JUST NU: WHO:s skarpa varning – fetma är en ny epidemi i Europa

2022 05 03

Världshälsoorganisationen WHO har utfärdat en mycket skarp varning och kallar fetma för en ny “epidemi” i Europa.

En ny rapport från World Health Organization delar ut en allvarlig varning för fetma och menar att övervikt har nått “epidemiproportioner”, skriver The Guardian.

Enligt WHO orsakar sjukdomen 200 000 cancerfall och 1,2 miljoner dödsfall varje år.

“Fetma eskalerar”

I den alarmistiska rapporten slår WHO fast att övervikt och fetma “eskalerar” och har nått dödliga nivåer. Enligt organisationen finns det inget europeiskt land överhuvudtaget som är på väg att nå uppsatta mål i frågan.

“Ingen når målet”

– Alarmerande nog har det skett konsekventa ökningar av förekomsten av övervikt och fetma i WHO:s europeiska region och inget medlemsland är på väg att nå målet att stoppa ökningen av fetma till 2025, framhävs det i rapporten.

Endast USA är fetare

Siffrorna från den färska rapporten visar att 59 procent av vuxna människor i Europa är överviktiga. Så är även åtta procent av barn under fem och vart tredje barn i skolåldern.

Den enda delen av världen som är fetare än Europa i dagsläget är Amerika, rapporterar WHO.

En ny epidemi

WHO riktar nu därför en skarp varning om vad det som de liknar vid en epidemi nu kan få för konsekvenser.

– I hela WHO:s europeiska region kommer fetma sannolikt att vara direkt ansvarig för minst 200 000 nya cancerfall årligen. Denna siffra förväntas stiga under de kommande decennierna. För vissa länder i regionen förutspås det att fetma kommer att passera rökning som den främsta riskfaktorn för cancer som kan förebyggas, framhäver organisationen i rapporten. 

Corona har gett negativ effekt

Covid-19 pekas ut som en av de största bovarna för den eskalerande ökningen. Förändringar inom matkonsumtion och mindre fysisk aktivitet kan få effekter på människors hälsa i flera år.

Dock uppges orsakerna vara mer komplexa än så och en stor del av förklaringen ligger i miljöfaktorer som ett mer digitaliserat samhälle, till exempel “spridningen av stillasittande onlinespel”, står det i rapporten.

Går att stoppa epidemin

Det är dock inte kört för de européer som befinner sig i farozonen. WHO menar att det fortfarande går att stoppa fetmaepidemin.

– Genom att skapa miljöer som är mer möjliggörande, främja investeringar och innovation inom hälsa och utveckla starka och motståndskraftiga hälsosystem kan vi förändra överviktsbanan i regionen, säger Hans Kluge, WHO:s regionala chef för Europa, till The Guardian.

Föreslår sockerskatt

Bland rekommenderade åtgärder i rapporten finns politiskt engagemang med exempelvis beskattning av socker och subventioner på hälsosam mat. 

WHO menar även att marknadsföring av ohälsosam mat till barn måste få ett slut. Organisationens definition på fetma är BMI på högre än 30. Mellan 25-29,9 klassas som övervikt.

Foto: T. Barbhuiya

Text: Redaktionen


Allt fler bilister drabbas av samma problem – bilarna förstörs

2023 12 04

Mekaniker uppmärksammar nu ett växande problem för bilister.

Under den senaste tiden har det varit mycket kallt i Sverige och många håller sig inomhus i den mån det är möjligt.

Samtidigt är det många som uppskattar att de har en bil att ta sig till jobbet med, men nu drabbas allt fler bilister av samma problem.

Problemet gör gällande obehagliga upptäckter under motorhuven, där råttor och möss flyttar in i allt högre grad.

Det rapporterar SVT.

“Klart de drivs”

Mössen och råttorna bosätter sig i motorutrymmet på bilarna och ställer till med problem.

Det är någonting som har blivit allt vanligare, förklarar bilmekanikern Fredrik, som SVT har pratat med.

