YLE: Kraftig kritik riktas mot Ukraina

2023 03 01

Flera experter och bedömare är överens om att Ukrainas chanser att vinna kriget mot Ryssland och befria sitt land är stora.

Dagligen rapporteras det om stora ryska förluster.

Men enligt en finländsk officer, som tränat soldater i Ukraina sedan april, är rapporteringen ingenting annat än ”önsketänkande”.

Enligt officeren är Ukrainas förluster lika stora och Ryssland kommer sannolikt att vinna kriget. Han framhåller att de ukrainska styrkorna saknar relevant förmåga för att kunna trycka tillbaka ockupanterna.   

– Ukrainarna tror att de är skickliga soldater. Men du blir inte en bra soldat genom att ligga rädd i en skyttegrav i åtta månader. Det som krävs är utbildning, säger den finländske officeren till den finska statstelevisionen Yle.

–  Ledarskapet är mycket dåligt, taktiken och stridstekniken likaså. De har tagit sina mallar främst från videospel, fortsätter han.

Saknar avgörande förmåga

Officeren framhåller att den den ukrainska armén uppvisar en oförmåga att klara av snabba rörelser på slagfältet – något som ses som avgörande för att lyckas vinna kriget.

– De klarar inte av att snabbt öppna en bräsch i fronten.

Ryska misstag

I höstas lyckades Ukraina befria stora delar av områden i norra och östra Ukraina som Ryssland ockuperat i flera månader.

Det handlade bara om tur, hävdar officeren. 

Ryssland gjorde misstag – och retirerade, hävdar han. 

Då trycker Putin på kärnvapenknappen

Ukraina har deklarerat att man avser att befria hela sitt land, inklusive Krymhalvön som Ryssland annekterade 2014.

En omöjlig uppgift, enligt officeren.

– Ryssland förlorar inte det här kriget eftersom det är en kärnvapenmakt. Ifall Ukraina inleder en storoffensiv mot Krim är det sannolikt att Ryssland tar till strategiska kärnvapen, säger han till Yle.   

Ta lärdom av Finland

Avslutningsvis konstaterar officeren att Ukraina inte bara behöver fler vapen. Den mest effektiva insatsen för att hjälpa Ukraina är en bättre utbildning av soldaterna.

Den amerikanska utbildningsmodellen bedömer han som otillräcklig.  I stället borde Ukraina titta på hur Finlands armé är tränad, hävdar officeren. 

– Finlands armé har världens bästa utbildning i konsten att kriga mot Ryssland, säger han. Vi har tränat saken i hundra år, och dessutom krigat två gånger, säger han till Yle och tillägger: 

– Ingen annan har ett lika brett kunnande i skog och terräng som vi i Finland. Det är det som borde läras ut. 

Foto: President of Ukraine

Text: Redaktionen