Mycket positivt besked för alla som fått dos 2 av Pfizer och Moderna

2021 08 02

Forskare har kommit fram till att dos 2 av vaccinet har ännu bättre effekter än man tidigare kände till.

Ett forskarteam vid anrika Stanford University School of Medicine i Kalifornien har undersökt 56 friska personer för att kartlägga effekterna av Pfizervaccinet, som bedöms vara relativt likvärdigt med Modernas vaccin.

Forskarna har tagit blodprover från de 56 personerna vid en rad tillfällen före och efter att de fick den första och den andra sprutan av Pfizervaccinet och de fann att den första sprutan höjer antikroppsnivåerna som väntat men att den andra sprutan har betydligt större effekter.

Fantastiska effekter

– Den andra sprutan har kraftfullt fördelaktiga effekter som vida överstiger första sprutan. Den stimulerar en mångdubbel ökning av antikroppsnivåer, gav ett fantastiskt T-cells-svar som inte fanns efter den första sprutan och ett avsevärt förstärkt naturligt immunsvar, säger patologiprofessor Bali Pulendran vid Stanford University till tidskriften The Scientist.

Ökar med 100 gånger

En av de saker forskarna kunde konstatera är att vaccinet – särskilt dos 2 – kraftigt ökar en helt nyligen upptäckt grupp av celler som i vanliga fall är sällsynta. Cellerna kallas för monocyter har höga nivåer av antivirala gener och står normalt sett för 0,01 % av blodcellerna i kroppen före vaccineringen. Men efter den andra vaccindosen hade förekomsten ökat med hela 100 gånger och stod för 1 % av blodcellerna.

– Monocytcellerna tycks vara unikt kapabla att ge ett brett skydd mot olika infektioner. Den otroliga ökningen av dessa celler bara en dag efter andra sprutan är överraskande, säger professor Balin Pulendranvid.

ANALYS

Det är redan känt att dos 2 ger ett betydligt bättre skydd mot den smittsammare deltavarianten av coronaviruset. Och dessa nya besked från Stanford University understryker ännu mer hur viktigt det är med dos 2. Det är otroligt positiva nyheter.

Bra för framtiden

Nu satsar flera länder även på dos 3 och framöver lär det även komma forskarbesked om effekterna av den tredje sprutan. Samtidigt har Pfizer och Moderna med flera möjlighet att uppgradera och vidareutveckla vaccinen så de blir ännu bättre. Då ges även chans att reducera eventuella bieffekter ytterligare.

Det kan visa sig att många i Sverige även kommer att få dos 3 framöver och vaccinen som redan visat sig ha fantastiskt positiva effekter i kampen mot coronaviruset ger dessutom en unik grund för framgångsrik forskning som kan leda till positiva framsteg även rörande andra sjukdomar.

[yop_poll id="444"]