Vill införa en ny vägskatt för alla bilar i Sverige – För klimatets skull

2021 09 29

– Det måste bli dyrare att förstöra klimatet. En avståndsbaserad vägtrafikskatt för person- och lastbilar, lägre på landsbygden och högre i städer, behöver införas.

Det anser de tre MP-profilerna Karin Svensson Smith, ordförande för Miljöpartiets klimatnätverk och kongressombud, David Ling, språkrör för Grön ungdom och Jesper Olsson som, är språkrör Gröna studenter

Intäkterna till kollektivtrafiken

Och tanken är att intäkterna från den nya vägskatten ska gå till att finansiera statliga anslag till nationell och regional kollektivtrafik.

– Förutom geografin bör skatten differentieras efter fordonets vikt. Intäkterna kan användas för att öka utbudet av tåg- och busstrafik. Såväl nationell tågtrafik som regional kollektivtrafik kan bara öka turtätheten utan taxehöjningar om det sker en större offentlig finansiering, förklarar miljöpartisterna i Expressen.

Framhåller bred samsyn

De framhåller att Klimatpolitiska rådet, Energimyndigheten, Naturvårdsverket och alla andra officiella källor är eniga om att trafiken är den största utmaningen om Sverige ska uppfylla sina förpliktelser i Parisavtalet.

– Elbilsförsäljningen ökar snabbt med regeringens politik och september 2021 finns 266 000 laddbara bilar registrerade i Sverige. Men den totala bilparken är drygt 5 miljoner bilar och det är vare sig realistiskt eller resursmässigt rimligt att alla dessa byts ut till 2030, anser miljöpartisterna.

Finns i Tyskland, Österrike

De betonar att effektivare motorer borde ge lägre utsläpp men då fordonstrafiken ökar så ökar utsläppen i alla fall.

– Klimatskada måste inkluderas i priset på transporter och Sverige bör därför sälla sig till Tyskland, Schweiz, Belgien, Österrike och andra länder som sedan flera år har en avståndsbaserad vägtrafikskatt. En sådan skatt skapar en rättvis fördelning mellan stad och landsbygd, genom att kostnaden för att köra i städer med gott om kollektivtrafik blir klart högre än att köra på landsbygd med få alternativ till bilen, poängterar de tre miljöpartisterna.

Bygga ut järnvägen

För att få en politisk acceptans för de begränsningar av bil och flyg som är nödvändiga om klimatmålen ska nås måste kollektivtrafiken bli bättre menar miljöpartisterna.

– Då behövs både utbyggd järnväg och nya finansieringskällor till kollektivtrafiken. Att dra ner på sjukvården för att flytta anslag till kollektivtrafiken är otänkbart. För att nå klimatmålen måste därför staten ta ett större ansvar för att finansiera driften av kollektivtrafik. En vägtrafikskatt ska finansiera statliga anslag till nationell och regional kollektivtrafik, meddelar de.

Vill få ja på kongress

De tre miljöpartisterna vill att MP-kongressen i oktober 2021 säger ja till en vägskatt som går till kollektivtrafiken.

Foto: K. Wurth/montage

[yop_poll id="647"]

Kraftig branschvarning – 800 000 kan förlora jobbet

2023 12 09

Staten måste omedelbart agera för att rädda 800 000 personers arbete.

Den kraftiga varningen kommer nu i samband med en omfattande omställning inom industrin.

Om en sådan överhuvudtaget ska vara möjlig krävs inte bara fossilfri och leveranssäker el – det krävs också till konkurrenskraftiga priser.

– Det är en förutsättning för Sveriges roll som ledande industrination och alldeles avgörande för de 800 000 personer som jobbar i industrin, framhåller arbetsgivarorganisationen IKEM, Innovations- och kemiindustrierna i Sverige, i ett pressmeddelande.

Vädjar till statsministern

Varningen kommer efter att Industrirådet, som representerar samtliga parter inom industrin, släppt rapporten “Elektrifiering är nyckeln till framgång”.

