Kriminologernas svar på varför Sverige är värst avseende dödsskjutningar

2021 05 30

Polisens låga uppklaringsgrad av mord bland kriminella pekas ut som en möjlig orsak till Sveriges bottenplacering avseende dödsskjutningar.

Brottsförebyggande rådets rapport om att Sverige är värst bland de 22 undersökta länderna i Europa när det gäller dödsskjutningar har skapat en stor debatt i politiken. Den stora frågan är förstås vad som är orsaken och SvD har intervjuat flera experter för att få svar.

◼Den låga uppklaringsgraden

Kriminolog Sven Granath vid Stockholmspolisen och kriminolog Manne Gerell vid Malmö universitet, är inne på att den den låga uppklaringsgraden för mord bland kriminella kan ha lett till att de kriminellas normer har förändrats.

– När kriminella började skjuta på varandra så förändrades normerna för hur man ser på det. Om ett gäng använder kalasjnikov kan inte de andra använda knivar, säger Manne Gerell till SvD och menar att en sådan utveckling är svår att bryta.

◼Unik kombination av riskfaktorer

Dödsskjutningarna avser de kriminella miljöerna med frågan är varför läget är värre i Sveriges kriminella miljöer jämfört med övriga Europas kriminella miljöer. Kriminolog Sven Granath är inne på att det kan finnas en speciell riskfaktorskombination i Sverige bestående av många illegala vapen sedan Jugoslavienkrigen, eskalerande knarkhandel och många unga män med en problematisk uppväxt bakom sig.

– Men det är delvis spekulationer, säger han till SvD.

ANALYS

De två kriminologernas förklaringar är mycket intressanta att ta del av men samtidigt är det påtagligt att man inte är så säker på vad som ligger bakom. Det nämns egentligen bara en tydlig möjlig delorsak:

◼Polisens låga uppklaringsgrad har bidragit till att de kriminella kunna fortsätta sina verksamhet som därför blivit värre och värre.

I jämförelse med övriga Europa skulle det potentiellt kunna innebära att svensk polis är sämre på att klara upp brott än andra länder och det är naturligtvis oroande. Då blir det förstås viktigt att granska om det beror på att Sveriges politiker givit polisen färre och svagare verktyg i kampen mot brottsligheten.

M och SD för fram den stora migrationen till Sverige som en orsak i kombination med misslyckad integration. Den kopplingen skulle med andra ord vara att unga män med utländsk koppling inte kommit in i samhället utan istället valt en kriminell bana men den möjliga orsaken har ännu inte fått så stort fokus utanför M och SD. Det finns en betydande sannolikhet för att detta förändras framöver då M och SD lär trycka på och då forskning och granskningsrapporter i den riktningen därmed kan komma att tillta.

Det viktiga är att lägga fokus på vad som ligger bakom de många dödsskjutningarna för att bromsa utvecklingen och SvD fokuserar också på viktiga ljuspunkter som visar att trenden kan ha vänt. Många gängkriminella är nu frihetsberövade, skjutningarna har nått lägsta nivån i Sverige sedan 2016 och särskilt i Malmö har man lyckats trycka tillbaka skjutningarna enligt SvD.

[yop_poll id="123"]