Mycket starka siffror för Sverige

2021 08 26

Sveriges ekonomi ser urstark ut framöver med mycket kraftig tillväxt och låga räntor.

Både Handelsbanken och Swedbank spår att Sveriges ekonomi kommer att stärkas rejält framöver.

BNP-tillväxt                  2021       2022

▪Handelsbanken   +4,4 %    +3,5 %

▪Swedbank              +4,4 %    +3,6 %

Fortsatt låga räntor

Samtidigt väntas räntorna bli fortsatt låga och även inflationen spås bli låg. Och bankerna känner sig säkra på det stabila och låga ränteläget.

– Det skulle krävas mycket för att Riksbanken ska sänka eller höja räntan de närmaste åren, säger Handelsbankens chefsekonom Christina Nyman till DN.

Finns ett hot

Det hot som finns på horisonten är förstås pandemin.

– Den stora oron är deltavarianten. I utvecklingsländer, i Asien och Latinamerika, är det fortfarande en låg vaccinationsgrad, betonar Swedbanks chefsekonom Mattias Persson.

Trots den inbromsande bostadsmarknaden så är båda bankerna säkra på fortsatta prisuppgångar. Handelsbankens prognos är nära 5 % och Swedbanks 5-10 % de kommande 12 månaderna rapporterar DN.

ANALYS

En tillväxt på 3-4 % är mycket starka siffror och visar att Sveriges ekonomi nu återhämtar sig rejält efter pandemin. Det lär påverka kommande budgetar och även prägla valrörelsen med expansiva ekonomiska förslag från partierna. Nedskärningar och besparingarna lär inte lyftas fram - tvärtom blir det troligen de stora spenderarbyxorna på bland partiledarna.

Problemet är arbetslösheten

Men Sverige har samtidigt ett uppenbart problem trots den starka tillväxten och det är att arbetslösheten är på mycket höga nivåer. Det handlar inte minst om matchningsproblem där de arbetslösa ofta har svag utbildning och står långt ifrån arbetsmarknaden.

[yop_poll id="521"]