Moderaterna sågar Sveriges bidragssystem för nyanlända

2021 04 06

Nyanlända borde inte få full tillgång till svenska bidrag från dag ett framhåller Moderaterna.

Moderaterna vill se en stor reform som innebär att bidragen till nyanlända invandrare minskar rejält och att nyanlända får tillgång till bidragen först i takt med att de skaffar jobb, betalar skatt och blir svenska medborgare.

I praktiken innebär M:s förslag att det införs ett bidragstak på 75 % av en lägstalön vilket innebär cirka 12 000 kronor per månad i bidrag vilket möjliggörs av en statlig, låg och enhetlig etableringsersättning för nyanlända till Sverige förklarar SVT. Moderaterna vill följande:

✅ De som inte arbetar får kraftigt lägre ersättning de fem första åren i Sverige

✅ För att nå bidragstaket krävs att de nyanlända har arbete och en permanent och laglig bosättning i Sverige.

– Idag är det så att för väldigt många familjer som kommer till Sverige lönar det sig inte att ta ett jobb för man har så många bidrag som staplas på varandra. Det är orimligt att man kvalificerar sig till allting så fort man bara kommer till Sverige, anser ekonomisk-politiska talespersonen Elisabeth Svantesson (M) till SVT.

Moderaterna framhåller att färre personer kommer att nå bidragstaket då M samtidigt tar bort försörjningsstöd, etableringstillägg och flerbarnstillägg i och med införandet av den enhetliga etableringsersättningen.

– Då kan man absolut ställa mat på bordet och betala sin hyra, men samtidigt ökar drivkraften att faktiskt ta arbete, säger Elisabet Svantesson (M) till SVT.

M vill även skärpa kraven för nyanlända när det gäller föräldrapenning, sjukpenning och garantipension som ska kräva att man måste ha bott minst 40 år i Sverige utan undantag.

ANALYS

Moderaterna nämner inte Socialdemokraterna i sitt utspel men det är uppenbart att udden riktas mot S-MP-regeringens ekonomiska politik kopplat till invandringen och det kan bli en av M:s valfrågor inför 2022.

Huvudpoängen är att det ska löna sig att arbeta och att man inte ska söka till Sverige för att ta del av diverse bidrag. Alltför generösa bidragssystem riskerar även att bidra till ökad främlingsfientlighet och det finns även koppling till att migrationen ska handla om skyddsskäl snarare än ekonomiska skäl.

Moderaternas krav på lägre bidrag till nyanlända har goda möjligheter att få tummen upp hos många väljare och inte minst efter pandemin som pressat Sveriges ekonomi. 

[forminator_poll id="2749"]