MI6: Ryssland kommer att få det allt svårare i Ukraina

2022 07 22

Den ryska diktaturen är på väg mot en rejäl uppförsbacke i Ukraina.

Det framhåller Storbritanniens underrättelsetjänst som menar att flera punkter talar för att Ukraina kommer att få ökad chans att slå tillbaka mot Putins soldater de kommande veckorna.

Svårt att få tag på soldater

– Ryssarna kommer att få det allt svårare att få tillgång till soldater och material de närmaste veckorna, säger Richard Moore som är chef vid brittiska underrättelsetjänsten MI6 vid Aspens Säkerhetsforum i USA.

– Ryssarna är på väg att tappa farten i Ukraina, anser MI6-chefen, rapporterar Financial Times.

Uppstår naturligt läge

MI6 framhåller att det kommer att uppstå ett naturligt läge för Ukraina att slå tillbaka mot ryska armén.

– De kommer att bli tvungna att ta en paus på något sätt och det kommer att ge Ukraina möjlighet att slå tillbaka.

– De ryska trupperna har gjort stegvisa framsteg de senaste veckorna och månaderna men det är bara mycket små framsteg, säger MI6-chefen.

Tre viktiga argument

– När de intar en stad så finns det inget kvar. Den är utplånad så jag tror att de kommer att tappa farten, säger Richard Moore.

Den brittiska underrättelsetjänsten framhåller flera argument för att det är extra viktigt att Ukraina nu slår tillbaka mot ryssarna.

- För att bibehålla hög moral bland Ukrainas soldater

- För att sända ett budskap till Europa om att kriget kan vinnas

- För att markera mot Kina i frågan om Taiwan

Argumenten kan tala för att att USA, Storbritannien och andra EU-länder ökar sitt vapenstöd till Ukrainas Väpnade Styrkor.

Game of Thrones

– Jag vill inte låta som en karaktär i Game of Thrones men ”Winter is coming”, sa MI6-chefen.

– Med trycket på gasutbudet är vi på väg mot en tuff vinter.

Ukraina har nyligen erhållit nya raketsystem i form av Himars-vapensystem från USA får att kunna slå ut ryska vapendepåer och reducera ryssarnas framfart.

Satellitdata från Nasa visar också att det ryska bombandet har avtagit en del vilket kan betyda att Himars-systemen har givit effekt.

Zelensky hoppfull

Ukrainas president hyllade i sitt nattliga tal möjligheten att tillfoga ryssarna betydande förluster.

– Vi har noga arbetat igenom frågan om att förse våra trupper med moderna vapen. Intensiteten av attackerna på fienden måste öka, sa president Zelensky.

– Deltagarna på stabsmötet [i natt] var överens om att vi har betydande potential för att få våra styrkor att avancera vid fronten och för att tillfoga nya förluster för ockupanterna, sa Zelensky.

Enligt Financial Times är det emellertid fortfarande oklart hur redo Ukrainas Väpnade Styrkor är för en storskalig motoffensiv mot Putins armé.

USA-vapen avgörande

Zelensky är dock hoppfull att de långtgående missilsystemen av märket Himars som USA sänt till Ukrainas armé ska ge effekt.

– Varje rysk attack är ett argument för att Ukraina ska erhålla fler Himars och andra moderna och effektiva vapen.

– Varje enskild attack stärker vår önskan att besegra inkräktarna och det kommer definitivt att ske, säger Zelensky.

Foto: K. Hubert

Text: Redaktionen


Kraftig branschvarning – 800 000 kan förlora jobbet

2023 12 09

Staten måste omedelbart agera för att rädda 800 000 personers arbete.

Den kraftiga varningen kommer nu i samband med en omfattande omställning inom industrin.

Om en sådan överhuvudtaget ska vara möjlig krävs inte bara fossilfri och leveranssäker el – det krävs också till konkurrenskraftiga priser.

– Det är en förutsättning för Sveriges roll som ledande industrination och alldeles avgörande för de 800 000 personer som jobbar i industrin, framhåller arbetsgivarorganisationen IKEM, Innovations- och kemiindustrierna i Sverige, i ett pressmeddelande.

