Livsfarlig stöldvåg – Unga i A-traktormiljö misstänks

2022 11 25

MSB och polisen slår nu larm efter att en våg av stölder av Hesa Fredrik-tutor har ägt rum.

Tutorna ska bland annat varna svenska folket om Sverige utsätts för att väpnat angrepp av en främmande makt.

Kan leda till döden

Hesa Fredrik-tutornas varningsljus skall även ljuda över landet vid händelse av gasutsläpp eller allvarliga bränder.

Med andra ord är det av yttersta vikt att Hesa Fredrik-tutorna fungerar och de testas fyra gånger per år.

Om en tuta inte fungerar så kan det ytterst leda till att människor förlorar livet.

Kopplats till A-traktor

Trots tutornas mycket viktiga funktioner har nu inte mindre än sju tutor stulits i Ljusdal kommun det senaste året.

Så sent som för 14 dagar senast bekräftade Ljusdal Räddningstjänst att en tuta stulits vid en bygdegård i kommunen, uppger Söderhamskuriren.

Tutan återfanns när polisen senare gjorde ett tillslag då det upptäcktes att den kopplats till en ljudanläggning i en A-traktor.

Reagerar kraftigt

– Det är anmärkningsvärt att något som är till för skyddet av invånarna i Ljusdal och för att varna för fara stjäls så lättvindigt, säger poliskonstapel Kristoffer Halvarsson i Ljusdal, till Aftonbladet.

Myndigheten för samhällsskydd och Beredskap reagerar nu kraftigt mot händelseutvecklingen och de många Hesa Fredrik-stölderna.

Ungdomar misstänks

– Det kan få hemska konsekvenser. Det kan bli fara för liv om vi inte kan varna människor, betonar Anders Johannesson vid MSB.

Polisen misstänker att gärningsmännen bakom stölderna är ungdomar som rör sig i ”samma miljö som den senaste stölden”.

Sabotage mot Sverige

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap vill sända en kraftig varning till den som möjligen funderat på att stjäla en Hesa Fredrik-tuta.

– Att stjäla en Hesa Fredrik är sabotage mot vår krisförmåga och vårt civila försvar, säger Anders Johanneson vid MSB.

Foto: MSB resp. H. Nilsson

Text: Redaktionen