Mördare! Idiot! Vet att du är gift!

2021 05 31

Mördare! Jag vet var du bor och att du är gift. Idiot!!! Börja i slakteribranschen! Allt ont önskar jag hen.

Det är några exempel på otäcka kommentarer som lyfts fram av SR som granskat det ökande hatet och hoten från hund- och kattägare mot 70-talet djursjukhus och djurvårdskliniker runt om i Sverige. Djurägare kan bli upprörda på höga priser, behandlingen eller att de inte fått tid för sina djur när de önskat.

– På senare år att det har mer gått över till direkta hot och oförskämdheter. I snitt så tillkallar vi vårt vaktbolag en gång i veckan och det har ofta varit att man försöker på något vis forcera och ta sig in, eller hotar att slå sönder, säger Christina von Dorrien. VD på Blå Stjärnans djursjukhus i Göteborg till SR.

SR-programmet Kaliber har sänt en enkät till över 200 smådjurskliniker i både storstad och landsbygd i tio län i Sverige varav 124 svarade och 71 kliniker berättade om aggressivt beteende från kunder det senaste året.

– Jag har den djupaste respekt för att när människor kommer hit med en älskad familjemedlem, ett djur, att man kan hamna i affekt och att man kan i stunden bli väldigt upprörd. Men sen så upplever jag nu på senare år att det har mer gått över till direkta, ja hot och oförskämdheter, säger von Dorrien.

När det gäller vad som ligger bakom lyfter SR fram att kostnaden för djursjukvård stigit kraftigt senaste åren samtidigt som efterfrågan ökat.

Även branschorganisationen Svensk Djursjukvård berättar om ökade problem med hat och hot från djurägare och Kaliber rapporterar om att det även märks i sociala medier.

– Om man får det här flera gånger och få höra detta flera gånger, att om man tar betalt så är man hjärtlös. Man bryr sig inte om djuret. Man är en mördare. Så till slut så äter det på en, säger Christina von Dorrien.

ANALYS

Hat i sociala medier är ett gift som inte bara avser politiken utan drabbar mer eller mindre alla sektorer i samhället och djursjukvården är uppenbarligen inget undantag utan även där blir klimatet allt sämre enligt undersökningen. Det är rakt igenom destruktivt och fel och hjälper ingen utan stjälper alla inklusive de som bär sig illa åt.

Som delförklaring nämns kraftigt stigande priser för djurägare som vill hjälpa sina sjuka djur och det är lätt att förstå förtvivlan och frustrationen hos drabbade personer som älskar sina hundar och katter eller andra djur men upplever att de inte har tillräckligt med pengar för att rädda djuren. Att det då handlar om att man måste vara rik eller ha mycket pengar för att kunna betala för att rädda sitt djur är ju en hemsk situation. Därför är djurförsäkring väldigt viktigt men även det är ju mycket dyrt.

Då prisbilden är väldigt hög och efterfrågan ökat mycket behöver man fråga sig hur väl marknaden fungerar – är det för dåligt utbud och för dålig tillgänglighet av djursjukvård? För höga priser, dåliga öppettider och för lite konkurrens mellan utförarna?

Om svaren är ja så skulle det behövas fler utförare och kanske ett nytt djursjukvårdsföretag, en kedja med kliniker som håller lägre priser som kan öka konkurrensen. Kanske kan den drivas av hund- och kattägare själva som brinner för att förbättra branschen ur ett kundperspektiv.

Detta är viktiga frågor och min prognos är att det behövs en bättre marknad för alla kunder, det vill säga för djurägarna och för djuren inte minst som sänker priserna och ökar tillgängligheten.

Men hat och hot är aldrig okej och det måste man vara tydlig med.

Foto: Flouffy, Unsplash

[yop_poll id="124"]

Flera smittade av allvarlig sjukdom – från vanligt föremål i trädgården

2024 05 23

Flera personer i södra Sverige har smittats av en ovanlig bakterie som tycks förekomma i vanligt trädgårdsmaterial.

Det är från Skåne de senaste larmen kommer.

Minst tre personer har under försommaren smittats av bakterien legionella efter att ha hanterat vanlig planteringsjord, rapporterar Sydsvenskan.

Alla smittade bor på olika platser i landskapet och samtliga har behövt uppsöka sjukhusvård.

– Vi ser toppen på isberget, de som kommer till sjukhus och får diagnosen. Då får man ofta en ganska allvarlig lunginflammation där man behöver vårdas inneliggande med riktad antibiotikabehandling, säger Marianne Alanko Blomé som är biträdande smittskyddsläkare på Region Skåne, till lokaltidningen.

