Moderaterna får hård kritik för sina sexanklagelse-utredningar

2021 09 17

Moderaterna mottar nu kritik för sin hantering av sexanklagelser inom partiet.

Detta rapporterar SVT som talat med flera kvinnor som varit berörda av en tidigare utredning som avser sexanklagelser mot en man inom partiet.

Vän ingick i utredning

TV-kanalen har dels summerat uppgifter från Moderaternas situation i samband med MeToo-vågen, dels erhållit ny information från ett antal berörda kvinnor som de talat med:

-Efter MeToo uppmärksammades 20-talet fall av misstänkta övergrepp och trakasserier inom partiet.

-Ett antal kvinnor uppger till SVT att partiets arbete med en nyligen genomförd sexanklagelse-utredning i somras omgärdades av tystnadskultur och svågerpolitik. 

-En kvinna uppger att en vän till den anklagade personen – som senare avgick – deltog i utredningen vilket har bekräftats av partiet enligt SVT.

– Facket har flera gånger begärt ut utredningen men inte fått den uppger en kvinna till SVT.

Detta rapporterar SVT.

Ytterligare kritik

En av kvinnorna riktar ytterligare kritik mot Moderaternas hantering av sexanklagelser.

– De borde agera betydligt mer skyndsamt, speciellt när det rör sig om minderåriga. Det är partiet själva som måste besluta om någon ska avgå. Annars händer ingenting, säger kvinnan.

Välkomnar förbättringsförslag

SVT har har även talat med Moderaternas organisationschef Karin Juhlin  som lämnat följande besked.

Välkomnar kritiska synpunkter och förslag till förbättringar eftersom vi löpande utvecklar vårt sätt att arbeta med dessa frågor.

Lämnar inga namn

SVT har frågat Moderaterna om vilka som håller i den pågående sexanklagelseutredningen som pågår mot den moderata riksdagsledamoten Hanif Bali men partiet har inte meddelat några namn.

Partiet har dock upprepade gånger och på ett tydligt sätt betonat att man tar alla uppgifter på allvar och att man ska gå till botten med det hela.

Under M-stämman 2019 presenterades flera interna krav som bland annat handlade om krav på oberoende utredare och visselblåsarfunktion. 

ANALYS

Situationen är besvärande för Moderaterna och inte bara när det gäller det just nu pågående fallet – utan även när det gäller kritiken mot partiets sätt att hantera sexanklagelser generellt på.

Rent allmänt när det gäller utredningar om interna problem så är det centralt att oberoende aktörer ingår i utredningen. Antingen genom att de helt och hållet genomför utredningen eller att de åtminstone ingår som en del i det team som genomför utredningen.

Kan ha vänskapsband

Om till exempel banker tillsätter och genomför interna utredningar av sina egna missförhållanden så inger det ett försvagat förtroende för allmänheten så länge externa och oberoende aktörer saknas i utredningen. Samma sak gäller för partier – där många känner varandra och kan ha vänskapsband sedan många år.

Oberoende och externa personer

Att utredningarna uppfattas som trovärdiga och professionella är inte bara viktigt för den som anklagar utan även för den som anklagas.

Min bedömning är att M bör kunna uppge om oberoende aktörer ingår som en del i utredningen. Att oberoende och externa personer ingår som en del i utredningen är ett sätt att öka trovärdigheten och det är även ett plus att kunna uppge namnet eller namnen på de oberoende aktörerna som deltar.

Foto: Sveriges Riksdag

[yop_poll id="620"]