Mördare! Idiot! Vet att du är gift!

2021 05 31

Mördare! Jag vet var du bor och att du är gift. Idiot!!! Börja i slakteribranschen! Allt ont önskar jag hen.

Det är några exempel på otäcka kommentarer som lyfts fram av SR som granskat det ökande hatet och hoten från hund- och kattägare mot 70-talet djursjukhus och djurvårdskliniker runt om i Sverige. Djurägare kan bli upprörda på höga priser, behandlingen eller att de inte fått tid för sina djur när de önskat.

– På senare år att det har mer gått över till direkta hot och oförskämdheter. I snitt så tillkallar vi vårt vaktbolag en gång i veckan och det har ofta varit att man försöker på något vis forcera och ta sig in, eller hotar att slå sönder, säger Christina von Dorrien. VD på Blå Stjärnans djursjukhus i Göteborg till SR.

SR-programmet Kaliber har sänt en enkät till över 200 smådjurskliniker i både storstad och landsbygd i tio län i Sverige varav 124 svarade och 71 kliniker berättade om aggressivt beteende från kunder det senaste året.

– Jag har den djupaste respekt för att när människor kommer hit med en älskad familjemedlem, ett djur, att man kan hamna i affekt och att man kan i stunden bli väldigt upprörd. Men sen så upplever jag nu på senare år att det har mer gått över till direkta, ja hot och oförskämdheter, säger von Dorrien.

När det gäller vad som ligger bakom lyfter SR fram att kostnaden för djursjukvård stigit kraftigt senaste åren samtidigt som efterfrågan ökat.

Även branschorganisationen Svensk Djursjukvård berättar om ökade problem med hat och hot från djurägare och Kaliber rapporterar om att det även märks i sociala medier.

– Om man får det här flera gånger och få höra detta flera gånger, att om man tar betalt så är man hjärtlös. Man bryr sig inte om djuret. Man är en mördare. Så till slut så äter det på en, säger Christina von Dorrien.

ANALYS

Hat i sociala medier är ett gift som inte bara avser politiken utan drabbar mer eller mindre alla sektorer i samhället och djursjukvården är uppenbarligen inget undantag utan även där blir klimatet allt sämre enligt undersökningen. Det är rakt igenom destruktivt och fel och hjälper ingen utan stjälper alla inklusive de som bär sig illa åt.

Som delförklaring nämns kraftigt stigande priser för djurägare som vill hjälpa sina sjuka djur och det är lätt att förstå förtvivlan och frustrationen hos drabbade personer som älskar sina hundar och katter eller andra djur men upplever att de inte har tillräckligt med pengar för att rädda djuren. Att det då handlar om att man måste vara rik eller ha mycket pengar för att kunna betala för att rädda sitt djur är ju en hemsk situation. Därför är djurförsäkring väldigt viktigt men även det är ju mycket dyrt.

Då prisbilden är väldigt hög och efterfrågan ökat mycket behöver man fråga sig hur väl marknaden fungerar – är det för dåligt utbud och för dålig tillgänglighet av djursjukvård? För höga priser, dåliga öppettider och för lite konkurrens mellan utförarna?

Om svaren är ja så skulle det behövas fler utförare och kanske ett nytt djursjukvårdsföretag, en kedja med kliniker som håller lägre priser som kan öka konkurrensen. Kanske kan den drivas av hund- och kattägare själva som brinner för att förbättra branschen ur ett kundperspektiv.

Detta är viktiga frågor och min prognos är att det behövs en bättre marknad för alla kunder, det vill säga för djurägarna och för djuren inte minst som sänker priserna och ökar tillgängligheten.

Men hat och hot är aldrig okej och det måste man vara tydlig med.

Foto: Flouffy, Unsplash

[yop_poll id="124"]