Förslag om att omvandla hyresrätter – det här gäller

2023 05 12

Regeringen vill omvandla befintliga hyresrätter till så kallade ägarlägenheter.

Målet är att fler personer ska kunna äga sitt boende.

– Ett ökat eget ägande innebär att fler känner ett ansvar för sitt boende och sin boendemiljö. En blandning av olika boendeformer är positivt för bostadsområden och kan bidra till minskad segregation, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson (KD) på en pressträff, enligt SVT.

På frågan om inte hyreslägenheter är det enklaste sättet för att komma in på bostadsmarknaden, svarar ministern:

– Det finns inte en enskild åtgärd. Vi gör mycket för hyresrätter. Det som det här möjliggör är att om man omvandlar beståndet kan det frigöra kapital som kan gå till renoveringar för hyresrätter.

Fakta ägarlägenhet

Boendeformen infördes 2009 i Sverige och innebär i korthet att det är möjligt att äga sin egen lägenhet fullt ut. Till skillnad från en bostadsrätt, då köparen endast äger rätten att bo i lägenheten.

Så här skriver Lantmäteriet:

- Ägarlägenhet innebär ett ökat självbestämmande eftersom du själv äger lägenheten och söker lagfart enligt samma regler som för andra typer av fastigheter.

- Du disponerar fullständigt över lägenheten och kan måla om, byta kök, hyra ut den och så vidare.

- Precis som för den som äger en villa eller ett radhus finns också möjlighet att pantsätta, belåna och överlåta sin fastighet.

”Kan stärka Sveriges konkurrenskraft”

Mäklarsamfundet välkomnar förslaget.

– Många internationella talanger är obekväma med bostadsrättsystemet, och har inte tillräckligt med ködagar för att flytta till en hyresrätt. Fler ägarlägenheter kan stärka Sveriges konkurrenskraft genom att öppna dörren för fler talanger som vill arbeta i Sverige, säger André Nilsson, bostadspolitisk expert Mäklarsamfundet.

Hyrköpsmodell 

Regeringen tillsätter även en utredning för att utveckla en ny hyrköpsmodell.

Enligt Andreas Carlsson skulle köpare till exempel kunna betala halva insatsen av en lägenhet i ett första skede för att sedan betala den andra halvan över tid.

Modellen har efterfrågats av Mäklarförbundet under en längre tid.

– Att sänka trösklarna in till bostadsmarknaden behövs både för att tackla arbetskraftsbristen och för att fler ska kunna förverkliga sina bostadsdrömmar. Hyrköp kan ge den som står utanför bostadsmarknaden möjligheten att ta steget in, säger André Nilsson.

Foto: B. Griggs

Text: Redaktionen