JUST NU: Vill ändra åldersgräns för byte av juridiskt kön

2022 07 29

Regeringen vill att åldersgränsen för att ändra sitt kön i folkbokföringen sänks från 18 till 16 år.

Det bekräftar socialminister Lena Hallengren (S) i en intervju med SR Ekot.

– Det är en stor skillnad att byta juridiskt kön, där vi gör bedömningen att kunna sänka den åldersgränsen från 18 till 16 år, säger hon till SR och tillägger:

– När vi däremot talar om det medicinska könet, som alltså skulle föregås av att man gör könskorrigerande behandlingar och medicinska ingrepp, då ligger åldersgränsen kvar.

Skiljer sig från det medicinska könet

Regeringens förslag innebär att den administrativa processen för att ändra det kön som framgår av folkbokföringen ska skiljas från den medicinska processen.

– Sverige har världens första - och därmed också världens äldsta - könstillhörighetslag. Det är nu tid för en modernisering. Vi behöver en ny lagstiftning som delar in juridiskt kön och ingrepp i könsorganen i olika lagar och som utgår från individens uppfattning om sig själv, säger Lena Hallengren i ett pressmeddelande.

I lagrådsremissen föreslår regeringen att den nuvarande lagen om fastställande av könstillhörighet ska ersättas av två nya lagar: lagen om ändring av det kön som framgår av folkbokföringen och lagen om vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen.

Förenklar processen

Regeringen vill att nuvarande åldersgräns för kirurgiska ingrepp i könsorganen ska kvarstå, men vill förenkla den medicinska processen och föreslår att prövningen ska vara mindre omfattande än i dag.

– Det föreslås att det inte längre ska krävas tillstånd från Socialstyrelsen för att genomgå kirurgiska ingrepp utan det blir i stället hälso- och sjukvården som fattar dessa beslut, står det i pressmeddelandet.

Foto: Ninni Andersson Regeringskansliet 

Text: Redaktionen