människor skadar sig själva genom förgiftningstillbud.

Vid dessa tillfällen är det vanligt att ungdomarna använder mediciner som finns lätt åtkomliga hemma.

–  För unga människor är paracetamol det överlägset mest förekommande läkemedlet när det gäller självdestruktiva handlingar och förgiftningstillbud.

– Även andra receptfria och receptbelagda läkemedel finns med bland de vanligaste medlen som unga tar i dessa självskadandehandlingar, skriver myndigheten i ett pressmeddelande.  

”Kan eskalera väldigt snabbt”

Shahabeh Shokrolahi, apotekare vid Giftinformationscentralen, understryker att receptfria läkemedel kan vara potentiellt livsfarliga och kan användas vid självmordsförsök.

– Vi vill uppmärksamma att även receptfria mediciner man har hemma kan orsaka förgiftning. Självmordsförsök är ofta impulsiva, och ett krisögonblick kan eskalera väldigt snabbt.

– Det är förstås många pusselbitar som spelar in, men en viktig åtgärd som vårdnadshavare och nära anhöriga till unga kan göra är att hålla alla mediciner inlåsta och se till att det inte finns mer läkemedel i hemmet än nödvändigt, säger hon.

Uppmanar: Lås in medicinerna

I åldersgruppen 10–19 år är det också vanligt att Giftinformationscentralen kontaktas efter överdoser med receptbelagda mediciner.

Det handlar till exempel om antidepressiva och ADHD-läkemedel samt lugnande mediciner.

Nu går myndigheten ut med en tydlig uppmaning till Sverige föräldrar: Håll alla mediciner inlåsta.

– Om du har ett barn med depression eller självskadebeteende är vår uppmaning att be den förskrivande läkaren att skriva på receptet att endast vårdnadshavare får hämta ut medicinerna. På ett apotek kan du också få hjälp med att ta bort ej aktuella recept från ditt barns läkemedelslista, betonar Shahabeh Shokrolahi.

Fem råd till föräldrar

Enligt Giftinformationscentralen bör föräldrar följa fem råd:

 1. Ansvara för barnens mediciner
  En vuxen bör dela ut och ha uppsikt över alla mediciner till familjens barn och ungdomar. Håll också ordning på antalet tabletter i de olika förpackningarna, även för receptfria läkemedel som till exempel smärtstillande, allergitabletter, vitaminer och kosttillskott.
 2. Förvara rätt
  Låt inte läkemedel ligga framme där barn eller ungdomar lätt kan komma åt dem. Förvara alla mediciner inlåsta i en låda eller i ett medicinskåp.
 3. Rensa skåpet
  Lämna in alla utgångna läkemedel och mediciner som inte längre behövs till ett apotek.
 4. Prata med omgivningen
  Om du har ett barn med självskadebeteende, informera gärna föräldrar till ditt barns kompisar, mor- och farföräldrar eller andra närstående om hur mediciner bör förvaras. Hjälp dem vid behov att låsa in sina mediciner.
 5. Begränsa åtkomsten
  Be den förskrivande läkaren att skriva på receptet att endast vårdnadshavare får hämta ut medicinerna alternativt begränsa hur ofta man kan hämta ut läkemedel genom att ange ett så kallat expeditionsintervall. Ta bort ej aktuella recept från läkemedelslistan – detta kan du få hjälp med på ett apotek.

Foto: Sanibell BV

Text: Redaktionen


Norrmän bötfälls i Sverige – alla begår samma misstag

2024 07 16

Mängder med norska turister i Sverige har åkt på oväntade böter.

I Norge är det tillåtet.

Av den anledningen parkerar norrmännen i god tro sina bilar längs med gatan – men möts av den klassiska gula lappen under vindrutetorkaren när de kommer tillbaka.

Detta trots att det inte finns några skyltar om att det skulle vara förbjudet att parkera.

Orsaken är istället att de norska bilisterna parkerar mot färdriktningen, vilket inte är lagligt att göra i Sverige.

– Många norrmän på roadtrips i Sverige har upplevt detta, rapporterar norska tidningen Dagbladet.

En "svenskfälla"

Fenomenet beskrivs i norska medier som en “svenskfälla”.

Men Transportstyrelsen är glasklar med vad som gäller.