I rapporten lyfts det fram förslag på reformer – som ska innebära snabba och kraftiga utbyggnader av elproduktion och elnät i Sverige.

Nu vädjar IKEM till statsministern och regeringen att agera.

– Om staten inte möter behovet så riskerar företagen att tvingas lämna Sverige, säger Malin Johansson, energi- och klimatansvarig i organisationen.

– Det är en stor riskfaktor för de 800 000 personer som jobbar i industrin, och ytterligare 80 000 i underleverantörsledet.

Två alternativ

IKEM understryker att det är helt avgörande för näringslivet att genomgå klimatomställningen.

Men som läget ser ut just nu ser man bara två scenarier utspela sig.

– Antingen tar staten ansvar för svensk elförsörjning genom en kraftig utbyggnad av näten, säger Malin Johansson

– Då kan en konkurrenskraftig och grön industri blomstra. 50 000 nya jobb kommer att skapas och Sverige kan upprätthålla sin roll som ledande industrination, säger Malin Johansson.

"Regeringen ska inte förvänta sig"

Det andra alternativet är betydligt värre, enligt IKEM, och innebär stora konsekvenser.

– Men får företagen inte den fossilfria el som krävs, som kemiindustrin i Västra Götaland, så blir det heller ingen omställning, betonar organisationens klimatansvariga vidare.

– Då ska regeringen inte heller förvänta sig att företagen kommer kunna investera och finnas i Sverige, avslutar Malin Johansson.

Foto: Armin Dröge Regeringskansliet

Text: Redaktionen


UPPGIFTER: Betydande förändring för användare av Swish

2023 12 08

Den som vill använda betalningsappen Swish för större betalningar kan behöva tänka om.

Mycket tyder på att det kommer att bli betydligt svårare att höja sin Swishgräns.

Detta eftersom antalet bedrägeriförsök via Swish har ökat markant.

Nu kan Sverige storbanker tvingas att agera och ändra sina rutiner för betalningsappen.

Det framhåller Hans Lindberg, som är vd på Svenska bankföreningen.

– Jag skulle gissa att vi får se mer åtstramning, att det blir svårare för bankkunderna att höja sina Swishbelopp. Det måste finnas mer trögheter än det finns i dag, säger han till SR Ekot.

Stämningsansökan mot Nordea

Hans Lindbergs nya bedömning presenteras endast en dag efter att Konsumentombudsmannen, KO, lämnat in en stämningsansökan mot Nordea med anledning av att en kund lurats att swisha över 100 000 kronor till en bedragare.

Nordeakunden John-Erik blev uppringd av en bedragare som påstod att han utsatts för id-kapning och att 100 000 kronor hade försvunnit från hans bankkonto.

Bedragaren hävdade att det enda sättet att få tillbaka pengarna var att göra en ”makuleringstransaktion” via Swish. Numret som angavs för Swish-överföringen visade sig dock kontrolleras av bedragaren. Pengarna gick därmed förlorade.  

Nu ska KO pröva om mannen kan ha rätt till ersättning från Nordea.

– För att få John-Eriks sak prövad av domstol har KO beslutat att bevilja så kallat KO-biträde och där talan nu har väckts vid Stockholms tingsrätt, framhåller man i ett uttalande.

Ändrade villkor kunde stoppat bedragaren

Svenska bankföreningens Hans Lindberg anser att nya Swishrutiner för storbankerna skulle kunna förhindra bedrägerier som det som John-Erik utsattes för.

– Vid en transaktion på över 5 000 spänn borde bankerna reagera och kräva att kunden måste ta kontakt för att kunna genomföra betalningen, säger han till radion.

Fakta KO-biträde

- KO-biträde innebär att myndigheten går in som konsumentens ombud i en tvist mot ett företag och att staten står för rättegångskostnaderna om konsumenten skulle förlora målet.

- KO-biträde är en ovanlig åtgärd och något som myndigheten bara beviljar när ett fall är av stor principiell betydelse.

Källa: Konsumentverket

Foto: Swish 

Text: Redaktionen