Många fördelar med att ta dos 3 av vaccinet

2021 11 15

Intresset för att få den tredje vaccindosen rapporteras vara stort på många håll i Sverige och effekten av den tredje sprutan är väldigt positiv.

Den tredje dosen av coronavaccinet ger rejält högre koncentration av antikroppar jämfört med den två första doserna och Matti Sällberg, professor i biomedicinsk analys vid Karolinska institutet, förklarar att det innebär stora fördelar i kampen mot den otäcka smittan.

Tre gånger så högt

– Ju högre antikroppsnivåer man har, desto större skydd har man mot att överhuvudtaget bli infekterad, säger han till Expressen som granskat statistik från Pfizers utredningsrapport.

Den tredje dosen ger en koncentration på hela 2 476 titerenheter antikroppar jämfört med 754 efter den andra dosen.

Minskar riskerna

Professor Matti Sällberg förklarar fördelarna med de höga antikroppsnivåerna som man får av tredje dosen.

– Höga nivåer av antikroppar minskar risken för att vi ska bli infekterade. De höga nivåerna är också ett tecken på att man har ett immunsvar som är kraftigt aktiverat och som då sannolikt räcker betydligt längre, säger Sällberg till Expressen.

Har redan sett positiva effekter

Även Dalarnas smittskyddsläkare Anders Lindblom är klart positiv till att ta tredje dosen.

– Immuniteten avtar successivt så det är bra med påfyllnadsdoser. Vi har sett bra effekter för de som redan fått en tredje dos vaccin, säger han till SVT.

Aktuella grupper

Folkhälsomyndigheten kortade nyligen tidsintervallet mellan dos 2 och 3 för personer som är 65 år och äldre. Tidigare skulle det gå minst 6 månader efter dos 2 men nu räcker det med 5 månader.

Dos 3 ges nu till följande grupper enligt Folkhälsomyndighetens webbsida:

▪Personer som är över 65

▪Personer med hemsjukvård

▪Personer med hemtjänst

▪Personer som bor på särskilt boende för äldre, så kallat SÄBO

▪Personal på SÄBO, hemsjukvård och hemtjänst

Halv dos för Moderna

För de som får Pfizer så gäller en hel dos men de som får Moderna ska bara ha en halv dos.

– Modernas vaccin innehåller mer verksam substans, mRNA, än Pfizers vaccin, vilket kan ge en mer kraftfull påverkan på immunförsvaret. Folkhälsomyndigheten rekommenderar regionerna i Sverige att ge en halv dos av Modernas vaccin till dem som vaccineras med påfyllnadsdos, meddelar Folkhälsomyndigheten på sin webbsida.

Starkt skydd

Matti Sällberg förklarar i Expressen att skyddet mot allvarlig sjukdom ligger på 80 – 90 % efter sex månader och att ett annat starkt argument för att ta den tredje dosen är att man hjälper till att bromsa smittspridningen.

– Att bromsa smittspridningen görs genom att ha så höga antikroppsnivåer som möjligt och en tredje dos kommer ytterst troligt att ge väldigt höga antikroppsnivåer, säger Sällberg.