Landsbygdsministern ryter ifrån: “Olämpligt husdjur”

2023 10 11

Den känsliga diskussionen om varghybrider i Sverige rivs nu upp igen.

Egentligen är det förbjudet att äga hundar med mer än cirka tre procent varg i sitt DNA, enligt Jordbruksverkets regler.

Nyligen avslöjade dock Sveriges Radio att det finns en lucka i lagen.

Det är nämligen inte praktiskt möjligt att granska om lagarna följs – information som har gått myndigheterna obemärkt förbi.

En följd har blivit att det går att importera varghybrider med uppemot 95 procent varg-dna till Sverige och sedan avla på dem.

Reagerar kraftigt

Flera riksdagsledamöter reagerar nu kraftfullt på att djurkorsningen mellan hund och varg förekommer som sällskapsdjur, rapporterar Upsala Nya Tidning.

Både Anna-Caren Sätherberg (S), ledamot av riksdagens miljö- och jordbruksutskott samt Kjell Arne Ottosson (KD), ordförande i samma utskott, argumenterar för att sådana husdjur är förenat med fara för livet.

Ett stort problem anses också vara scenariot av att en varghund rymmer och kommer i kontakt med “renrasiga” vargar.

– Då får vi risk att det blir parning mellan varg och varghybrid. Vi har nog med problem med vargstammen ändå förutom att det ska bli problem med varghybrider också, säger Kjell-Arne Ottosson till UNT.

Ministern: "Det är allvarligt"

Någon kartläggning av hur många hundar med varg-dna det finns i Sverige saknas.

Men att det förekommer är någonting som regeringens landsbygdsminister Peter Kullgren (KD) markerar kraftigt emot.

– Jag ser allvarligt på den här frågan. Syftet med bestämmelserna ska inte kunna kringgås, framhåller han till UNT.

Ministern tillägger att alla djur inte är lämpliga som husdjur och att han kommer att ta frågan vidare för att värna om omgivningens trygghet.

"Predatoriskt beteende"

Även riksdagsledamoten Boriana Åberg (M) är kritisk och säger till UNT att det bara är en tidsfråga innan det "kostar någon livet".

Nyligen lämnade hon in en motion till riksdagen där hon kräver en utredning som ska ta reda på om det går att utreda ett importförbud av varghundar med hög andel varg-dna.

Det finns väldigt lite forskning om varghybrider, men dessa individer uppvisar ett utpräglad predatoriskt beteende och kan därför vara mycket farliga, framhåller ledamoten i sin motion.

Känsligt ämne

Frågan om varghybrider är känslig.

Samtidigt som förekomsten kritiseras tyder många rapporter på att djurkorsningen ökar i runtom i landet.

Totalt "livsfarligt" enligt veterinären Åsmund Follerås, som kallar en varghybrid i ett vanligt familjehem för en "tickande bomb".

– Den kan äta upp dig. Den kan skada dig och andra, jag ser ingen som helst nytta med den, sade han till P4 Kronoberg i september.

Foto: Ninni Andersson Regeringskansliet resp M. Zondering

Text: Redaktionen


Bekräftad smäll efter nyår

2023 12 07

Mängder med elkonsumenter står inför ännu en höjd avgift efter årsskiftet.

Hushållen i södra Sverige har inte haft det lätt den senaste veckan.

Kärnkraftsreaktorn Ringhals 4 stoppades i onsdags – och återstarten har skjutits fram flera gånger.

Senast ikväll kom beskedet att reaktorn kommer att gå på halvfart fram till och med fredag, vilket förstås fortsätter påverka elpriserna som sköt i höjden efter förra veckans avbrott.

Höjer elnätsavgiften

Nu måste elkonsumenter i de sydligare delarna av landet förhålla sig till fler dåliga nyheter.

Den 1 januari 2024 höjs elnätsavgiften för samtliga 280 000 kunder till energijätten Kraftringen, vilket bolaget bekräftar i ett internt mejlutskick på onsdagen.

– På grund av de stora investeringarna som har gjorts och kommer att göras, kostnadsutvecklingen av material och tjänster samt ökade abonnemangsavgifter från överliggande nätägare (E.ON), förklarar Kraftringen i mejlet.