Vädjar till statsministern

Varningen kommer efter att Industrirådet, som representerar samtliga parter inom industrin, släppt rapporten “Elektrifiering är nyckeln till framgång”.

I rapporten lyfts det fram förslag på reformer – som ska innebära snabba och kraftiga utbyggnader av elproduktion och elnät i Sverige.

Nu vädjar IKEM till statsministern och regeringen att agera.

– Om staten inte möter behovet så riskerar företagen att tvingas lämna Sverige, säger Malin Johansson, energi- och klimatansvarig i organisationen.

– Det är en stor riskfaktor för de 800 000 personer som jobbar i industrin, och ytterligare 80 000 i underleverantörsledet.

Två alternativ

IKEM understryker att det är helt avgörande för näringslivet att genomgå klimatomställningen.

Men som läget ser ut just nu ser man bara två scenarier utspela sig.

– Antingen tar staten ansvar för svensk elförsörjning genom en kraftig utbyggnad av näten, säger Malin Johansson

– Då kan en konkurrenskraftig och grön industri blomstra. 50 000 nya jobb kommer att skapas och Sverige kan upprätthålla sin roll som ledande industrination, säger Malin Johansson.

"Regeringen ska inte förvänta sig"

Det andra alternativet är betydligt värre, enligt IKEM, och innebär stora konsekvenser.

– Men får företagen inte den fossilfria el som krävs, som kemiindustrin i Västra Götaland, så blir det heller ingen omställning, betonar organisationens klimatansvariga vidare.

– Då ska regeringen inte heller förvänta sig att företagen kommer kunna investera och finnas i Sverige, avslutar Malin Johansson.

Foto: Armin Dröge Regeringskansliet

Text: Redaktionen


UPPGIFTER: Betydande förändring för användare av Swish

2023 12 08

Den som vill använda betalningsappen Swish för större betalningar kan behöva tänka om.

Mycket tyder på att det kommer att bli betydligt svårare att höja sin Swishgräns.

Detta eftersom antalet bedrägeriförsök via Swish har ökat markant.

Nu kan Sverige storbanker tvingas att agera och ändra sina rutiner för betalningsappen.

Det framhåller Hans Lindberg, som är vd på Svenska bankföreningen.

– Jag skulle gissa att vi får se mer åtstramning, att det blir svårare för bankkunderna att höja sina Swishbelopp. Det måste finnas mer trögheter än det finns i dag, säger han till SR Ekot.

Stämningsansökan mot Nordea

Hans Lindbergs nya bedömning presenteras endast en dag efter att Konsumentombudsmannen, KO, lämnat in en stämningsansökan mot Nordea med anledning av att en kund lurats att swisha över 100 000 kronor till en bedragare.

Nordeakunden John-Erik blev uppringd av en bedragare som påstod att han utsatts för id-kapning och att 100 000 kronor hade försvunnit från hans bankkonto.

Bedragaren hävdade att det enda sättet att få tillbaka pengarna var att göra en ”makuleringstransaktion” via Swish. Numret som angavs för Swish-överföringen visade sig dock kontrolleras av bedragaren. Pengarna gick därmed förlorade.  

Nu ska KO pröva om mannen kan ha rätt till ersättning från Nordea.

– För att få John-Eriks sak prövad av domstol har KO beslutat att bevilja så kallat KO-biträde och där talan nu har väckts vid Stockholms tingsrätt, framhåller man i ett uttalande.

Ändrade villkor kunde stoppat bedragaren

Svenska bankföreningens Hans Lindberg anser att nya Swishrutiner för storbankerna skulle kunna förhindra bedrägerier som det som John-Erik utsattes för.

– Vid en transaktion på över 5 000 spänn borde bankerna reagera och kräva att kunden måste ta kontakt för att kunna genomföra betalningen, säger han till radion.

Fakta KO-biträde

- KO-biträde innebär att myndigheten går in som konsumentens ombud i en tvist mot ett företag och att staten står för rättegångskostnaderna om konsumenten skulle förlora målet.

- KO-biträde är en ovanlig åtgärd och något som myndigheten bara beviljar när ett fall är av stor principiell betydelse.

Källa: Konsumentverket

Foto: Swish 

Text: Redaktionen