MINA TANKAR: 11 punkter om Afghanistans nuläge och framtid

2021 08 16

Det är en sorgens dag för hela världen. Ett helt land har fallit i händerna på en av vår tids grymmaste islamistgrupper.

År 2021 hade man hoppats att det inte ens skulle finnas den typen av gräsliga grupperingar men nu har de till och med genomfört en statskupp och störtat Afghanistans president som omvaldes i presidentvalet 2019.

Jag har många tankar kring det som har hänt och som så ofta kan flera saker gälla samtidigt. Detta är mina främsta slutsatser:

1, En sorgens dag

Ett helt land har tagits över av brutala islamister. Ett skräckvälde kan återigen bli verklighet i Afghanistan. Det är hemskt för landets redan hårt plågade invånare som lidit enorma förluster under årtionden av krig. Talibanernas sjuka sociala regler, extrema ojämställdhet och grymma straff är en skam för hela världen som inget land borde kunna acceptera. Dessutom livnär de sig på narkotikaodling och riskerar förvandla landet till ett träningscenter för terrorister. Det är ett hot mot inte bara Afghanistans befolkning utan mot hela världen.

2, 40 miljoner drabbade

Man ska ha i åtanke att det är inget litet land vi talar om. Afghanistan har 40 miljoner invånare och staden Kabul 6,3 miljoner invånare. Det är väldigt många människor som drabbats.

3, USA har gjort ovärderliga insatser

USA har gjort enorma insatser för Afghanistan. Bush ledde Natoinsatsen som befriade landet från talibanernas grymma extremdiktatur 2001. Sedan dess har flickor åter välkomnats i skolan, ökad jämställdhet, friare medier, en bättre sjukvård, halverad barnadödlighet och enorma ekonomiska insatser har gjorts.

4, Stora uppoffringar

USA:s folk och skattebetalare har gjort enorma uppoffringar. Nästan 4 000 liv har gått förlorade och 10 biljoner USA-dollar har spenderats i Afghanistan.

5, Alltid gnäll

En del gnäller alltid på USA – de fick skäll när de gick in i landet, när de byggde upp landet och när de nu lämnar landet. Men ingen kan ta ifrån den glädje som många afghaner fått uppleva när deras döttrar åter kunnat gå i skolan och när talibanerna drevs på flykten under 20 år tid. Allt gick inte rätt – men ambitionen var klar.

6, USA begick även fel

Samtidigt måste man belysa andra sidan av myntet. En hel del gick fel och det handlar inte bara om att vinna kriget utan också att vinna freden, och där har USA och Väst misslyckats kapitalt. Det har varit många motgångar. Och den allra största ser vi nu – så fort USA lämnade i somras så kom talibanerna tillbaka. Det är uppenbart att USA och Väst har misslyckats med bygga upp Afghanistans militärmakt och landets myndighetsstrukturer. Samtidigt ska man medge att uppgiften var ytterst svår och komplex. Läs mer om USA:s insats här.

7, Korruption förgiftar

Det största problemet är sannolikt korruptionen – ett av världens största globala problem. När statligt anställda inte kan lita på att lönen kommer i tid, att lagar och rättssäkerhet följs och att landets ledning verkligen investerar i folket i första hand så kan man inte skapa stabilitet och tillräcklig motståndskraft.

8, Europa har också lyckats - och misslyckats:

Det är inte bara USA som bör ha kritik – de försökte mer än de flesta andra länder. Kanada, Australien, många EU-länder inklusive Sverige har också funnits på plats i Afghanistan och vi har inte heller lyckats ända fram. Samtidigt har de allierade som ingått i bland annat ISAF-styrkan gjort ovärderliga insatser, däribland Sverige. Fem svenskar förlorade livet i Sveriges insatser för fred och säkerhet i Afghanistan. Basker av. 

9, Tumme ned för Ryssland och Kina:

Det finns länder som man lätt glömmer bort i sammanhanget men som misslyckats mest av alla, ja som till och med uttalar sig positivt om talibanernas framfart.

10, Förståelse:

Man kan förstå att USA och Väst inte ville stanna för alltid i Afghanistan. Därmed inte sagt att det var rätt att lämna nu i somras, men det finns ingen garanti för att det hade blivit ett bättre utfall om man lämnat om 1 år, 3 år eller 5 år. Det var trots allt 20 år sen talibanerna drevs på flykten men ändå är de redan tillbaka.

11, Viss optimism:

Jag är optimist – det må vara nattsvart just nu. Ja, riktigt otäckt. Men det finns några ljuspunkter som kanske kan visa sig ha betydelse framöver. Afghanistans folk har de senaste åren i alla fall delvis fått känna hur det är att ha ett land där det funnits ambitioner avseende frihet, demokrati, fria val och mänskliga rättigheter. Ett land där flickor tillåtits att gå i skolan, kvinnor kunnat arbeta, media varit mycket friare och politiska partier har kunnat verka. En fläkt av allt det goda som många i Väst tar för givet. Det innebär att folket vet att det finns en mycket, mycket bättre värld än den som talibanerna kan erbjuda.

