Moderaterna: Dråpslag mot kollektivtrafiken om lättnaden på biobränsle tas bort

2022 02 08

Regeringen har föreslagit att skattelättnaden för biodrivmedel ska tas bort. Istället vill de se reduktionskatt där bensin och diesel måste blandas med biodrivmedel. 

Inget är ännu beslutat, just nu pågår en remissrunda i frågan. Moderaternas trafikregionråd i Stockholm, Kristoffer Tamsons, är starkt kritisk till förslaget.  

– Det vore ett dråpslag mot svensk kollektivtrafik. När vi har frågat våra medlemmar vad det här skulle kunna riskera innebära i ökade kostnader så talar vi här och nu om närmare 800 miljoner kronor, så det här skulle vara ett dråpslag mot kollektivtrafiken i Sverige, säger Tamsons till SR. 

Biodrivmedel får idag skattelättnader  

Biodrivmedel slipper i nuläget energi- och koldioxidskatt, efter ett godkännande av EU-kommissionen. Regeringen anser dock att det är oklart om detta beslut kommer att förlängas. Därför föreslår regeringen istället en så kallad reduktionsskatt. Vilket i praktiken innebär att bensin och diesel måste blandas med biodrivmedel. 

Redan ställt om till biodrivmedel 

Kollektivtrafiken har redan lagt mycket pengar på att ställa om till biodrivmedel. Skulle skattereglerna ändras riskerar bolagen att drabbas av skattechock – som i sin tur kan gå ut över resenärerna i form av höjda biljettpriser, menar Tamsons (M) som även är ordföranden för Svensk kollektivtrafik.

Kräver att regeringen agerar 

– Regeringen måste agera. Fram till den första mars så kan man skicka in en begäran om fortsatta undantag. Man måste tala klarspråk, man måste agera. Och de signaler vi får från kommissionen är att det absolut är möjligt med förlängda undantag. Det är inte bara rätt och rimligt, det är ett måste, säger Tamsons (M).

Foto: Riksdagen

Text: Redaktionen