Många fördelar med att ta dos 3 av vaccinet

2021 11 15

Intresset för att få den tredje vaccindosen rapporteras vara stort på många håll i Sverige och effekten av den tredje sprutan är väldigt positiv.

Den tredje dosen av coronavaccinet ger rejält högre koncentration av antikroppar jämfört med den två första doserna och Matti Sällberg, professor i biomedicinsk analys vid Karolinska institutet, förklarar att det innebär stora fördelar i kampen mot den otäcka smittan.

Tre gånger så högt

– Ju högre antikroppsnivåer man har, desto större skydd har man mot att överhuvudtaget bli infekterad, säger han till Expressen som granskat statistik från Pfizers utredningsrapport.

Den tredje dosen ger en koncentration på hela 2 476 titerenheter antikroppar jämfört med 754 efter den andra dosen.

Minskar riskerna

Professor Matti Sällberg förklarar fördelarna med de höga antikroppsnivåerna som man får av tredje dosen.

– Höga nivåer av antikroppar minskar risken för att vi ska bli infekterade. De höga nivåerna är också ett tecken på att man har ett immunsvar som är kraftigt aktiverat och som då sannolikt räcker betydligt längre, säger Sällberg till Expressen.

Har redan sett positiva effekter

Även Dalarnas smittskyddsläkare Anders Lindblom är klart positiv till att ta tredje dosen.

– Immuniteten avtar successivt så det är bra med påfyllnadsdoser. Vi har sett bra effekter för de som redan fått en tredje dos vaccin, säger han till SVT.

Aktuella grupper

Folkhälsomyndigheten kortade nyligen tidsintervallet mellan dos 2 och 3 för personer som är 65 år och äldre. Tidigare skulle det gå minst 6 månader efter dos 2 men nu räcker det med 5 månader.

Dos 3 ges nu till följande grupper enligt Folkhälsomyndighetens webbsida:

▪Personer som är över 65

▪Personer med hemsjukvård

▪Personer med hemtjänst

▪Personer som bor på särskilt boende för äldre, så kallat SÄBO

▪Personal på SÄBO, hemsjukvård och hemtjänst

Halv dos för Moderna

För de som får Pfizer så gäller en hel dos men de som får Moderna ska bara ha en halv dos.

– Modernas vaccin innehåller mer verksam substans, mRNA, än Pfizers vaccin, vilket kan ge en mer kraftfull påverkan på immunförsvaret. Folkhälsomyndigheten rekommenderar regionerna i Sverige att ge en halv dos av Modernas vaccin till dem som vaccineras med påfyllnadsdos, meddelar Folkhälsomyndigheten på sin webbsida.

Starkt skydd

Matti Sällberg förklarar i Expressen att skyddet mot allvarlig sjukdom ligger på 80 – 90 % efter sex månader och att ett annat starkt argument för att ta den tredje dosen är att man hjälper till att bromsa smittspridningen.

– Att bromsa smittspridningen görs genom att ha så höga antikroppsnivåer som möjligt och en tredje dos kommer ytterst troligt att ge väldigt höga antikroppsnivåer, säger Sällberg.


Militären bekräftar – skarp insats vid Gotland

2024 04 22

Under söndagen noterades två kraftiga smällar i Visby på Gotland.

Händelserna väckte stor uppmärksamhet. Tidigt spekulerades det i att Försvarsmakten låg bakom smällarna, men varken Gotlands regemente P18 eller Försvarsmaktens vakthavande kommunikatör kunder bekräfta uppgifterna. Aktörerna uppgav dock att smällarna sannolikt berodde på stridsflygplan som brutit ljudvallen.

Under måndagen går flygvapnet ut med nya uppgifter om smällarna, som var så kraftiga att fönsterrutor började skallra.

Enligt flygvapnets kommunikationschef Louise Levin orsakades smällarna av två stridsflygplan, som genomförde en ”skarp insats”.