Yngre och friska drabbas

Smittskyddsläkaren bekräftar att fallen inträffat på kort tid. Alla har haft någon form av jordkontakt.

Jord-legionella var länge helt okänt i Sverige. Under den varma sommaren 2018 skedde dock ett större utbrott med ett 30-tal bekräftade fall där de flesta var hemmahörande i Stockholm.

Totalt har Skåne haft tvåsiffriga antal fall under de senaste två åren.

Och även om det är relativt få som smittas höjer Smittskydd Skåne ett varningens  finger. Legionellatyperna slår nämligen annorlunda än andra varianter.

– När det gäller den vanliga legionellan är det ofta äldre eller personer med nedsatt immunförsvar som bli sjuka. Här ser vi en del yngre, väsentligen friska som drabbas, säger Marianne Alanko Blomé.

Vanligt i Australien

Bakterien kallas för “legionella longbeachae” och har inte kunnat spåras till någon specifik leverantör.

Att smittan numera sker just i Sverige är ovanligt, enligt Folkhälsomyndigheten. 

– I Australien och Nya Zeeland däremot är det relativt vanligt att legionellafall smittats vid trädgårdsarbete och jordhantering. Sommarens ökning av fall är unikt för Sverige och ses varken i Danmark, Norge eller Finland, kommenterade myndigheten i samband med utbrottet 2018.

Fyra rekommendationer

Även om risken för att insjukna bedöms som liten uppmanar Folkhälsomyndigheten att se över hur man hanterar jord eller kompostmaterial. Särskilt om man tillhör en sårbar grupp med nedsatt infektionsförsvar, nedsatt lungfunktion eller röker.

– Öppna jordpåsar utomhus eller i välventilerad miljö och undvik att andas in damm från jordpåsarna, framhåller Folkhälsomyndigheten som även ger följande rekommendationer:

- Undvik att andas in damm från trädgårdsmaterial

- Om jorden eller trädgårdskompostmaterialet är torrt, fukta/blöt ned detta me vattenkanna för att minska risken att damm virvlar upp

- Tvätta händerna med tvål och vatten efter hantering av jord och trädgårdskompostmaterial

Foto P. Shah

Text: Redaktionen


Rån mot Ullared

2024 05 25

Gekås i Ullared har utsatts för ett rån.

Rånet ägde rum strax före klockan 19 på fredagskvällen, uppger polisen.

Det ska ha rört sig om två gärningspersoner.

Enligt polisen har de försökt få med sig varor från varuhuset.

– Två gärningspersoner försöker under kvällen lämna ett varuhus i Ullared med bland annat jackor och tröjor, rapporterar polisen.

Gärningspersonerna tog på sig kläderna inne i butiken och gick sedan ut, enligt polisen.

Blev aggressiva

De två gärningspersonerna har enligt polisen blivit upptäckta direkt.

– Väktare på plats tar personerna på bar gärning, uppger polisen.

De misstänkta ska dock till en början ha gjort motstånd och blivit aggressiva mot väktarna som ingrep efter rånet.

– Det blir aggressivt och stökigt på plats. Polis kommer fram, rapporterar polisen.

– Väktaren agerade och initialt ska det ha blivit lite aggressivt, preciserar polisens presstalesperson, Fredrik Svedemyr, enligt GP.

Kunde gripas

Trots det kunde de två misstänkta gripas.

– De två gärningspersonerna grips misstänkta för rån, rapporterar polisen.

De misstänkta männen är i 20- och 25-årsåldern, uppger tidningen.

Därför klassas det som rån

Brottet rubriceras alltså som rån och inte som stöld.

Polisen förklarar vad det beror på:

– Det är ett större varuhus i Ullared och det blir rån i motvärnsfallet, säger Fredrik Svedemyr, enligt TV4.

Rån i motvärnsfallet innebär att någon begår en stöld och ertappas på bar gärning, och sedan använder våld eller hot om våld i syfte att komma undan.

Det bedöms alltså ha hänt i det här fallet.

Väldigt populärt varuhus

Gekås i Ullared, som ligger i Falkenbergs kommun, är Sveriges mest kända lågprisvaruhus.

Varuhuset har även varit föremål för en populär realityserie i TV5.

Enligt Gekås själva har de cirka 4,8 miljoner besökare varje år.

Varuhuset har dessutom cirka 1 400 anställda under högsäsongen, uppger företaget.

Foto: Jesper Molin

Text: Redaktionen