YLE: Kraftig kritik riktas mot Ukraina

2023 03 01

Flera experter och bedömare är överens om att Ukrainas chanser att vinna kriget mot Ryssland och befria sitt land är stora.

Dagligen rapporteras det om stora ryska förluster.

Men enligt en finländsk officer, som tränat soldater i Ukraina sedan april, är rapporteringen ingenting annat än ”önsketänkande”.

Enligt officeren är Ukrainas förluster lika stora och Ryssland kommer sannolikt att vinna kriget. Han framhåller att de ukrainska styrkorna saknar relevant förmåga för att kunna trycka tillbaka ockupanterna.   

– Ukrainarna tror att de är skickliga soldater. Men du blir inte en bra soldat genom att ligga rädd i en skyttegrav i åtta månader. Det som krävs är utbildning, säger den finländske officeren till den finska statstelevisionen Yle.

–  Ledarskapet är mycket dåligt, taktiken och stridstekniken likaså. De har tagit sina mallar främst från videospel, fortsätter han.

Saknar avgörande förmåga

Officeren framhåller att den den ukrainska armén uppvisar en oförmåga att klara av snabba rörelser på slagfältet – något som ses som avgörande för att lyckas vinna kriget.

– De klarar inte av att snabbt öppna en bräsch i fronten.

Ryska misstag

I höstas lyckades Ukraina befria stora delar av områden i norra och östra Ukraina som Ryssland ockuperat i flera månader.

Det handlade bara om tur, hävdar officeren. 

Ryssland gjorde misstag – och retirerade, hävdar han. 

Då trycker Putin på kärnvapenknappen

Ukraina har deklarerat att man avser att befria hela sitt land, inklusive Krymhalvön som Ryssland annekterade 2014.

En omöjlig uppgift, enligt officeren.

– Ryssland förlorar inte det här kriget eftersom det är en kärnvapenmakt. Ifall Ukraina inleder en storoffensiv mot Krim är det sannolikt att Ryssland tar till strategiska kärnvapen, säger han till Yle.   

Ta lärdom av Finland

Avslutningsvis konstaterar officeren att Ukraina inte bara behöver fler vapen. Den mest effektiva insatsen för att hjälpa Ukraina är en bättre utbildning av soldaterna.

Den amerikanska utbildningsmodellen bedömer han som otillräcklig.  I stället borde Ukraina titta på hur Finlands armé är tränad, hävdar officeren. 

– Finlands armé har världens bästa utbildning i konsten att kriga mot Ryssland, säger han. Vi har tränat saken i hundra år, och dessutom krigat två gånger, säger han till Yle och tillägger: 

– Ingen annan har ett lika brett kunnande i skog och terräng som vi i Finland. Det är det som borde läras ut. 

Foto: President of Ukraine

Text: Redaktionen


Ny variant av covid-19 sprids – här är symtomen

2024 05 24

Flera forskare befarar att en ny covidvåg kan ta världen med storm i sommar.

Det har gått ganska exakt ett år sedan WHO deklarerade att nödläget kopplat till covid-19-pandemin officiellt är över.

Men det innebär inte att viruset har slutat att förändras eller att människor inte längre blir smittade.

I USA har en ny variant av coronaviruset fått fäste och dominerar de bekräftade smittofallen, och varianten finns även i Sverige.

Den kallas för KP.2 och tillhör den så kallade Omicron-familjen.

– KP.2. verkar ersätta JN.1 och liknande subvarianter, som tidigare var de dominerande varianterna, säger Leana Wen, akutläkare och klinisk docent vid George Washington University, till CNN.

Vaccinet hjälper

En anledning till att en ny stam tränger undan tidigare dominerande varianter är att den är lika smittsam – eller till och med mer.

Det innebär att KP.2 kan spridas fort och enkelt, vilket följer det mönster som coronaviruset visat upp sedan starten.

Men det finns goda nyheter.

KP2. tycks inte orsaka mer allvarlig sjukdom än övriga varianter. Det finns heller inget skäl till att tro att befintliga vacciner och behandlingar inte skulle fungera mot varianten.

Här är symtomen

Symtomen är mycket lika övriga varianter som figurerat sedan världen bekantade sig med covid-19 för över fyra år sedan. Det handlar om rinnande näsa, ont i halsen, huvudvärk, feber, hosta och värk i kroppen.

