MEDICIN: Stort svenskt genombrott

2023 01 02

En ny behandling, som läkare på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg  tagit fram, räddar liv som tidigare inte gått att rädda.

Den nya metoden kallas för virusspecifik T-cellsbehandling.

Den går ut på att man tar så kallade ”minnesceller” från en donator och överför dessa till patienter, som har ett nollställt immunförsvar och riskerar att dö i vanliga virussjukdomar.

– Hittills har metoden räddat fyra svenskars liv, tre barn och en vuxen, rapporterar SVT Nyheter.

– Man lånar alltså immunitet av en donator som tidigare har haft infektionen och som har bildat ett minne i sitt immunförsvar, säger Sofia Frändberg överläkare på Stamcellslaboratoriet på Sahlgrenska sjukhuset, till tv-kanalen.

Krävdes endast en injektion

En av dem som har räddats av den nya metoden är Katarina Svensson från Göteborg.

Hon fick en livsfarlig infektion efter en stamscellstransplantation när hon var åtta år.

Några veckor senare var hon helt återställd efter att läkarna behandlat henne med den nya metoden.

En enda injektion av hennes pappas minnesceller räckte.

– Man var så orolig i början men sen när man märker att den gamla flickan kommer tillbaka är det en underbar känsla, säger Katarinas pappa Krister Svensson, till tv-kanalen.

Fler kommer att överleva

I nuläget ges behandlingen endast till stamcellstransplanterade patienter när ingen annan behandling fungerar.

Mats Bemark, docent och utvecklingsbiolog på Sahlgrenska, förutspår dock att fler kommer att kunna ta del av behandlingen om några år.

– Man kommer troligtvis även kunna behandla organtransplanterade patienter och personer vars cancer orsakats av virus, säger han till SVT Nyheter.

Fakta immunförsvaret

Immunförsvaret består av följande delar:

- Vita blodkroppar. De är kroppens specialiserade försvarsceller och bildas i benmärgen.

- Andra typer av celler. Till exempel så kallade epitelceller i lungor, tarmar och andra vävnader. De kan reagera på en virusinfektion genom att signalera fara och kalla på hjälp.

- Blodet. Det transporterar vita blodkroppar.

- Lymfan. Det en vätska som finns i lymfkärlen och som transporterar vita blodkroppar.

- Lymfkörtlarna. De ingår i lymfsystemet och innehåller många vita blodkroppar.

- Mjälten. Det är ett organ som innehåller många vita blodkroppar.

- Thymus. Här mognar en särskild sorts vita blodkroppar som kallas T-lymfocyter. Thymus kallas också brässen. 

Källa: Vårdgivarguiden 1177

Minnesceller

Första gången kroppen utsätts för ett särskilt ämne tar det ett tag innan det har hunnit bildas tillräckligt med antikroppar.

–  Vid en ny attack av inkräktare av samma typ går det snabbare. Detta beror på att några av cellerna som aktiverades första gången omvandlas till så kallade minnesceller, förklarar vårdgivarguiden 1177.

Foto: 

Text: Redaktionen


Ny variant av covid-19 sprids – här är symtomen

2024 05 24

Flera forskare befarar att en ny covidvåg kan ta världen med storm i sommar.

Det har gått ganska exakt ett år sedan WHO deklarerade att nödläget kopplat till covid-19-pandemin officiellt är över.

Men det innebär inte att viruset har slutat att förändras eller att människor inte längre blir smittade.

I USA har en ny variant av coronaviruset fått fäste och dominerar de bekräftade smittofallen, och varianten finns även i Sverige.

Den kallas för KP.2 och tillhör den så kallade Omicron-familjen.

– KP.2. verkar ersätta JN.1 och liknande subvarianter, som tidigare var de dominerande varianterna, säger Leana Wen, akutläkare och klinisk docent vid George Washington University, till CNN.

Vaccinet hjälper

En anledning till att en ny stam tränger undan tidigare dominerande varianter är att den är lika smittsam – eller till och med mer.

Det innebär att KP.2 kan spridas fort och enkelt, vilket följer det mönster som coronaviruset visat upp sedan starten.

Men det finns goda nyheter.

KP2. tycks inte orsaka mer allvarlig sjukdom än övriga varianter. Det finns heller inget skäl till att tro att befintliga vacciner och behandlingar inte skulle fungera mot varianten.

