Vill införa en ny vägskatt för alla bilar i Sverige – För klimatets skull

2021 09 29

– Det måste bli dyrare att förstöra klimatet. En avståndsbaserad vägtrafikskatt för person- och lastbilar, lägre på landsbygden och högre i städer, behöver införas.

Det anser de tre MP-profilerna Karin Svensson Smith, ordförande för Miljöpartiets klimatnätverk och kongressombud, David Ling, språkrör för Grön ungdom och Jesper Olsson som, är språkrör Gröna studenter

Intäkterna till kollektivtrafiken

Och tanken är att intäkterna från den nya vägskatten ska gå till att finansiera statliga anslag till nationell och regional kollektivtrafik.

– Förutom geografin bör skatten differentieras efter fordonets vikt. Intäkterna kan användas för att öka utbudet av tåg- och busstrafik. Såväl nationell tågtrafik som regional kollektivtrafik kan bara öka turtätheten utan taxehöjningar om det sker en större offentlig finansiering, förklarar miljöpartisterna i Expressen.

Framhåller bred samsyn

De framhåller att Klimatpolitiska rådet, Energimyndigheten, Naturvårdsverket och alla andra officiella källor är eniga om att trafiken är den största utmaningen om Sverige ska uppfylla sina förpliktelser i Parisavtalet.

– Elbilsförsäljningen ökar snabbt med regeringens politik och september 2021 finns 266 000 laddbara bilar registrerade i Sverige. Men den totala bilparken är drygt 5 miljoner bilar och det är vare sig realistiskt eller resursmässigt rimligt att alla dessa byts ut till 2030, anser miljöpartisterna.

Finns i Tyskland, Österrike

De betonar att effektivare motorer borde ge lägre utsläpp men då fordonstrafiken ökar så ökar utsläppen i alla fall.

– Klimatskada måste inkluderas i priset på transporter och Sverige bör därför sälla sig till Tyskland, Schweiz, Belgien, Österrike och andra länder som sedan flera år har en avståndsbaserad vägtrafikskatt. En sådan skatt skapar en rättvis fördelning mellan stad och landsbygd, genom att kostnaden för att köra i städer med gott om kollektivtrafik blir klart högre än att köra på landsbygd med få alternativ till bilen, poängterar de tre miljöpartisterna.

Bygga ut järnvägen

För att få en politisk acceptans för de begränsningar av bil och flyg som är nödvändiga om klimatmålen ska nås måste kollektivtrafiken bli bättre menar miljöpartisterna.

– Då behövs både utbyggd järnväg och nya finansieringskällor till kollektivtrafiken. Att dra ner på sjukvården för att flytta anslag till kollektivtrafiken är otänkbart. För att nå klimatmålen måste därför staten ta ett större ansvar för att finansiera driften av kollektivtrafik. En vägtrafikskatt ska finansiera statliga anslag till nationell och regional kollektivtrafik, meddelar de.

Vill få ja på kongress

De tre miljöpartisterna vill att MP-kongressen i oktober 2021 säger ja till en vägskatt som går till kollektivtrafiken.

Foto: K. Wurth/montage

[yop_poll id="647"]