– Vissa människor kan uppleva svårare symtom som andnöd. Covid-19 kan också förvärra underliggande tillstånd som hjärtsvikt, framhåller Leana Wen.

Blivit vanlig i Sverige

Varianten KP.2 finns bekräftad i Folkhälsomyndighetens tabell över genetiska grupper enligt pangolin där myndigheten sammanställt antalet sekvenserade fall under vecka 18.

I tabellen är varianten bland de mest förekommande i landet.

Även om smittspridningen av covid-19 fortfarande är på en relativt låg nivå uppmanar Folkhälsomyndigheten fortsatt utsatta grupper att vaccinera sig.

– Vårens vaccinationsinsats mot covid-19 pågår och hittills har drygt hälften av personer 80 år och äldre fått en påfyllnadsdos under våren 2024. Alla personer 80 år och äldre, samt personer 65 år och äldre med dagliga omsorgsinsatser, rekommenderas en påfyllnadsdos vaccin mot covid-19, understryker FHM.

Foto: CDC

Text: Redaktionen


Flera smittade av allvarlig sjukdom – från vanligt föremål i trädgården

2024 05 23

Flera personer i södra Sverige har smittats av en ovanlig bakterie som tycks förekomma i vanligt trädgårdsmaterial.

Det är från Skåne de senaste larmen kommer.

Minst tre personer har under försommaren smittats av bakterien legionella efter att ha hanterat vanlig planteringsjord, rapporterar Sydsvenskan.

Alla smittade bor på olika platser i landskapet och samtliga har behövt uppsöka sjukhusvård.

– Vi ser toppen på isberget, de som kommer till sjukhus och får diagnosen. Då får man ofta en ganska allvarlig lunginflammation där man behöver vårdas inneliggande med riktad antibiotikabehandling, säger Marianne Alanko Blomé som är biträdande smittskyddsläkare på Region Skåne, till lokaltidningen.

Yngre och friska drabbas

Smittskyddsläkaren bekräftar att fallen inträffat på kort tid. Alla har haft någon form av jordkontakt.

Jord-legionella var länge helt okänt i Sverige. Under den varma sommaren 2018 skedde dock ett större utbrott med ett 30-tal bekräftade fall där de flesta var hemmahörande i Stockholm.

Totalt har Skåne haft tvåsiffriga antal fall under de senaste två åren.

Och även om det är relativt få som smittas höjer Smittskydd Skåne ett varningens  finger. Legionellatyperna slår nämligen annorlunda än andra varianter.

– När det gäller den vanliga legionellan är det ofta äldre eller personer med nedsatt immunförsvar som bli sjuka. Här ser vi en del yngre, väsentligen friska som drabbas, säger Marianne Alanko Blomé.

Vanligt i Australien

Bakterien kallas för “legionella longbeachae” och har inte kunnat spåras till någon specifik leverantör.

Att smittan numera sker just i Sverige är ovanligt, enligt Folkhälsomyndigheten. 

– I Australien och Nya Zeeland däremot är det relativt vanligt att legionellafall smittats vid trädgårdsarbete och jordhantering. Sommarens ökning av fall är unikt för Sverige och ses varken i Danmark, Norge eller Finland, kommenterade myndigheten i samband med utbrottet 2018.

Fyra rekommendationer

Även om risken för att insjukna bedöms som liten uppmanar Folkhälsomyndigheten att se över hur man hanterar jord eller kompostmaterial. Särskilt om man tillhör en sårbar grupp med nedsatt infektionsförsvar, nedsatt lungfunktion eller röker.

– Öppna jordpåsar utomhus eller i välventilerad miljö och undvik att andas in damm från jordpåsarna, framhåller Folkhälsomyndigheten som även ger följande rekommendationer:

- Undvik att andas in damm från trädgårdsmaterial

- Om jorden eller trädgårdskompostmaterialet är torrt, fukta/blöt ned detta me vattenkanna för att minska risken att damm virvlar upp

- Tvätta händerna med tvål och vatten efter hantering av jord och trädgårdskompostmaterial

Foto P. Shah

Text: Redaktionen