Byter modeller

Enligt eljätten handlar det om en investering värd 1,9 miljarder kronor som ska stabilisera elleveranser de kommande fem åren.

Kraftringen kommer också att byta beräkningsmodell för överföringsavgiften – från den som låg på fast pris per kilowattimme till en avgift som är baserad på timpris.

Även beräkningsmodellen för nätersättningen ändras till den rörliga varianten.

Elproducenter som matar in el i lokalnätet gör att vi som lokalnätägare får mindre elnätsförluster och därför också lägre elnätsförlustkostnader, framhåller Kraftringen.

Högsta priserna i Sverige

Kraftringen underhåller elnätet i både delar av Skåne och Småland.

Enligt Nils Holgersson-rapporten, som kartlagt avgifterna i alla Sveriges kommuner, hade elbolaget den dyraste elnätsavgiften i hela Sverige för ett år sedan.

Redan då försvarades det höga priset med investeringar.

– Generellt har vi en stabil och långsiktig prissättning. Under de senaste åren har vi ökat vår investeringstakt och framöver kommer vi att öka den ännu mer, sade bolagets ekonomidirektör Micke Andersson till SVT vid tillfället.

Enligt Kraftringen rider man dock inte på någon framgångsvåg med anledning av höga elpriser.

– Det är snarare så att vi påverkas negativt av de höga elpriserna, sade Micke Andersson förra vintern.

Foto: Tomas Ärlemo Svenska Kraftnät

Text: Redaktionen


SVERIGE: Nu höjs pensionen – för hundratusentals svenskar

2023 12 06

Från och med 1 januari 2024 så kommer cirka 155 000 svenskar få en höjd pension.

Det meddelar försäkring- och pensionsbolaget Folksam.

Företaget har beslutat att inflationssäkra pensionen.  

Cirka 65 000 kunder hos företaget med förmånsbestämd tjänstepension inom ramen för KTP 2 kommer att få sin pension höjd med 6,48 procent.

Tjänstepensionen kommer även att höjas med motsvarande procentsats för cirka 90 000 kunder där pensionen inte betalats ut än.

Dessutom kan drygt 2 600 arbetsgivare räkna med premiereduceringar på 30 procent under 2024.

”Stor skillnad”

Folksam motiverar beslutet med att man vill säkerställa att pensionerna inte ”äts upp av inflationen”.

– I dessa tider när allt fler märker av den rådande ekonomiska oron och stigande priser kan höjningen av tjänstepensionen med över sex procent göra stor skillnad.

– Dessutom kommer uppräkningen av intjänad pension och reduceringen av premierna bidra till att hålla nere pensionskostnaderna för nästan 2 600 arbetsgivare.

Det säger Katrin Röcklinger, chef Affärsområde Liv på Folksam. 

Under mitten av januari 2024 skickas utbetalningsbesked ut till Folksams kunder. Där kommer det nya pensionsbeloppet att framgå.

Större procentuell höjning 2022

Förra året genomförde Folksam en procentuell större höjning av pensionerna.

Tjänstepensionerna höjdes med 10,84 procent och premiereduceringar med 60 procent.

– Folksam är finansiellt starkt och allt överskott ska gå tillbaka till våra kunder i form av exempelvis återbäring eller sänkta premier.  Vi kan se tillbaka på ett antal år med bra avkastning på våra förvaltade pensionspengar inom dessa avtalsområden och därför genomför vi nu kraftiga sänkningar av premierna för många företag, sa Katrin Röcklinger då.

Folksams förändringar av pensionen 2024

 1. Privatpersoner, drygt 155 000 personer: 
  - Pensionstillägg och fribrev inom ramen för KTP 2 höjs med 6,48 procent vilket motsvarar inflationen det senaste året 
  - Sjukpensionstilläggen höjs med 6,48 procent inom KTP2, motsvarande siffra för KTP1 är 9,14 procent 
 2. Arbetsgivare, knappt 2 600 stycken: 
  - Premiereducering för ålderspension och familjepension med 30 procent  
  - Premiereducering för sjukpension med 95 procent (KTP2) och 80 procent (KTP1) 
  - Premiereducering för premiebefrielseförsäkringen med 90 procent (KTP2) och 15 procent (KTP1) 

Källa: Folksam

Foto: F. Arw

Text: Redaktionen