Läkare i blåsväder – ställde krav på kvinna med huvudduk

2024 01 30

En läkare på en vårdcentral i Uppsala begärde att en kvinna skulle ta av sig sin huvudduk i samband med ett läkarbesök.  

Nu anser Diskrimineringsombudsmannen, DO, att Region Uppsala ska betala 70 000 kronor i diskrimineringsersättning till kvinnan.

Enligt DO har inte läkaren lämnat en rimlig förklaring till varför kvinnan behövde ta av sig klädesplagget.

– DO anser därför att vårdcentralen har diskriminerat kvinnan, framhåller förvaltningsmyndigheten i ett uttalande.

Läkarens förklaring

När kvinnan besökte vårdcentralen sökte hon vård för en kroppsdel som inte täcktes av huvudduken.

Hon ifrågasatte därför läkarens begäran.

Läkaren vidhöll dock sitt krav och uppgav att hon ”behövde se hela kroppen”.

Enligt Region Uppsala ställde läkaren kravet eftersom hon ansåg att hon behövde se hela patienten.

– För att säkerställa en hel hudkostym, framhåller regionen.

DO köper inte förklaringen.

– Det är viktigt att alla som söker vård känner en trygghet i att de kommer bli behandlade på ett icke-diskriminerande sätt.

– Ovidkommande undersökningar eller annan osaklig behandling riskerar att leda till att vissa personer kan dra sig för att söka vård. Det behöver DO givetvis agera mot.

Det säger Sandra Danowsky, som är jurist på DO:s processenhet.

Här är DO:s begäran

- DO begär att Region Uppsala ska betala 70 000 kronor i diskrimineringsersättning till kvinnan

- Regionen har till den 12 februari att ta ställning till kravet

-  Därefter kan DO komma att lämna in stämningsansökan till tingsrätten

Fakta Läkarförbundets etiska regler

- Läkaren ska i sin gärning alltid ha patientens hälsa som det främsta målet och om möjligt bota, ofta lindra och alltid trösta.

- Läkaren ska besinna vikten av att skydda människoliv och får aldrig vidta åtgärder som syftar till att påskynda döden. Läkaren får inte heller på något sätt medverka vid dödsstraff, tortyr eller andra grymma och omänskliga handlingar.

- Läkaren ska efter bästa förmåga bistå människor i medicinsk nödsituation.

- Läkaren ska handla i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet, sträva efter att utveckla sina kunskaper och färdigheter, efter bästa förmåga utveckla och förmedla kunskap till gagn för patienter och hälso- och sjukvårdens utveckling samt påtala brister i verksamheten.

- Läkaren ska behandla patienten med empati, omsorg och respekt och får inte genom sin yrkesauktoritet inkräkta på patientens rätt att bestämma över sig själv.

- Läkaren ska aldrig frångå principen om människors lika värde och aldrig utsätta en patient för diskriminerande behandling eller bemötande.

- Läkaren får inte inleda ett sexuellt förhållande med en patient eller på annat sätt utnyttja en vårdrelation till en patient i egennyttigt syfte.

- Läkaren ska inte utan undersökning eller annan tillräcklig kunskap om patienten ge råd eller behandling.

- Läkaren ska vid behov anlita annan sakkunskap. Läkaren ska även tillmötesgå patientens rimliga önskemål att få tillfråga annan läkare.

- Läkaren ska vid forskning på människor värna deras säkerhet och personliga integritet samt öppet och sanningsenligt redovisa resultat.

- Läkaren ska respektera patientens rätt till information om sitt hälsotillstånd och möjliga behandlingsalternativ. Läkaren ska om möjligt i behandlingen utgå från samtycke samt respektera patientens vilja att avstå från att få information.

- Läkaren ska iakttaga tystlåtenhet om all information rörande enskild patient, såvida det inte äventyrar patientens väl.

- Läkaren ska i utlåtande endast styrka sådant som har saklig och professionell grund och åtskilja detta från annan information, vars sanningshalt inte kan bedömas.

- Läkaren som handlar på uppdrag av tredje part ska försäkra sig om att patienten har detta klart för sig.

- Läkaren ska bemöta sina kollegor respektfullt och så långt möjligt undvika att undergräva kollegors relationer till patienten.

- Läkaren ska söka vård vid sjukdom som kan påverka yrkesutövningen samt vid sådan sjukdom hos kollega stödja kollegan att söka vård.

- Läkaren ska i sin gärning bidra till att medicinska resurser används på bästa sätt till gagn för patienterna. Läkaren ska aldrig medverka till otillbörlig prioritering av enskilda patienter eller patientgrupper eller till att ge dem otillbörlig ekonomisk eller annan fördel.

- Läkaren får inte låta sig påverkas av otillbörligt förvärvsbegär och inte utföra annan undersökning och behandling än vad som är medicinskt motiverat. Ersättningen ska anpassas efter prestationens art och omfattning.

- Läkaren ska avhålla sig från påträngande marknadsföring och från att på annat olämpligt sätt fästa uppmärksamhet på sin person och läkargärning.

Källa: Läkarförbundet

Foto: S. Bughdaryan

Text: Redaktionen


Nya regler när du ska besiktiga bilen – börjar gälla inom kort

2024 02 20

Inom bara ett par års tid är nya regler att vänta när du ska besiktiga bilen.

Alldeles för många bilar godkänns i besiktningen trots att det finns uppenbara brister i fordonen.

