INRIKES: Vill ställa hårdare krav på lärarstudenter

2022 09 08

Högeroppositionen, M, KD, SD och L, vill höja kraven på lärarstudenter.

På sikt vill partierna införa  ett obligatoriskt lämplighetstest och införa ett krav på minst betyget C i de ämnen man vill undervisa i, rapporterar SR Ekot.

– I dag har vi olyckligtvis så att hälften av alla lärarstudenter hoppar av antingen under utbildningens gång eller något av de första åren i yrket och så kan vi ju inte ha det när vi samtidigt vet att det är duktiga ämneskunniga lärare som är helt avgörande för att man ska lyckas i skolan, säger Moderaternas skolpolitiske talesperson Lars Hjälmered, till SR.

Kritiserar förslaget

Universitets och högskolerådet, UHR har bedömt att ett höjt betygskrav skulle kunna minska avhoppen, men att det samtidigt riskerar att missgynna vissa grupper ­– till exempel studenter som kommer från studieovana hem, uppger SR.

Den rödgröna sidan är tveksamma till oppositionens nya förslag.

– Vi tror ju i stället att vi måste höja attraktiviteten genom fler kollegor och bättre arbetsmiljö och löner, säger Annika Hirvonen, Miljöpartiets skolpolitiska talesperson, till SR.

Utbildningsminister Anna Ekström (S), som tillsammans med C, L och MP infört att lärosäten som vill ha ska få ha lämplighetstest, är tveksam till att göra testet obligatoriskt.

Hon anser att frågan först måste utvärderas.

–  Det ger oss också möjlighet att se vilken form av lämplighetstester som i så fall är tillräckligt bra för att vi ska kunna överväga det för fler, säger hon till radiokanalen.

Lärarbristen i Sverige

  • Det kommer att saknas omkring 12 000 behöriga lärare och förskollärare fram till år 2035, enligt Skolverkets prognos från 2021.
  • Störst väntas bristen bli på yrkeslärare inom gymnasieskolan och ämneslärare inom grundskolans årskurs 7–9.
  • Totalt behöver cirka 153 000 lärare och förskollärare examineras fram till 2035. Med dagens nivåer av antal nybörjare och andel som tar examen beräknas cirka 141 000 lärare och förskollärare examineras under perioden.
  • Det kommer därmed att saknas omkring 12 000 behöriga lärare och förskollärare år 2035. 
  • Källa: Skolverket

Foto: Kenny Eliason

Text: Redaktionen