Lärarnas riksförbund: Ta bort betyget F

2022 05 23

Lärarnas riksförbund vill utreda den svenska skolans betygsystem.

I ett pressmeddelande skriver förbundet att nuvarande betygssystem, där bland annat betyget F underkänner elever, inte fungerar väl.

– Dagens betygsystem bidrar till att slå ut elever och skapar en stor stress för såväl lärare som elever. Ett nytt betygsystem måste balanseras mellan de olika behov skolsystemet har, fastlår Lärarnas riksförbund.

Nytt betygsystem

Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas riksförbund, föreslår en ny utredning.

– Vi vill utreda om vi ska införa ett nytt betygssystem, till exempel relativa betyg. Vi utesluter inga åtgärder eller förändringar i detta läge. Vi ser att det nuvarande betygsystemet leder till stress och utslagning för eleverna och en pressad arbetsmiljö för lärarna, säger hon.

Ökad risk för psykisk ohälsa

Svenska forskare har tidigare föreslagit att betyget underkänt tas bort ur grundskolan.

Anledningen är att underkända betyg i årskurs nio med stor sannolikhet resulterar i en ökad risk för arbetslöshet, ohälsa och i vissa fall för tidig död, rapporterar SVT med hänvisning till flera studier.

– Det har gått över 25 år och vi sett att det är ett problem år efter år, men ingen politiker vågar röra vid det. Om man föreslår att ta bort betyg riskerar man påståenden från motståndarna om att man är för en flumskola, säger Jörgen Tholin, forskare i pedagogik vid Göteborgs universitet, till tv-kanalen.

Sverige i överkant

Siffror från skolverket visar att 15 procent av niondeklassare i Sverige går ur gymnasiet med underkända betyg. Drygt tio procentenheter över genomsnittet i EU.

– De som har underkänt betyg i nian har högre risk att dö i suicid eller drogbruk. Så att klara nian med goda betyg verkar vara en indikator för hur det går resten av livet, säger Sven Bremberg, forskare i socialmedicin vid Karolinska institutet, till SVT.

Foto: J. Thomas

Text: Redaktionen