Mycket stor framgång för M-KD-SD

2022 04 11

Jimmie Åkesson och Sverigedemokraterna levererar nu till M-KD-SD-sidan på den punkt där det betyder allra mest för Ulf Kristersson och Ebba Busch . Samtidigt ökar nu SD:s chans att ingå i framtida regeringar.

Med exakt fem månader kvar till valdagen är det så pass jämnt i mätningarna att båda regeringsunderlagen har chans att vinna och bilda regering efter valet.

Det ser med andra ord ut att bli en rysare.

De två alternativen

Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna – som utgör kärnan i det högra regeringsunderlagsalternativet – är betydligt mer samspelta än den andra sidan vars kärna är Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

Centern och Liberalerna utgör inte på samma tydliga sätt kärna i något regeringsunderlag men Centern är åtminstone i nuläget en absolut nödvändighet för fortsatt socialdemokratiskt inflytande.

Och Liberalerna har tydligt meddelat att de vill ha en moderatledd regering.

M och KD:s tvekan till SD

Den största klyftan inom M-KD-SD-sidan har varit och är fortsatt den internationella politiken.

Moderaterna och Kristdemokraterna anser på den punkten att Sverigedemokraterna står för en udda, omodern, isolationistisk och vansklig inställning där man gått en ensam väg mot isolering i diverse frågor.

Perfekt lösning för M-KD-SD

Men det är på just den punkten som SD nu levererar och på exakt den enskilda fråga där en förändring betyder allra mest för Ulf Kristersson och Ebba Busch – nämligen Nato.

Sverigedemokraternas besked i dag om att man säger ja till Nato om Finland säger ja är en perfekt lösning för M-KD-SD-sidans möjlighet till samverkan i framtiden.

Viktigaste utrikesfrågan

Beskedet innebär i praktiken sannolikt att Sverigedemokraterna säger ja till Nato eftersom Finland med stor säkerhet går mot ett ja inom kort.

Det skulle innebära att M, KD och SD i det läget har samma uppfattning i den absolut viktigaste utrikespolitiska och säkerhetspolitiska frågan med internationell prägel i svensk politik.

SD:s regeringschans ökar tydligt

Det är en mycket, mycket stor framgång för M-KD-SD som gemensamt alternativ. Det största hindret för en framtida plats som regeringsparti vore därmed undanröjd för SD.

Beskedet ökar tydligt SD:s chans att ingå i en framtida regering.

Dessutom har SD på ett skickligt sätt hanterat den åtminstone tidigare känsliga Natofrågan i partiet.

SD säger ju inte ja till Nato rakt av – utan bara om Finland säger ja.

Alla tre blir vinnare

Därmed behåller partiet sin nordiska tonvikt samtidigt som man går M och KD till mötes.

Det blir med andra ord en perfekt mix ur ett M-KD-SD-samverkansperspektiv som tillåter alla tre partier att behålla sin särprägel.

Alla blir vinnare och ingen blir förlorare.

Det gamla läggs åt sidan

För SD är det även ett effektivt och resolut sätt att reducera och minimera den skada som uppstod av bland annat Roger Richthoffs rysskandal och av partiledarens ovilja att välja mellan Putin och Biden.

SD anser att partiet med flit misstolkats då Jimmie Åkesson hela tiden framhöll att när det gäller samhällssystem så valde han USA framför Ryssland.

Men Moderaterna och andra partier underkände ändå hans svar.

Ett Nato-ja gör emellertid att de gamla turerna läggs åt sidan och det nya beskedet hamnar i fokus.

Tydligaste Putin-nejet

Ett ja till Nato är det tydligaste avståndstagandet till Putinregimen man kan tänka sig.

Ytterligare ett plus för M-KD-SD-samverkan är att SD:s besked kommer före ett eventuellt S-besked om detsamma.

Det har varit en av de starkaste dagarna hittills när det gäller Moderaternas, Kristdemokraternas och Sverigedemokraternas väg mot nära samarbete och framtida regeringssamverkan.

Foto: Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna

Text: Redaktionen


Bekräftad smäll efter nyår

2023 12 07

Mängder med elkonsumenter står inför ännu en höjd avgift efter årsskiftet.

Hushållen i södra Sverige har inte haft det lätt den senaste veckan.

Kärnkraftsreaktorn Ringhals 4 stoppades i onsdags – och återstarten har skjutits fram flera gånger.

Senast ikväll kom beskedet att reaktorn kommer att gå på halvfart fram till och med fredag, vilket förstås fortsätter påverka elpriserna som sköt i höjden efter förra veckans avbrott.

Höjer elnätsavgiften

Nu måste elkonsumenter i de sydligare delarna av landet förhålla sig till fler dåliga nyheter.

