Moderater och Socialdemokrater i fajt om Systembolagets öppettider

2022 02 12

Systembolagets ledning vill utöka öppettiderna på helger och nu fajtas moderater och socialdemokrater om frågan.

Det är i samband med de regelbundna så kallade ägardialogerna som frågan om Systembolagets öppettider kommit på tapeten.

Hålla öppet längre

Dialogmötena hålls mellan Systembolagets ledning och dess ägare, det vill säga staten, vilken utgörs av Socialdepartementet. Systembolagets ledning har lyft upp frågan om att ändra butikernas öppettider och det handlar om utökade öppettider.

Senare än klockan 15

– Utifrån omvärldsförändringar i termer av exempelvis öppettider generellt och bolagets legitimitet finns behov av att i vissa butiker utöka öppettiderna på lördagar till senare än klockan 15, framhåller Systembolagets ledning enligt SVT.

Systembolaget vill att S-regeringen tar frågan till riksdagen för omröstning uppger SVT.

Oro för ökat drickande

Men regeringen säger nej i form av socialminister Lena Hallengrens (S) statssekreterare Maja Fjeastad. Socialdemokraterna menar att utökade öppettider kan leda till att svenska folket börjar dricka mer alkohol vilket inte är bra för hälsan.

– [Det] skulle medföra ökad tillgänglighet, vilket utifrån ett folkhälsoperspektiv inte är önskvärt, framför Maja Fjaestad till SVT.

Hemleveranser när det är stängt

Förutom att utöka öppettiderna på lördagseftermiddagarna vill Systembolaget även köra igång med hemleveranser av alkohol från Systembolagets butiker när butikerna håller stängt.

– För att nå effektivitet och hållbarhet inom logistiken samt för att möta kundernas behov, motiverar Systembolaget saken enligt SVT.

Moderater protesterar

Moderaterna protesterar nu mot den socialdemokratiska regeringens nej till utökade öppettider och nej till hemleverans utanför öppettiderna.

– Regeringen omyndigförklarar svenska medborgare när man har den här moralistiska och omoderna inställningen, framhåller Moderaternas kommunalråd i Växjö Oliver Rosengren till SVT.

Handlar om myndiga människor

Han anser att Sverige bör göra som andra länder.

– Det rimliga är att man låter myndiga personer ta egna vuxna beslut. Det kan man klara i andra länder. Det kan vi klara av i Sverige också, framför Växjös M-kommunalråd.

NTO glada

Nykterhetsorganisationen IOGT-NTO är dock nöjda.

– Det ska finnas skillnad i att köpa en liter mjölk och en liter starksprit, poängterar NTO:s ordförande till SVT.

Systembolaget har nu lagt sina planer på hyllan.

Foto: Systembolaget

Text: Redaktionen