Regeringen vill ge helt nytt uppdrag åt Försvarsmakten

2023 02 03

För att kunna bekämpa grova brott ska polisen få extraordinär hjälp.

Regeringen öppnar nämligen för att polisen ska kunna assisteras av Försvarsmakten vid den typen av brottsbekämpning, berättar justitieminister Gunnar Strömmer (M) för Svenska Dagbladet.

Det finns ett utrymme för ett samspel mellan Försvars­makten och Polis­myndigheten. Det kan vara ett understöd som går åt båda hållen. Det är frågor som är föremål för diskussion. Exakt hur det ska se ut och exakt vilka resurser som ska ställas till vilken myndighets förfogande, i vilka situationer, det är någonting som vi måste titta närmare på, säger han.

Vill lyssna av barn

Ministern vill emellertid inte gå in på exakt vad som Försvarsmakten skulle kunna bistå polisen med.

– Det är en diskussion som förs, och den förs mellan myndigheterna och mellan myndigheterna och politiken och jag kan inte föregripa de slutsatserna.

Gunnar Strömmer lyfter även fram att det vore rimligt att använda tvångsmedel och hemlig avlyssning till och med mot barn under 15 år.

"Ny offensiv"

Förra veckan höll regeringen en pressträff där man presenterade flera nya förslag för att få bukt med den grova organiserade brottsligheten.

De kallade den för “en ny offensiv mot gängkriminaliteten”.

– Det blir bara värre och värre, sade statsminister Ulf Kristersson (M) om brottsligheten i Sverige och hänvisade till den senaste tidens våldsdåd i landet.

Ny sekretessregel för att bekämpa brott – ett steg mot lex Luna

Regeringen och SD meddelade då också att de bland annat vill införa en ny huvudregel i sekretesslagstiftningen.

– Det är ett steg mot lex Luna, framhöll Ulf Kristersson. Statsministern syftar på fallet med den åttaåriga Luna. En 15-årig pojke utsatte henne för våldtäkt och mordförsök.

– Myndigheter ska alltid kunna dela information med brottskämpande myndigheter när det behövs för att bekämpa och förebygga brott, framhåller regeringen och SD.

Tillsammans presenterade partierna ett tilläggsdirektiv till utredningen som innebär förbättrade möjligheter att utbyta information med brottsbekämpande myndigheter.

– Vi vill införa en ny huvudregel i sekretesslagstiftningen som gör det möjligt för skola och socialtjänst att dela information till polis. Vi tror att det är otroligt viktigt för att kunna bryta tillströmningen av barn och unga till gängen, sade energi- och näringsminister Ebba Busch (KD).

Tre andra förslag

Utöver den nya sekretessregeln presenterar regeringen och SD följande förslag:

- Skärpta straff för brott i kriminella nätverk

- Förbättrade åtgärder när barn misstänks för brott

- Utökade möjligheter till preventiva tvångsåtgärder

Foto: Ninni Andersson Regeringskansliet

Text: Redaktionen