En stor svaghet hos de ryska soldaterna

2022 03 02

De var inte beredda på att möta så hårt motstånd.

USA framhåller nu att man har sett flera indikationer på att moralen sjunker hos flera ryska enheter, uppger en högt uppsatt amerikansk försvarstjänsteman till CNN.

Oförberedda

Tjänstemannen berättar att de ryska styrkorna inte var beredda på att de ukrainska styrkorna skulle bjuda på så hårt motstånd.

– Vi har plockat upp oberoende indikationer på att moralen sjunker i vissa av dessa enheter. De förväntade sig inte det motstånd de skulle få. Deras egen moral har blivit lidande som ett resultat av detta, säger tjänstemannen.

Oerfarna soldater

Ett stort antal av de av de ryska militärstyrkorna som används för att invadera Ukraina är "värnpliktiga, mycket unga män som tagits in i tjänst". Vilket är en möjlig förklaring till att moralen sjunker hos de ryska styrkorna.

– Många är tydligen inte fullt utbildade och förberedda eller ens medvetna om att de skulle skickas in till en stridsoperation, tillade tjänstemannen.

Kapitulerar utan kamp

I vissa fall har de ryska trupperna kapitulerat helt utan kamp. Det är därför sannolikt att de inte ens var medvetna om att de skulle hamna i strid, menar den amerikanske tjänstemannen.

Ryssland lyckas inte avancera mot Kyiv

Ryssarna ska också ha "bränsle- och underhållsproblem" och det finns även tecken på att deras mat börjar ta slut. Allt detta i kombination med det ukrainska motståndet gör att Ryssland inte lyckats avancera mot Kyiv i samma utsträckning som tänkt.

Omgrupperar

Tjänstemannen lyfter dock att det är möjligt att Ryssland har valt att pausa sin framryckning på grund av att de omgrupperar och förändrar sin taktik med anledning av det hårda motståndet. Han framhåller att ryska försvarsministeriet öppet medgett att de skulle börja rikta in sig på civila områden i Kyiv.

Ryssarna bombar vanliga bostäder

Det senaste dygnet har den ryska diktaturens styrkor allt mer börjat rikta in sig på civila mål och har bland annat bombat vanliga bostadslägenheter i Ukrainas näst största stad, Kharkiv med 1,4 miljoner invånare.

Foto: Russian Ministry of Defence

Text: Redaktionen