– Det var ingen övning utan en skarp insats. Det var en rote Jas 39 Gripen ur vår incidentberedskap som genomförde en incidentinsats, säger hon till tidningen Hela Gotland.

En så kallad rote är benämningen på ett par stridsflygplan som bildar en tät formation.

”Skarp insats”

Under söndagen framkom uppgifter om att smällarna var en del av en pågående militärövning på Gotland.  Louise Levin tillbakavisar uppgifterna.

– Nej, det var en skarp insats, men mer kan jag inte säga, säger flygvapnets kommunikationschef. 

”Ständigt beredda”

Flygvapnet genomför regelbundet insatser för att säkra Sveriges luftrum.

Det finns alltid stridsflygplan redo att lyfta från en bas någonstans i Sverige. Den så kallade incidentberedskapen handlar om att lösa skarpa uppgifter, inom såväl jakt och attack som spaning. Det kan även handla om att identifiera och dokumentera aktiviteter i närområdet, till exempel militära övningar, flygplan eller fartyg.

Efter Rysslands invasion av Ukraina har flygvapnet följt händelseutvecklingen noga.

– Risken för ett väpnat angrepp mot Sverige är på kort sikt fortsatt låg, men vi är ständigt beredda. Vi anpassar beredskapen och ligger alltid steget före vilket ger oss handlingsfrihet att agera vid uppkomna oförutsägbara händelser. Jag känner mig trygg i att vi har en god beredskap i det svenska flygvapnet och Försvarsmakten, säger flygvapenchefen generalmajor Carl-Johan Edström i ett uttalande.

Foto: Försvarsmakten

Text: Redaktionen


Sänker skatten

2024 04 23

Regeringen överväger flera nya skattesänkningar.

Det uppger finansdepartementet på måndagskvällen.

– Inför budgetpropositionen för 2025 är det angeläget att flera skatteförslag kan förberedas genom remittering för att möjliggöra en samlad behandling av skatteförslag med budgeteffekter, framhåller departementet i ett uttalande.

Det handlar bland annat om följande förslag på skattesänkningar:

  • Sänkt skatt på arbetsinkomster
  • Sänkt skatt på pension
  • Sänkt flygskatt

– Inflationsbekämpningen har fungerat. Vi ser nu att inflationen sjunker på bred front och vi förväntas nå inflationsmålet i år. Inför arbetet med budgeten i höst är fokus att bygga ett rikare och tryggare Sverige.

–  Remisserna fokuserar primärt på tre områden, fortsätta stötta hushåll och företag som har det tufft, öka drivkrafterna till sparande och arbete, och att göra det enklare att driva företag i Sverige, säger finansminister Elisabeth Svantesson (M).

1 900 kronor

Enligt förslaget om sänkt skatt på arbetsinkomster föreslås det ordinarie jobbskatteavdraget förstärkas med 8,1 miljarder kronor.

Det skulle innebära att skatten i genomsnitt minskar med cirka 1 900 kronor per år för de som omfattas, uppger regeringen.

Pensionskatten föreslås sänkas genom att det förhöjda grundavdraget för personer som fyllt 66 år förstärks med totalt 1,84 miljarder kronor.

– I genomsnitt minskar skatten med ca 1 100 kronor per person och år för de som omfattas av förslaget om förstärkning av det förhöjda grundavdraget, framhåller regeringen.

Flygskatten föreslås sänkas med 39, 162 eller 259 kronor per passagerare – beroende på slutdestination för flygresan. 

SD måste ge grönt ljus

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2025.

Det är dock inte säkert att regeringen och Sverigedemokraterna går vidare med samtliga skattesänkningar som föreslås.

Finansminister Elisabeth Svantesson betonar att det ekonomiska läget, reformutrymmet, finansieringsbehovet och överläggningar mellan regeringen och SD kan komma att påverka om förslagen presenteras i höstbudgeten eller inte.

Foto: Ninni Andersson Regeringskansliet

Text: Redaktionen