– Du får bara stanna eller parkera på den högra sidan av vägen i trafikens färdriktning, framhåller myndigheten.

En bil som parkeras på annat sätt bedöms kunna orsaka olyckor när föraren ska manövrera bilen till fel sida av vägen och är dessutom svårare att upptäcka i mörker när de är vända på fel håll, eftersom det saknas reflexer fram.

1 200 kronor

Men det förbudet har alltså gått många norrmän förbi.

Istället delas felparkeringsavgifter ut på löpande band, inte sällan på summor uppemot 1 200 svenska kronor.

Och för den norrman som tror att det går att knyckla ihop den gula lappen, kasta den i papperskorgen och ta för givet att man kommer undan är det bara att tänka om.

Myndigheterna i nordens länder har nämligen ingått avtal som innebär möjlighet till tvångsindrivning över landsgränserna. 

Det gäller både vid parkeringsböter och fortkörningsböter.

LÄS MER: Många bilister gör fel på sommaren – böter skickas hem med posten

Samarbete i hela EU

Liknande samarbeten finns även inom EU och ett nyligen fattat beslut ska säkerställa att detta framöver kommer att fungerar smidigare mellan samtliga medlemsländer.

En av indrivarna som sysslar med just detta är Euro Parking Collection (EPC)

För närvarande arbetar EPC på uppdrag av mer än 450 utfärdande organisationer i 15 europeiska länder. Dessa organisationer utgörs i första hand av offentliga myndigheter och polismyndigheter, råd, kommuner, statliga myndigheter, vägavgiftsoperatörer och privata parkeringsföretag, skriver EPC på sin hemsida.

Foto: M. Krahn

Text: Redaktionen


Oväntat besked från Swedbank

2024 07 16

Swedbank kommer nu med ett besked som är över alla förväntningar.

Det har blivit dags för storbankerna att redovisa sina vinster för årets andra kvartal.

För SEB:s del minskade vinsten från förra årets siffra på 13,1 miljarder kronor till 12,9 miljarder kronor i år. 

Även Swedbank har gått ut med sina nya siffror.

Och storbanken levererar ett bättre resultat än vad experterna hade trott på förhand. Vinsten landar, före nedskrivningar, skatter och avgifter, på knappt 11,8 miljarder kronor för andra kvartalet.

Det är drygt 400 miljoner kronor mer än vad prognosen hade visat, enligt Bloomberg.

Dessutom är det en försvagning jämfört med de 12,4 miljarder i rörelsevinst man drog in motsvarande kvartal 2023.

"Ett starkt resultat"

Banken själva är nöjda med siffrorna.

– Swedbank levererar återigen ett starkt resultat. Vi skapar värde för våra kunder och ägare i såväl goda som sämre tider, framhåller Swedbanks vd och koncernchef Jens Henriksson i en kommentar.

Man pekar också på att det ekonomiska läget för bland annat svenska hushåll och dess köpkraft har stabiliserats. Dessutom ser man sänkta räntor i spåkulan.

LÄS MER: Swedbanks besked – så mycket kommer du behöva spara varje månad

– Styrräntorna har sänkts av både Riksbanken och Europeiska centralbanken. Blickar vi framåt förväntar vi oss att räntorna kommer sänkas ytterligare. Samtidigt kommer räntorna vara på en hög nivå under en längre period, fortsätter Jens Henriksson.

Det här blir prio nu

I samband med Swedbanks redovisning låter banken även meddela vad som kommer att prioriteras härnäst.

Jens Henriksson konstaterar att “kundernas framtid är vårt fokus”.

– Tillsammans med våra kunder skapar vi ett ekonomiskt sunt och hållbart samhälle – som bygger på finansiell hälsa för de många.

– Det är glädjande att vi ser ett ökat intresse för långsiktigt sparande, inte minst för ett pensionssparande i form av fondförsäkring. Swedbank Försäkring är nu största fondförsäkringsbolag både mätt i marknadsandel och i förvaltat kapital.

Sänker räntor

Vinstsiffrorna kommer en vecka efter att Swedbank meddelade att man sänker listräntorna för samtliga bundna bolån på 1-10 år.

Den rörliga tremånadersräntan på 5,69 procent lämnades oförändrad.

LÄS MER: Swedbank sänker – här är bankens alla nya räntor

Foto: MarcusOscarsson.se

Text: Redkationen