En ljusare framtid

På sikt tror jag att vi kommer att få se en ljusare framtid i Afghanistan. Inte idag, inte i morgon – men en gång i framtiden och det handlar inte om 10 år fram i tiden utan betydligt tidigare än så är min prognos.

Foto: A. Klimke resp. S. Gyhasi

[yop_poll id="484"]

Kraftig branschvarning – 800 000 kan förlora jobbet

2023 12 09

Staten måste omedelbart agera för att rädda 800 000 personers arbete.

Den kraftiga varningen kommer nu i samband med en omfattande omställning inom industrin.

Om en sådan överhuvudtaget ska vara möjlig krävs inte bara fossilfri och leveranssäker el – det krävs också till konkurrenskraftiga priser.

– Det är en förutsättning för Sveriges roll som ledande industrination och alldeles avgörande för de 800 000 personer som jobbar i industrin, framhåller arbetsgivarorganisationen IKEM, Innovations- och kemiindustrierna i Sverige, i ett pressmeddelande.

Vädjar till statsministern

Varningen kommer efter att Industrirådet, som representerar samtliga parter inom industrin, släppt rapporten “Elektrifiering är nyckeln till framgång”.

I rapporten lyfts det fram förslag på reformer – som ska innebära snabba och kraftiga utbyggnader av elproduktion och elnät i Sverige.

Nu vädjar IKEM till statsministern och regeringen att agera.

– Om staten inte möter behovet så riskerar företagen att tvingas lämna Sverige, säger Malin Johansson, energi- och klimatansvarig i organisationen.

– Det är en stor riskfaktor för de 800 000 personer som jobbar i industrin, och ytterligare 80 000 i underleverantörsledet.

Två alternativ

IKEM understryker att det är helt avgörande för näringslivet att genomgå klimatomställningen.

Men som läget ser ut just nu ser man bara två scenarier utspela sig.

– Antingen tar staten ansvar för svensk elförsörjning genom en kraftig utbyggnad av näten, säger Malin Johansson

– Då kan en konkurrenskraftig och grön industri blomstra. 50 000 nya jobb kommer att skapas och Sverige kan upprätthålla sin roll som ledande industrination, säger Malin Johansson.

"Regeringen ska inte förvänta sig"

Det andra alternativet är betydligt värre, enligt IKEM, och innebär stora konsekvenser.

– Men får företagen inte den fossilfria el som krävs, som kemiindustrin i Västra Götaland, så blir det heller ingen omställning, betonar organisationens klimatansvariga vidare.

– Då ska regeringen inte heller förvänta sig att företagen kommer kunna investera och finnas i Sverige, avslutar Malin Johansson.

Foto: Armin Dröge Regeringskansliet

Text: Redaktionen


UPPGIFTER: Betydande förändring för användare av Swish

2023 12 08

Den som vill använda betalningsappen Swish för större betalningar kan behöva tänka om.

Mycket tyder på att det kommer att bli betydligt svårare att höja sin Swishgräns.

Detta eftersom antalet bedrägeriförsök via Swish har ökat markant.

Nu kan Sverige storbanker tvingas att agera och ändra sina rutiner för betalningsappen.

Det framhåller Hans Lindberg, som är vd på Svenska bankföreningen.

– Jag skulle gissa att vi får se mer åtstramning, att det blir svårare för bankkunderna att höja sina Swishbelopp. Det måste finnas mer trögheter än det finns i dag, säger han till SR Ekot.

Stämningsansökan mot Nordea

Hans Lindbergs nya bedömning presenteras endast en dag efter att Konsumentombudsmannen, KO, lämnat in en stämningsansökan mot Nordea med anledning av att en kund lurats att swisha över 100 000 kronor till en bedragare.

Nordeakunden John-Erik blev uppringd av en bedragare som påstod att han utsatts för id-kapning och att 100 000 kronor hade försvunnit från hans bankkonto.

Bedragaren hävdade att det enda sättet att få tillbaka pengarna var att göra en ”makuleringstransaktion” via Swish. Numret som angavs för Swish-överföringen visade sig dock kontrolleras av bedragaren. Pengarna gick därmed förlorade.  

Nu ska KO pröva om mannen kan ha rätt till ersättning från Nordea.

– För att få John-Eriks sak prövad av domstol har KO beslutat att bevilja så kallat KO-biträde och där talan nu har väckts vid Stockholms tingsrätt, framhåller man i ett uttalande.

Ändrade villkor kunde stoppat bedragaren

Svenska bankföreningens Hans Lindberg anser att nya Swishrutiner för storbankerna skulle kunna förhindra bedrägerier som det som John-Erik utsattes för.

– Vid en transaktion på över 5 000 spänn borde bankerna reagera och kräva att kunden måste ta kontakt för att kunna genomföra betalningen, säger han till radion.

Fakta KO-biträde

- KO-biträde innebär att myndigheten går in som konsumentens ombud i en tvist mot ett företag och att staten står för rättegångskostnaderna om konsumenten skulle förlora målet.

- KO-biträde är en ovanlig åtgärd och något som myndigheten bara beviljar när ett fall är av stor principiell betydelse.

Källa: Konsumentverket

Foto: Swish 

Text: Redaktionen