– Min uppfattning är att de här problemen eskalerat. Klart de trivs här. Här har de ju en varm lägenhet de kan möblera, säger han.

Orsakar problem

Gnagarna orsakar problem för bilister, då de härjar runt i fordonet.

Det är någonting som Fredrik själv vittnar om när bilar har kommit in till hans verkstad.

– Det hade blivit kortslutning. När vi lyfte på huven förstod vi varför.

Kostsamma skador

Försäkringsbolaget Folksam understryker vikten av att hålla koll så att inga omfattande skador orsakas på bilarna.

– Eftersom råttor behöver gnaga för att tänderna inte ska bli för långa äter de gärna på inredning i bilkupén och kablar i motorutrymmet om de tagit sig. Det kan orsaka stora skador och kostsamma reparationer, framhåller Folksam.

Ger tips

Det finns några saker man kan göra för att hålla gnagare borta från bilen, bland annat skaffa en elektrisk råttskrämma som sänder ut ett högfrekvent ljud för att hålla råttorna borta.

– Du bör också se till att du har rent och städat i och runt bilen för att inte locka till sig gnagare. Ett annat tips är att flytta bilen varje dag för att störa råttorna, förklarar Folksam.

– En bil som står still under längre tid blir ett lätt villebråd i ett område där det finns råttor och möss.

Foto: M. Teirlinck

Text: Redaktionen


Flera telefonsamtal kan förbjudas – ”Hårresande granskning”

2023 12 04

Telefonförsäljning av krediter är i dag ett vanligt fenomen i Sverige.

Ihärdiga försäljare från diverse kreditbolag fortsätter att kontakta potentiella kunder via telefon.

Men nu kan samtalen få ett abrupt slut.  

Konsumentverket anser att ett förbud mot telefonförsäljning av krediter bör införas med omedelbar verkan.

I ett remissvar till utredningen "Ett förstärkt konsumentskydd mot riskfylld kreditgivning och överskuldsättning" konstaterar myndigheten att telefonförsäljning av krediter skapar betydande problem på kreditmarknaden och därför bör förbjudas.

– Det har vi fog för, vill jag påstå. Resultatet av vår granskning var minst sagt hårresande, framhåller Konsumentombudsmannen, KO, Cecilia Tisell.

Stress och uteblivna förklaringar

Cecilia Tisell pekar ut flera faktorer som talar för att ett förbud bör införas.

– Till exempel använder sig kreditförmedlare av flera marknadsföringsåtgärder som är svartlistade enligt marknadsföringslagen, de efterlever inte skriftlighetskravet och stressar konsumenter att så snabbt som möjligt signera kreditavtal.

Tisell tillägger att det även är vanligt förekommande att konsumenter inte får tillräckligt med information i säljsamtalen. Viktiga förklaringar, som krävs för att kunna fatta ett genomtänkt beslut, utelämnas i kommunikationen mellan säljare och kund.

– Av material som Konsumentverket har granskat framgår tydligt att konsumenter har svårt att förstå innebörden av krediterna som marknadsförs, konstaterar KO.

Accepterar inte ett nej

Konsumentverkets granskning visar dessutom att flera kreditförmedlare inte accepterar ett nej från konsumenter.

Flera anmälningar visar samma sak:

- Företagen fortsätter att kontakta konsumenter, trots att de sagt nej och bett om att inte bli kontaktade igen.

- Kreditförmedlare tar fram en kreditupplysning på konsumenten, trots att denne klart och tydligt sagt nej.

Hänvisar till tidigare förbud

År 2018 infördes ett förbud mot telefonförsäljning av premiepensionsprodukter.

Konsumentombudsmannen Cecilia Tissel anser att förbudet har resulterat i att marknadsföring av premiepensionsprodukter i stort sett har blivit kvitt sina problem.

– Detta talar starkt för att ett förbud mot telefonförsäljning av krediter kan vara ett effektivt sätt att minska problemen även på konsumentkreditmarknaden.

Foto: T. Grote

Text: Redaktionen