Leif GW utfärdar varning – “Kommer ske för första gången”

2024 02 18

Leif GW Persson uttrycker oro över krisen inom Kriminalvården.

Det råder mycket stora problem inom den svenska kriminalvården.

Myndigheten har gett besked om att man går upp i stabsläge på grund av platsbristen.

Nu varnar Leif GW Persson för att det kan få allvarliga konsekvenser.

Det rapporterar TV4.

“Kommer att ske”

Fackförbund har larmat om att fängelser har blivit överfulla och att intagna har tagit över.

Det menar GW kommer att leda till stora oroligheter.

– Vi kommer att se de första allvarliga fängelseupploppen i landet. Det har vi varit relativt förskonade från, att man försöker bränna ner stället man sitter på, säger han.

Mänsklig friktion

Vidare förklarar han att det helt enkelt rör sig om den ökade mängden intagna kommer att leda till våldsutövning i mer omfattande utsträckning.

– Det är en enkel fråga om mänsklig friktion. Nu ska antalet som förvaras på samma yta öka med fyra gånger.

Går upp i stabsläge

Kriminalvården har gått upp i stabsläge mot bakgrund av den rådande situationen, som man förutspår kommer bli allt värre.

– Kriminalvården har under flera år haft platsbrist, som förvärrats under det senaste året. För närvarande blir bland annat ett betydande antal häktade kvar i polisarrester, förklarar myndigheten.

– Myndighetens prognoser visar att platsbristen kommer att förvärras, vilket innebär att Kriminalvårdens förmåga att ta emot häktade och dömda i närtid kommer att utmanas ytterligare.

Läget har skärpts

Man lyfter även fram att den planerade utökningen kan komma att försenas, vilket förvärrar det hela.

Därför arbetar man hårt med att försöka lösa situationen.

– Kriminalvården planerar för en historiskt kraftfull expansion, med mer än en dubblering av antalet häktesplatser och en fyrdubbling av antalet anstaltsplatser fram till 2033, fortsätter myndigheten.

– Vissa platser, som myndigheten planerar att öppna under 2024 och 2025, kan bli kraftigt försenade, visar dialoger som Kriminalvården fört med berörda fastighetsägare. Det gör att läget har skärpts.

Foto: AlbinOlsson resp Cartist

Text: Redaktionen


Konsumentverket varnar Jysk och Mio: sluta omedelbart

2024 06 14

Sex företag har fuskat med rean och riskerar stränga straff.

Det meddelar Konsumentverket efter att ha genomfört en större granskning av hur företagen skötte sig under realisationen i höstas.

På listan finns bland annat möbeljättarna Jysk och Mio.

Nu kräver myndigheten att de utpekade företagen omedelbart upphör med sina metoder. Annars väntar bestraffningar i form av höga vitesbelopp.

Har visat fel pris

Utöver Mio och Jysk finns även två nätbutiker som säljer kläder samt två mindre möbelföretag på Konsumentverkets radar. De fyra resterande företagen nämns inte vid namn.

– Gemensamt för de sex företagen är att de inte har visat rätt pris för de senaste 30 dagarna, det vill säga det pris som ska tala om för konsumenten vad varan brukar kosta, framhåller myndigheten.

– Ofta har företagen i stället använt ett högre pris att jämföra reapriset med, vilket gör att reapriset framstår som mer fördelaktigt. 

LÄS MER: Mio slår tillbaka – “det kommer aldrig att ske”

Lurar kunderna

Enligt Konsumentverket har företagen vid upprepade tillfällen tagit med ett högre pris som egentligen aldrig använts, eller i bästa fall enbart använts under ett par dagars tid.

Utifrån det priset har man sedan räknat ut många procent rea det är.

– Problemet är att man som konsument tror att man gör ett klipp, medan varan i själva verket aldrig kostat så mycket som det står, förklarar Pär Magnusson, processråd vid Konsumentombudsmannen, KO.

Kan tvingas betala 2 miljoner

Konsumentverket understryker allvaret i situationen.

Förbuden kopplas till viten på mellan en halv miljon och två miljoner kronor och kan komma att dömas ut om företaget bryter mot förbudet.

Om företagen överklagar KO:s föreläggande går ärendet vidare till Patent- och marknadsdomstolen för prövning.

Enligt prisinformationslagen ska varans pris de senaste 30 dagarna tydligt redovisas när företaget vill marknadsföra en rea eller kampanj.

Så här skriver Konsumentverket om lagen:

Paragrafen som styr är 7A, och den vilar i sin tur på ett EU-direktiv. Regeln har införts för att säkerställa att prissänkningen är äkta och inte en bluff. EU-kommissionen har i sin vägledning uttryck att lagparagrafen syftar till att förhindra att företag på konstlad väg höjer referenspriser och vilseleder konsumenterna om storleken på rabatten.

Foto: Jysk resp Mio

Text: Redaktionen


Danmark förbjuder populär pasta – säljs i Sverige

2024 06 12

Danmark återkallar flera sorter av populära ramennudlar.

Produkterna kommer från det stora sydkoreanska företaget Samyang vars pastaprodukter även säljs i de flesta svenska livsmedelsaffärer.

Nudlarna som Danmark valt att förbjuda är dock de kryddiga och starkare varianterna, som även de säljs i Sverige men främst via nischade återförsäljare på nätet.

Det handlar om “extremt starka nudlar” som den danska motsvarigheten till Livsmedelsverket menar kan förgifta konsumenterna som nu uppmanas att slänga produkterna.

– Om du har köpt produkterna ska du kassera dem eller lämna tillbaka dem till butiken där de köptes, framhåller myndigheten i ett uttalande.

"Sveda och obehag"

Enligt de danska myndigheterna är det chilin som är problemet. Kapsaicinhalten är så hög att den anses utgöra en hälsorisk. I Tyskland har flera barn lagts in på sjukhus efter att ha blivit förgiftade då de blivit utmanade på sociala medier att äta starka chilichips, lyder argumentet.

– Chili i stora mängder utgör en risk framför allt för barn och sköra vuxna, säger enhetschefen Henrik Dammand Nielsen på Fødevarestyrelsen.

– Möjliga symtom inkluderar sveda och obehag, illamående, kräkningar och högt blodtryck. Därför kräver vi nu att butikerna tar bort produkterna från sina hyllor.

"Danskar tål inte stark mat"

Återkallandet har väckt uppmärksamhet även utanför Danmarks gränser. Bland annat tar brittiska BBC upp saken och pekar på en diskussion som blossat upp där danskar pekas ut som ett folk som inte tål stark mat.

– Jag hade en vän från Danmark som tyckte att smaklösa panerade räkor med lite mald peppar på var för kryddig. Inte förvånad över att de tror att ramennudlarna är gift, lyder en kommentar på forumet Reddit som gillats flera gånger.

Här är nudlarna det gäller

De danska myndigheterna menar dock att giftlarmet ska tas på allvar. DTU Food Institute har dragit slutsatsen att nudelpaketen är skadliga för hälsan.

– Mängden het chili är ännu högre i de undersökta nudlarna än i chilichips, vilket tidigare lett till förgiftningsskador bland barn i Tyskland. Därför är det viktigt att föräldrar är medvetna om de extrema nudelsorterna och undviker dem, säger Henrik Dammand Nielsen.

Smakerna från Samyang som berörs är följande:

- Buldak 3x Spicy & Hot Chicken

- 2x Spicy & Hot Chicken

- Hot Chicken Stew

Foto: S. Singh

Text: Redaktionen