Viktig uppmaning gällande offentliga platser

2023 08 02

Säkerhetsläget i Sverige är fortsatt allvarligt och nu kommer nya uppmaningar.

I samband med koranbränningarna och det höjda tonläget gentemot Sverige har säkerhetsläget försämrats.

Det finns en oro om terrordåd, och polisen har tidigare gått ut med råd om att inte ha hörlurar på sig offentligt för att hålla koll på vad som sker runt en.

Nu kommer en ny uppmaning till alla som rör sig vid offentliga platser, det rör sig om att vara misstänksam mot omgivningen.

Det rapporterar SVT.

“Lita inte på vem som helst”

I samband med festivalerna Big Slap och Malmöfestivalen uppmanar nu polisen till extra vaksamhet på offentliga platser.

Mats Karlsson, som är chef för underrättelseenheten vid region syd, uttalar sig.

– Sund misstänksamhet är viktigt nu, säger han.

– Det finns statliga aktörer som medvetet driver desinformationskampanjer. Sedan hakar andra aktörer på det här och förstärker den felaktiga bild som skapas. Så, lita inte på vem som helst på Twitter exempelvis, utan våga ifrågasätt.

Samarbetar angående hotbilden

Polisregion Syd och Malmö stad samarbetar angående hotbilden på flera sätt.

Event, som exempelvis Malmöfestivalen, skulle kunna komma att ställas in om hotbilden ökar på ett sätt som gör det nödvändigt.

Arbetar intensivt

Säkerhetspolisen kan höja terrorhotnivån från 3 till 4 på den femgradiga skalan mot bakgrund av den oroväckande situationen.

Man arbetar nu mycket intensivt med att följa utvecklingen.

– Till följd av den senaste tidens händelseutveckling hanterar nu Säkerhetspolisen löpande attentatshot som riktas mot Sverige och svenska intressen. Säkerhetspolisen arbetar intensivt med att bedöma hoten och skydda Sverige, framhåller Säpo.

Driver på hotet

Koranbränningarna fortsätter att i samband med diverse desinformationskampanjer ställa till det för Sverige.

– De aktioner som genomförts tillsammans med desinformationskampanjer som pågått sedan tidigare har inneburit att bilden av Sverige påverkats, fortsätter Säpo.

– Från ett tolerant land till ett land som är fientligt inställt mot Islam och muslimer.

Foto: Göteborg City FB

Text: Redaktionen