KRAFTIG VARNING: Då ska du inte dricka direkt ur kranen

2023 04 23

Det kan vara farligt att dricka vatten direkt från badrumskranen.

Beroende på vilket slags hus du bor i kan det vara farligt att dricka vatten direkt från kranen i badrummet.

Vattenkonsumtion är säkert tack vare desinfektionsmedel, men om vattnet i badrummet kommer från en lagringstank kan det sakna de rätta förutsättningarna.

Äldre VVS-system kan innebära att vatten förvaras i tankar där det är större sannolikhet att det lagrade vattnet är gammalt eller innehåller bakterier.

Det kan även bero på rören i huset.

Om du bor i ett hus från 1970 eller äldre kan det vara en bra idé att inte dricka direkt från kranen i badrummet, uppger The Sun.

Bakterier sprider sig

En annan anledning till att undvika att dricka vatten från badrumskranen är att bakterier sprider sig från toaletten.

Det kan sitta bakterier både på kranen och i handfatet, förklarar Vi i villa.

I vissa fall kan badrumsvatten som lagras i behållare som kan värmas upp och kylas ned innebära risk för att bakterier som legionella uppkommer.

160 liter per dag

Livsmedelsverket definierar dricksvatten som vårt absolut viktigaste livsmedel.

I Sverige använder sig invånarna av omkring 160 liter vatten om dagen, varav tio liter går till dryck och matlagning.

– I Sverige är det självklart att vi ska kunna dricka vattnet direkt ur kranen utan att bli sjuka och vi vill inte heller att vattnet ska vara grumligt, färgat eller lukta illa, framhåller Livsmedelsverket.

Bara kallt vatten

I Sverige samverkar myndigheter, företag och producenter för att säkerställa dricksvatten som är säkert för konsumtion.

De har ett ansvar för att kunna förse konsumenter med dricksvatten utan bakterier eller skadliga ämnen.

– Det är bara kallt kranvatten som kontrolleras. Varmt kranvatten är avsett att användas för andra ändamål än dryck och matlagning. Av det skälet räknas inte varmvatten som används i enskilda hushåll som livsmedel, förklarar Livsmedelsverket.

46 miljoner liter

Trots tillgången till säkert kranvatten dricker svenskarna 46 miljoner liter förpackat vatten varje år.

I Sverige dricks även omkring 92 liter läsk per person om året.

Foto: KOBU Agency

Text: Redaktionen