Här är symtomen

Symtomen är mycket lika övriga varianter som figurerat sedan världen bekantade sig med covid-19 för över fyra år sedan. Det handlar om rinnande näsa, ont i halsen, huvudvärk, feber, hosta och värk i kroppen.

– Vissa människor kan uppleva svårare symtom som andnöd. Covid-19 kan också förvärra underliggande tillstånd som hjärtsvikt, framhåller Leana Wen.

Blivit vanlig i Sverige

Varianten KP.2 finns bekräftad i Folkhälsomyndighetens tabell över genetiska grupper enligt pangolin där myndigheten sammanställt antalet sekvenserade fall under vecka 18.

I tabellen är varianten bland de mest förekommande i landet.

Även om smittspridningen av covid-19 fortfarande är på en relativt låg nivå uppmanar Folkhälsomyndigheten fortsatt utsatta grupper att vaccinera sig.

– Vårens vaccinationsinsats mot covid-19 pågår och hittills har drygt hälften av personer 80 år och äldre fått en påfyllnadsdos under våren 2024. Alla personer 80 år och äldre, samt personer 65 år och äldre med dagliga omsorgsinsatser, rekommenderas en påfyllnadsdos vaccin mot covid-19, understryker FHM.

Foto: CDC

Text: Redaktionen


Flera smittade av allvarlig sjukdom – från vanligt föremål i trädgården

2024 05 23

Flera personer i södra Sverige har smittats av en ovanlig bakterie som tycks förekomma i vanligt trädgårdsmaterial.

Det är från Skåne de senaste larmen kommer.

Minst tre personer har under försommaren smittats av bakterien legionella efter att ha hanterat vanlig planteringsjord, rapporterar Sydsvenskan.

Alla smittade bor på olika platser i landskapet och samtliga har behövt uppsöka sjukhusvård.

– Vi ser toppen på isberget, de som kommer till sjukhus och får diagnosen. Då får man ofta en ganska allvarlig lunginflammation där man behöver vårdas inneliggande med riktad antibiotikabehandling, säger Marianne Alanko Blomé som är biträdande smittskyddsläkare på Region Skåne, till lokaltidningen.

Yngre och friska drabbas

Smittskyddsläkaren bekräftar att fallen inträffat på kort tid. Alla har haft någon form av jordkontakt.

Jord-legionella var länge helt okänt i Sverige. Under den varma sommaren 2018 skedde dock ett större utbrott med ett 30-tal bekräftade fall där de flesta var hemmahörande i Stockholm.

Totalt har Skåne haft tvåsiffriga antal fall under de senaste två åren.

Och även om det är relativt få som smittas höjer Smittskydd Skåne ett varningens  finger. Legionellatyperna slår nämligen annorlunda än andra varianter.

– När det gäller den vanliga legionellan är det ofta äldre eller personer med nedsatt immunförsvar som bli sjuka. Här ser vi en del yngre, väsentligen friska som drabbas, säger Marianne Alanko Blomé.

Vanligt i Australien

Bakterien kallas för “legionella longbeachae” och har inte kunnat spåras till någon specifik leverantör.

Att smittan numera sker just i Sverige är ovanligt, enligt Folkhälsomyndigheten. 

– I Australien och Nya Zeeland däremot är det relativt vanligt att legionellafall smittats vid trädgårdsarbete och jordhantering. Sommarens ökning av fall är unikt för Sverige och ses varken i Danmark, Norge eller Finland, kommenterade myndigheten i samband med utbrottet 2018.

Fyra rekommendationer

Även om risken för att insjukna bedöms som liten uppmanar Folkhälsomyndigheten att se över hur man hanterar jord eller kompostmaterial. Särskilt om man tillhör en sårbar grupp med nedsatt infektionsförsvar, nedsatt lungfunktion eller röker.

– Öppna jordpåsar utomhus eller i välventilerad miljö och undvik att andas in damm från jordpåsarna, framhåller Folkhälsomyndigheten som även ger följande rekommendationer:

- Undvik att andas in damm från trädgårdsmaterial

- Om jorden eller trädgårdskompostmaterialet är torrt, fukta/blöt ned detta me vattenkanna för att minska risken att damm virvlar upp

- Tvätta händerna med tvål och vatten efter hantering av jord och trädgårdskompostmaterial

Foto P. Shah

Text: Redaktionen