Akut situation: Kronofogden vädjar till regeringen

2023 07 12

Svenska folkets skulder växer lavinartat.

Sedan årsskiftet har skuldberget ökat med nästan åtta miljarder kronor – från 101 till 109 miljarder kronor.

Det innebär att skulderna ökar med närmare 20 miljoner om dagen.

–  Det här är inte en hållbar utveckling. Överskuldsättning är ett mycket allvarligt problem för både den enskilde, för anhöriga och för samhället. Vi ser att skulder hos inkassobolag och Kronofogdemyndigheten fortsätter att öka och därför är det mycket viktigt att arbeta vidare för att hitta åtgärder som motverkar den utvecklingen, säger civilminister Erik Slottner (KD) i ett uttalande.

Vädjar till regeringen

Enligt Kronofogdens egna beräkningar kommer skulderna fortsätta att öka under de kvarvarande månaderna av 2023. Skuldberget väntas även växa under nästa år.

Den höga inflationen och stigande räntor pekas ut som två förklaringar till myndighetens dystra prognos.

Nu vädjar Kronofogden till regeringen.

Förra veckan överlämnade myndigheten en utredning om överskuldsättning till civilminister Erik Slottner (KD).

Flera förslag

Utredningen innehåller flera förslag som stärker skyddet för konsumenterna och motverkar överskuldsättning. 

Utredningen föreslår bland annat ett system för skuld- och kreditregister, skärpta kreditprövningar samt att huvudregeln för avräkningsordningen ändras vid avbetalning av skulder hos Kronofogdemyndigheten. 

– Något som skulle kunna ge resultat ganska snabbt är skärpning av kreditprövningar, säger David Vuleta, analytiker på Kronofogden, till SvD.

David Vuleta är även positivt inställd till att ett nytt skuld- och kreditregister införs.

–  Då skulle kreditgivare kunna göra mycket bättre kreditprövningar. De som inte ska ha kredit borde inte få kredit, säger han till SvD och skickar en tydlig passning till regeringen:

– Vi hoppas att det fattas beslut snabbt, så att man kan jobba mot överskuldsättning på andra sätt än i dag

Likvärdig rådgivning i hela landet

Utredningen föreslår även att Statskontoret ska få i uppdrag att analysera och utvärdera kommunernas budget- och skuldrådgivning.

Detta för att det ska finnas möjlighet till likvärdig rådgivning över hela landet.

Foto: Kronofogden resp Ninni Andersson Regeringskansliet

Text: Redaktionen