KLIMAT: Ny rapport visar besvärande utveckling i Stockholm

2023 02 12

Koldioxidutsläppen i Stockholms län måste minska betydligt snabbare än vad de gör nu.

En ny rapport från Region Stockholm visar att utsläppen av koldioxid i staden måste minska i dubbelt så hög takt som hittills.

Det nuvarande läget är inte tillräckligt för att nå klimatmålen, rapporterar DN.

– Det räcker inte att vi kommer ner till nollutsläpp till 2045 för att rädda klimatet, den största minskningen måste ske på 2020-talet. Vi ligger alldeles för långt över vad som är långsiktigt hållbart, säger klimatregionrådet Gustav Hemming (C).

Står för hälften

Transportsektorn är ansvarigt för mer än hälften av utsläppen.

Sedan 2021 har andelen laddbara personbilar i länet ökat med fem procentenheter, men vad gäller tyngre transportfordon går utvecklingen långsammare.

Bara 0,2 procent av tunga fordon i länet är eldrivna, i jämförelse med personbilar där ungefär 17 procent är laddbara fordon.

“Måste få igång”

Klimatregionråd Gustav Hemming menar att en viktig del av elektrifieringen handlar just om tunga fordon.

– Vi måste på allvar få igång elektrifieringen av de tunga fordonen. Näringslivet måste få förutsättningar av regeringen att elektrifiera sina vägtransporter, säger han.

Behövs infrastruktur

En av förutsättningarna som krävs när det gäller elektrifieringen av fordonsindustrin är tillräcklig infrastruktur.

Det kan handla om olika typer av lösningar för att möjliggöra utvecklingen.

– Två huvudspår är dynamisk laddning, där fordonet laddas under färd genom exempelvis elvägar, och laddning vid stationära laddstationer i samband med lastning eller lossning samt vid raster, förklarar Vattenfall.

Ökade krav på elnätet

En annan relevant fråga är den om kapacitetstillgängligheten och de ökade kraven på elnätet.

Genom att förstärka elnätet i vissa delar av landet i kombination med smart styrning av laddningen kan detta möjliggöras.

– Att elektrifiera transportsektorn är möjligt men kräver viss anpassning av energisystemet. Utmaningen kommer att bli att se till att rätt mängd energi finns tillgänglig på rätt plats vid rätt tillfälle, menar Gustav Gårdbro på Vattenfall.

Foto: N. Syed

Text: Redaktionen