Vill ändra grundlagen

2023 06 13

Tidöpartierna är överens om att ett svenskt medborgarskap ska kunna återkallas vid flera scenarier. 

Det uppger regeringen och SD i dag, måndag.

I en debattartikel i Expressen – som undertecknats av migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M), Ludvig Aspling (SD) Ingemar Kihlmström (KD) och Amir Jawad (L) – framhåller Tidöpartierna att ett svenskt medborgarskap ska kunna återkallas för personer vid fler tillfällen än i dag.

Åtgärden ska kunna tillämpas när personer begått vissa grova brott, eller mutat eller lurat till sig ett svenskt medborgarskap.

– Den som exempelvis begår terrorbrott eller landsförräderi, eller som genom mutor eller lögner kommer över ett medborgarskap på felaktiga grunder, kan inte gärna anses ha samma legitima anspråk på att få behålla sitt medborgarskap, skriver representanterna för Tidöpartierna.

Vill ändra grundlagen

Återkallelse av medborgarskap på grund av handlingar som allvarligt skadar statens vitala intressen är tillåten enligt folkrätten. Det gäller dock endast om personen har dubbla medborgarskap.

Bortsett från ovanstående undantag så har svenska medborgare ett absolut grundlagsskydd för sitt svenska medborgarskap.

Därför krävs det en grundlagsändring för att kunna återkalla medborgarskapet i vissa fall.

Regeringen och SD avser att genomföra en sådan ändring.  

 En ny parlamentarisk grundlagsutredning ska tillsättas för att se över möjligheterna.

–  Den kommer att få ett brett uppdrag, och en av punkterna gäller medborgarskapet. Utredningen ska överväga om det ska införas en möjlighet att i vissa fall återkalla ett svenskt medborgarskap.

– Det handlar då om systemhotande brottslighet, mutor eller felaktiga uppgifter, skriver Tidöpartierna och betonar att samtliga förslag ska rymmas inom ”Sveriges internationella åtaganden och grundläggande principer om rättssäkerhet”.

”Behöver skärpta krav”

Migrationsminister Maria Malmer Stenergard har under sina första månader som minister betonat att det svenska medborgarskapet måste ”respekteras och värnas” i högre grad än i dag.  

– Medborgarskapet, liksom det svenska språket, förenar människor i Sverige oavsett bakgrund. Det är ett rättsligt förhållande mellan medborgaren och staten som medför rättigheter och skyldigheter för båda parter. Sverige behöver därför skärpta krav för medborgarskap och regeringen och samarbetspartiet Sverigedemokraterna har många förändringar på gång för att åstadkomma detta, sa hon på en pressträff i maj.

Foto: Tingey Injury Law Firm

Text: Redaktionen