JUST NU: Viktigt steg som för Sverige närmare Nato

2023 06 06

Ett stort steg har tagits i den svenska Natoprocessen.

Sedan Sverige ansökt om medlemskap i Nato till följd av Rysslands invasion av Ukraina är Turkiet fortsatt skeptiska till ett svenskt medlemskap.

Diskussioner förs alltjämt trots lång väntan, och många vill se saken bli klar till det kommande toppmötet i Vilnius i juli.

Nu har ett stort steg tagits som kan föra Sverige närmare Nato.

Högsta Domstolen har godkänt den första utlämningen av en anhängare till organisationen PKK, rapporterar SVT.

Greps förra året

Det handlar om en man som domstolen nu vill ska avtjäna resten av sitt straff i Turkiet.

Samtidigt menar mannen själv att en utlämning skulle strida mot Europakonventionen.

Regeringen har nu till uppgift att bestämma om mannen ska utvisas eller inte.

“Kommer lägligt”

Beskedet kommer inför det Natomöte som många menar är mycket viktigt för Sveriges Natoprocess.

Varken domstolen eller riksåklagaren menar att det finns några hinder mot utlämning, och att det heller inte strider mot Europakonventionen.

“Har en skyldighet”

PKK:s tillvaro i Sveriges ses som en stor anledning till att Turkiet bromsat Sveriges ansökan.

I en intervju med DN har utrikesminister Tobias Billström (M) delgett sina tankar om saken.

PKK:s aktiviteter på vårt territorium är omfattande. Det pågår ett omfattande arbete att samla in pengar och finansiera terrorverksamhet som är riktad mot en annan stat – Turkiet, säger han.

Trappat upp arbetet

Vid överenskommelsen som slöts med Turkiet förra året diskuterades bland annat Sveriges relation till PKK:s aktiviteter.

Sedan mötet har svenska myndigheter trappat upp arbetet mot organisationen.

Foto: M. Studzinski

Text: Redaktionen