Lärare rasar mot förslag från Tidöpartierna

2023 04 16

Det råder stor frustration bland skolpersonal angående ett nytt förslag.

Tidöpartierna vill tillsätta en utredning om att införa en skyldighet för anställda inom kommuner och myndigheter att anmäla papperslösa till Migrationsverket och polisen.

Bland annat skulle det påverka yrkesgrupper som socialsekreterare, vårdpersonal och lärare.

Nu rasar flera lärare mot förslaget, och menar att det är en oroväckande utveckling, rapporterar DN.

– Här undrar jag: Är det ett angivarsamhälle vi vill ha? Vi är ju på den andra sidan av det här. Vi skriver brev till Migrationsverket för att våra elever ska få stanna. Jag hoppas att ingen i hela Skolsverige går med på detta, säger Marika Andersson, rektor för tre skolor i Lövgärdet.

“Cyniskt och världsfrånvänt”

Flera menar att de skulle vägra en plikt om att anmäla papperslösa elever.

– Jag tycker att Tidöavtalet var väldigt cyniskt och världsfrånvänt. Det speglar en tid och en verklighet som jag inte vill leva i och som jag inte kan stå för, menar läraren Åsa Persson Leijer.

Undersökning visar

I en tidigare undersökning som utförts av Sveriges lärares medlemstidning framkom att 93 procent var emot förslaget.

Vårdpersonalen är en annan yrkesgrupp som riktat hård kritik.

Bland annat menas det att förslaget inte är förenligt med Barnkonventionen.

Inte ovanligt

Skolverket framhåller att papperslösa elever inte ska behöva känna sig utpekade.

Myndigheten menar att lärare här har ett ansvar att planera undervisningen därefter.

– Det är inte ovanligt att papperslösa elever har varit med om saker som skadat deras tillit. Som personal är det därför viktigt att tänka på att inte lova mer än man kan hålla, menar Skolverket.

Viktigt med rutiner

Vidare förklaras att det är viktigt att det skapas rutiner och en handlingsplan för arbetet med papperslösa elever.

Detta för att säkerställa elevens trygghet.

– Elever som är papperslösa har ofta varit på flykt och utsatts för svåra påfrestningar. De kan därför bära med sig traumatiska upplevelser som påverkar deras hälsa och lärande negativt, förklarar Skolverket.

Foto: T. Flowe

Text: Redaktionen