Det meddelar Fordonsbesiktningsbranschen, FBB, i en ny rapport.

Specifikt pekar organisationen på att kraven är för låga och gränsvärdena för höga – vilket innebär att bilar släpps igenom trots bristande avgasrening och miljöskadliga utsläpp.

Bland EU:s sämsta

Samma rapport visar att Sverige för femte året i rad är ett av EU:s absolut sämsta länder när det gäller just miljökraven vid fordonsbesiktning.

Flera åtgärdsförslag initierade av Transportstyrelsen med syfte att skärpa miljökontrollen är därför nu på gång.

Myndigheten vill dock invänta EU:s nya besiktningspaket innan de träder i kraft, men enligt FBB krävs det förändring på en gång.

– Vi har länge pekat på bristerna i dagens regelverk och är positiva till de nya åtgärdsförslagen, säger Tord Fornander, ordförande i FBB.

Kan dröja till 2029

Även om EU:s besiktningspaket förväntas inom de närmsta åren kan det dröja till 2029 innan det är i hamn.

Av just den anledningen kräver branschorganisationen att Sverige agerar med framförhållning.

– Att Transportstyrelsen inte ens vill agera på sina egna förslag är väldigt svårt att begripa. Det finns inget att vänta på, det handlar i grunden om vår miljö och hälsa, säger Tord Fornander.

Fusk förväntas kriminaliseras

Ett förslag ligger dock på regeringens bord om att kriminalisera fusk med avgasrening.

Det är specifikt framtaget efter beräkningar om att manipulerad eller saknad avgasrening kommer att öka den svenska vägtrafikens utsläpp av kväveoxider med upp till 14 procent för tunga lastbilar.

För lätta dieselfordon bedöms utsläppen öka med så mycket som 150 procent om inget sker.

– Det är såklart ett steg i rätt riktning att det nu finns förslag att kriminalisera den här typen av fusk. Nu är det viktigt att regeringen agerar snabbt för att få till nödvändiga lagändringar, säger Tord Fornander.

Saknar regler för elbilar

FBB uppmärksammar också att Sverige, till skillnad från många andra EU-länder, saknar ett särskilt regelverk för kontrollbesiktning av elbilar.

Till exempel kontrolleras inte komponenter som bilens framdriftsbatteri, kablar och laddutrustning för eventuella fel.

– Regelverket måste självklart uppdateras i takt med den tekniska utvecklingen och att elfordon blir en allt större del av den svenska fordonsflottan. Avsaknaden av regler för elbilar handlar knappast om att frågan är komplex – förslagen finns och andra EU-länder har redan infört specifika kontroller.”, säger Tord Fornander. 

Foto: K. Hörnfeldt

Text: Redaktionen


Klädkedja i konkurs – allt säljs ut på rea

2024 02 20

Efter 25 år i branschen måste en uppskattad klädkedja kasta in handduken.

Kedjan började egentligen sin resa redan 1986 under det tillfälliga namnet Gunn’s Presentboutique, och efter en succéartad start på affärerna expanderade man till flera butiker 2005.

Framgångarna fortsatte och bolaget togs in i Interiörhuset i Väst AB, en av Sveriges ledande grossister inom present- och heminredningsbranschen.

Men nu är det slut på framgångssagan.

– Det är med stor sorg i hjärtat vi tyvärr måste meddela att vårt älskade familjeföretag har gått i konkurs, meddelar Interiörhuset.

Flera butiker i södra Sverige

Det innebär även att kedjan Dimoda, med fokus på främst kläder, heminredning och mode, också går i konkurs.

– Det är jättetråkigt, men vi har kämpat med ekonomin i fyra år och det här var sista utvägen, säger Andreas Karlsson, vd på Interiösthuset i Väst AB, till Partille Tidning.

Dimoda, som växt till en allt större aktör på Västkusten och i södra Sverige, har butiker på fem orter i landet: Göteborg, Partille, Ubbhult, Malmö och Kristianstad.

– Här kan du hitta både kläder från Mirelle Design, smycken, väskor och ett brett sortiment av inredningsprylar. Allt från dekorationsfigurer till handdukar, kuddar, plädar, möbler, ljus, lyktor, dofter och konstblommor, beskriver kedjan sig själv och sitt sortiment.

Allt reas ut: "Kraftigt rabatterat"

Samtliga butiker ingår i bolagets konkursansökan och fram till 10-11 mars reas nu alla varor ut i form av konkursutförsäljning.

– I butikerna är det full fart nu och vår förhoppning är att sälja ut så mycket som möjligt av bolagets varulager direkt till konsument. Personalen gör ett enastående arbete och det är god försäljning, eftersom det är kraftigt rabatterade priser och butikerna kommer att upphöra framöver, säger konkursförvaltaren Christian Andersch från Setterwalls advokatbyrå till Göteborgs-Posten.

30 personer sägs upp

Omkring 30 personer har förlorat jobbet som följd av konkursen.

Alla anställda har dock arbetsplikt fram till en månad efter att konkursen är ett faktum.

Dimoda har kämpat i uppförsbacke ända sedan pandemin och stora resurser lades  att försöka rusta upp e-handeln, men det räcker alltså inte.

– Tack för alla fina kunder genom åren, vi har älskat varje stund, beklagar Interiörhuset.

Foto: K. Piger

Text: Redaktionen