Den 1 januari 2024 höjs elnätsavgiften för samtliga 280 000 kunder till energijätten Kraftringen, vilket bolaget bekräftar i ett internt mejlutskick på onsdagen.

– På grund av de stora investeringarna som har gjorts och kommer att göras, kostnadsutvecklingen av material och tjänster samt ökade abonnemangsavgifter från överliggande nätägare (E.ON), förklarar Kraftringen i mejlet.

Byter modeller

Enligt eljätten handlar det om en investering värd 1,9 miljarder kronor som ska stabilisera elleveranser de kommande fem åren.

Kraftringen kommer också att byta beräkningsmodell för överföringsavgiften – från den som låg på fast pris per kilowattimme till en avgift som är baserad på timpris.

Även beräkningsmodellen för nätersättningen ändras till den rörliga varianten.

Elproducenter som matar in el i lokalnätet gör att vi som lokalnätägare får mindre elnätsförluster och därför också lägre elnätsförlustkostnader, framhåller Kraftringen.

Högsta priserna i Sverige

Kraftringen underhåller elnätet i både delar av Skåne och Småland.

Enligt Nils Holgersson-rapporten, som kartlagt avgifterna i alla Sveriges kommuner, hade elbolaget den dyraste elnätsavgiften i hela Sverige för ett år sedan.

Redan då försvarades det höga priset med investeringar.

– Generellt har vi en stabil och långsiktig prissättning. Under de senaste åren har vi ökat vår investeringstakt och framöver kommer vi att öka den ännu mer, sade bolagets ekonomidirektör Micke Andersson till SVT vid tillfället.

Enligt Kraftringen rider man dock inte på någon framgångsvåg med anledning av höga elpriser.

– Det är snarare så att vi påverkas negativt av de höga elpriserna, sade Micke Andersson förra vintern.

Foto: Tomas Ärlemo Svenska Kraftnät

Text: Redaktionen


SVERIGE: Nu höjs pensionen – för hundratusentals svenskar

2023 12 06

Från och med 1 januari 2024 så kommer cirka 155 000 svenskar få en höjd pension.

Det meddelar försäkring- och pensionsbolaget Folksam.

Företaget har beslutat att inflationssäkra pensionen.  

Cirka 65 000 kunder hos företaget med förmånsbestämd tjänstepension inom ramen för KTP 2 kommer att få sin pension höjd med 6,48 procent.

Tjänstepensionen kommer även att höjas med motsvarande procentsats för cirka 90 000 kunder där pensionen inte betalats ut än.

Dessutom kan drygt 2 600 arbetsgivare räkna med premiereduceringar på 30 procent under 2024.

”Stor skillnad”

Folksam motiverar beslutet med att man vill säkerställa att pensionerna inte ”äts upp av inflationen”.

– I dessa tider när allt fler märker av den rådande ekonomiska oron och stigande priser kan höjningen av tjänstepensionen med över sex procent göra stor skillnad.

– Dessutom kommer uppräkningen av intjänad pension och reduceringen av premierna bidra till att hålla nere pensionskostnaderna för nästan 2 600 arbetsgivare.

Det säger Katrin Röcklinger, chef Affärsområde Liv på Folksam. 

Under mitten av januari 2024 skickas utbetalningsbesked ut till Folksams kunder. Där kommer det nya pensionsbeloppet att framgå.

Större procentuell höjning 2022

Förra året genomförde Folksam en procentuell större höjning av pensionerna.

Tjänstepensionerna höjdes med 10,84 procent och premiereduceringar med 60 procent.

– Folksam är finansiellt starkt och allt överskott ska gå tillbaka till våra kunder i form av exempelvis återbäring eller sänkta premier.  Vi kan se tillbaka på ett antal år med bra avkastning på våra förvaltade pensionspengar inom dessa avtalsområden och därför genomför vi nu kraftiga sänkningar av premierna för många företag, sa Katrin Röcklinger då.

Folksams förändringar av pensionen 2024

 1. Privatpersoner, drygt 155 000 personer: 
  - Pensionstillägg och fribrev inom ramen för KTP 2 höjs med 6,48 procent vilket motsvarar inflationen det senaste året 
  - Sjukpensionstilläggen höjs med 6,48 procent inom KTP2, motsvarande siffra för KTP1 är 9,14 procent 
 2. Arbetsgivare, knappt 2 600 stycken: 
  - Premiereducering för ålderspension och familjepension med 30 procent  
  - Premiereducering för sjukpension med 95 procent (KTP2) och 80 procent (KTP1) 
  - Premiereducering för premiebefrielseförsäkringen med 90 procent (KTP2) och 15 procent (KTP1) 

Källa: Folksam

Foto: F. Arw

Text: Redaktionen