Kraftig förändring väntas angående solceller 2024

2024 03 21

Ett stort trendskifte märks nu gällande solceller i Sverige.

På senare år har intresset för att installera egna solpaneler på hustaken ökat kraftigt.

Nu märks dock en kraftig förändring inför resten av 2024, då antalet installationer av solcellsanläggningar ser ut att minska avsevärt.

Det framhåller branschföreningen Svensk Solenergi.

“Tydlig tillbakagång”

Anledningen till förändringen har enligt branschföreningen bland annat att göra med en svagare konjunktur.

– Nedgång i installationer av solcellsanläggningar väntas under 2024, understryker Svensk Solenergi.

– Svensk Solenergis prognos är 65 000 installationer av solcellsanläggningar under 2024, en tydlig tillbakagång med 32 procent från 2023. Bakomliggande orsaker är en svagare konjunktur och en ökad osäkerhet bland konsumenter.

“Är ett viktigt skäl”

Svensk Solenergis vd Anna Werner menar att förväntningarna är att antalet installationer minskar kraftigt för helåret.

– Vi förväntar oss en kraftig nedgång i antalet installationer under första halvåret 2024 jämfört med 2023, säger hon.

– Ett viktigt skäl till nedgången är höjda räntor och fallande reallöner som dämpar efterfrågan. Att elpriserna minskat jämfört med 2022 påverkar också viljan att investera.

Minskad elanvändning

Elpriserna har kommit ned ordentligt sedan förra årets extrema nivåer.

Samtidigt slår Energimyndigheten fast att man noterat minskad elanvändning och elproduktion under 2023.

– Under 2023 var Sveriges elanvändning, exklusive förluster, den lägsta sedan tidseriens startår 1990. Samtidigt minskade elproduktionen och sett över året hade Sverige ett elöverskott, framhåller myndigheten.

163 TWh

Myndigheten har tagit fram statistik på hur förra årets siffror såg ut.

– Totalt under året var elproduktionen cirka 163 TWh och elanvändningen 135 TWh. Det motsvarar en minskning av produktionen med cirka 4 procent och en minskning av elanvändningen med cirka 2 procent jämfört mot 2022, understryker Energimyndigheten via sin webbsida.

Foto: M. Winkler

Text: Redaktionen


Konsumentverket varnar Jysk och Mio: sluta omedelbart

2024 06 14

Sex företag har fuskat med rean och riskerar stränga straff.

Det meddelar Konsumentverket efter att ha genomfört en större granskning av hur företagen skötte sig under realisationen i höstas.

På listan finns bland annat möbeljättarna Jysk och Mio.

Nu kräver myndigheten att de utpekade företagen omedelbart upphör med sina metoder. Annars väntar bestraffningar i form av höga vitesbelopp.

Har visat fel pris

Utöver Mio och Jysk finns även två nätbutiker som säljer kläder samt två mindre möbelföretag på Konsumentverkets radar. De fyra resterande företagen nämns inte vid namn.

– Gemensamt för de sex företagen är att de inte har visat rätt pris för de senaste 30 dagarna, det vill säga det pris som ska tala om för konsumenten vad varan brukar kosta, framhåller myndigheten.

– Ofta har företagen i stället använt ett högre pris att jämföra reapriset med, vilket gör att reapriset framstår som mer fördelaktigt. 

LÄS MER: Mio slår tillbaka – “det kommer aldrig att ske”

Lurar kunderna

Enligt Konsumentverket har företagen vid upprepade tillfällen tagit med ett högre pris som egentligen aldrig använts, eller i bästa fall enbart använts under ett par dagars tid.

Utifrån det priset har man sedan räknat ut många procent rea det är.

– Problemet är att man som konsument tror att man gör ett klipp, medan varan i själva verket aldrig kostat så mycket som det står, förklarar Pär Magnusson, processråd vid Konsumentombudsmannen, KO.

Kan tvingas betala 2 miljoner

Konsumentverket understryker allvaret i situationen.

Förbuden kopplas till viten på mellan en halv miljon och två miljoner kronor och kan komma att dömas ut om företaget bryter mot förbudet.

Om företagen överklagar KO:s föreläggande går ärendet vidare till Patent- och marknadsdomstolen för prövning.

Enligt prisinformationslagen ska varans pris de senaste 30 dagarna tydligt redovisas när företaget vill marknadsföra en rea eller kampanj.

Så här skriver Konsumentverket om lagen:

Paragrafen som styr är 7A, och den vilar i sin tur på ett EU-direktiv. Regeln har införts för att säkerställa att prissänkningen är äkta och inte en bluff. EU-kommissionen har i sin vägledning uttryck att lagparagrafen syftar till att förhindra att företag på konstlad väg höjer referenspriser och vilseleder konsumenterna om storleken på rabatten.

Foto: Jysk resp Mio

Text: Redaktionen


Danmark förbjuder populär pasta – säljs i Sverige

2024 06 12

Danmark återkallar flera sorter av populära ramennudlar.

Produkterna kommer från det stora sydkoreanska företaget Samyang vars pastaprodukter även säljs i de flesta svenska livsmedelsaffärer.

Nudlarna som Danmark valt att förbjuda är dock de kryddiga och starkare varianterna, som även de säljs i Sverige men främst via nischade återförsäljare på nätet.

Det handlar om “extremt starka nudlar” som den danska motsvarigheten till Livsmedelsverket menar kan förgifta konsumenterna som nu uppmanas att slänga produkterna.

– Om du har köpt produkterna ska du kassera dem eller lämna tillbaka dem till butiken där de köptes, framhåller myndigheten i ett uttalande.

"Sveda och obehag"

Enligt de danska myndigheterna är det chilin som är problemet. Kapsaicinhalten är så hög att den anses utgöra en hälsorisk. I Tyskland har flera barn lagts in på sjukhus efter att ha blivit förgiftade då de blivit utmanade på sociala medier att äta starka chilichips, lyder argumentet.

– Chili i stora mängder utgör en risk framför allt för barn och sköra vuxna, säger enhetschefen Henrik Dammand Nielsen på Fødevarestyrelsen.

– Möjliga symtom inkluderar sveda och obehag, illamående, kräkningar och högt blodtryck. Därför kräver vi nu att butikerna tar bort produkterna från sina hyllor.

"Danskar tål inte stark mat"

Återkallandet har väckt uppmärksamhet även utanför Danmarks gränser. Bland annat tar brittiska BBC upp saken och pekar på en diskussion som blossat upp där danskar pekas ut som ett folk som inte tål stark mat.

– Jag hade en vän från Danmark som tyckte att smaklösa panerade räkor med lite mald peppar på var för kryddig. Inte förvånad över att de tror att ramennudlarna är gift, lyder en kommentar på forumet Reddit som gillats flera gånger.

Här är nudlarna det gäller

De danska myndigheterna menar dock att giftlarmet ska tas på allvar. DTU Food Institute har dragit slutsatsen att nudelpaketen är skadliga för hälsan.

– Mängden het chili är ännu högre i de undersökta nudlarna än i chilichips, vilket tidigare lett till förgiftningsskador bland barn i Tyskland. Därför är det viktigt att föräldrar är medvetna om de extrema nudelsorterna och undviker dem, säger Henrik Dammand Nielsen.

Smakerna från Samyang som berörs är följande:

- Buldak 3x Spicy & Hot Chicken

- 2x Spicy & Hot Chicken

- Hot Chicken Stew

Foto: S. Singh

Text: Redaktionen