Kraftig kritik mot Norge – anklagas för att hjälpa Putin

2023 05 05

Hundratals ryssar har fått tillstånd att segla fritt längs den norska kusten.

Nu riktas stark kritik mot landets myndigheter.

Både från norska Lotsförbundet och norska forskare.

Kritikerna hävdar att norska staten tillåter ryssarna att utnyttja situationen.

– Det gör oss sårbara. Jag fruktar att ryssarna kan kartlägga vad de vill längs vår kust utan att vi kan förhindrar det, säger Dagfinn Olsen, ledamot av Stortinget i Norge, till NRK.

Olsen har en bakgrund som lotsare.

Lotsarnas uppgift är att hjälpa fartyg att navigera från och till hamnar.

Dagfinn Olsen berättar att flera inom arbetsgruppen vittnar om att ryska seglare har direkt kontakt med ryska myndigheter.

– Ryska sjömän berättar att de fått besked från ryska myndigheter att ge sig till känna när de befinner sig vid den norska kusten.

”Vi har en väldigt liten kontroll”

Även forskaren Ståle Ulriksen vid Sjökrigsskolan i Norge reagerar kraftigt.

Han anser att det är mycket bekymmersamt att den norska staten inte agerar.

Forskaren är säker på att Ryssland utnyttjar upplägget.

– Det gör oss öppna och sårbara. Vi har en väldigt liten kontroll över vem som rör sig upp och ner längs kusten, och vad de faktiskt sysslar med, säger han till NRK.

Uppmanar ryska sjökaptener

NRK har tidigare rapporterat om att ryska myndigheter uppmanat ryska sjökaptener att bekanta sig med den norska kusten.

För åtta år sedan hade 100 ryssar tillstånd att färdas längs kusten.

I dag har den siffran mer än fördubblats till 250. 

Kräver ett stopp

Dagfinn Olsen kräver att den norska staten agerar mot de ryska fartygen.

– Detta måste stoppas, skriver han på Facebook.

Ledamoten föreslår en utökad kontroll av de ryska båtarna. Han vill att en norsk tjänsteman alltid ska finnas ombord på fartygen.

– Ingen ryss navigatör ska får röra sig som de vill längs den norska kusten, framhåller Dagfinn Olsen. 

Kartlägger infrastruktur

Det har tidigare rapporterats om att den ryska militären kartlägger vindkraftsparker till havs, gasledningar och kraft- och internetkablar i vattnen runt Danmark, Norge, Finland och Sverige.

Ett stort antal militära och civila fartyg är delaktiga i kartläggningen, uppger SVT, DK, NRK och Yle i en stor granskning.

– Självklart är det ett allvarligt hot eftersom det innebär att man har en vilja att förbereda något. Säkerhetspolisen och Militära underrättelsetjänsten har under ett antal år pekat på Rysslands aggressiva beteende i Östersjön. Det måste man ta på största allvar, sa Björn Palmertz, tf chef vid Centrum för cybersäkerhet, RISE, till SVT Nyheter efter avslöjandet.

Foto: President of Russia Office resp D. Posteby-Mach

Text: Redaktionen