Vice riksbankschef ger tydligt besked om räntan

2023 11 08

Vice riksbankschef Martin Flodén ger sin syn på ränteläget.

Det är många som går och väntar på att Riksbanken ska kunna pausa räntehöjningarna och till och med börja sänka under nästa år.

Detta efter en tid av mycket hög inflation vilket lett till att Riksbanken höjt styrräntan till 4 procent.

Nu ger Flodén ett tydligt besked om hur räntan kommer att vara framöver.

Det rapporterar Svenska Dagbladet.

Lång period

Om ungefär två veckor fattar Riksbanken nästa beslut angående räntan.

Efter det att den amerikanska motsvarigheten pausat räntehöjningarna råder förhoppningar om att detsamma kan ske i Sverige.

Martin Flodén menar dock att vi kommer att få se en lång period av höga räntor här hemma, uppger SvD.

“Behöver vara stram”

Flodén medger att ingenting är klart till 100 procent, men att tiderna av nollränteklimat och negativa räntor är så gott som över för nu.

– Vår bedömning är ju att penningpolitiken behöver vara stram under ganska lång tid framöver, säger han.

Många bedömare tror att räntan lär höjas åtminstone en gång till för den här gången.

Bakslag väntas

Inflationstrenden ser ut att vara nedåtgående men ett bakslag väntas när nästa inflationsbesked kommer.

En av anledningarna är att matpriserna ökar igen.

– I oktober så har priserna inom Dagligvaruhandeln ökat med 0,3 procent. Detta efter att ha stått stilla ett par månader, framhåller Matpriskollen.

Ser olika ut

Under det senaste året har stor uppmärksamhet riktats mot de stora matkedjorna och deras roll i inflationsläget.

Kritik har riktats mot flera av kedjorna, och de ökade priserna på matvaror har slagit hårt mot hushållen.

– Prisutvecklingen ser olika ut hos kedjorna under oktober. ICA har höjt med 0,4%, Stora Coop +0,2% och Hemköp +0,1%. Willys och City Gross prisutveckling är däremot oförändrad. Ser man till de senaste 12 månaderna så har Stora Coop ökat sina priser mest och City Gross minst, fortsätter Matpriskollen.

Foto: Tierra Mallorca

Text: Redaktionen


Allt fler bilister drabbas av samma problem – bilarna förstörs

2023 12 04

Mekaniker uppmärksammar nu ett växande problem för bilister.

Under den senaste tiden har det varit mycket kallt i Sverige och många håller sig inomhus i den mån det är möjligt.

Samtidigt är det många som uppskattar att de har en bil att ta sig till jobbet med, men nu drabbas allt fler bilister av samma problem.

Problemet gör gällande obehagliga upptäckter under motorhuven, där råttor och möss flyttar in i allt högre grad.

Det rapporterar SVT.

“Klart de drivs”

Mössen och råttorna bosätter sig i motorutrymmet på bilarna och ställer till med problem.

Det är någonting som har blivit allt vanligare, förklarar bilmekanikern Fredrik, som SVT har pratat med.

– Min uppfattning är att de här problemen eskalerat. Klart de trivs här. Här har de ju en varm lägenhet de kan möblera, säger han.

Orsakar problem

Gnagarna orsakar problem för bilister, då de härjar runt i fordonet.

Det är någonting som Fredrik själv vittnar om när bilar har kommit in till hans verkstad.

– Det hade blivit kortslutning. När vi lyfte på huven förstod vi varför.

Kostsamma skador

Försäkringsbolaget Folksam understryker vikten av att hålla koll så att inga omfattande skador orsakas på bilarna.

– Eftersom råttor behöver gnaga för att tänderna inte ska bli för långa äter de gärna på inredning i bilkupén och kablar i motorutrymmet om de tagit sig. Det kan orsaka stora skador och kostsamma reparationer, framhåller Folksam.

Ger tips

Det finns några saker man kan göra för att hålla gnagare borta från bilen, bland annat skaffa en elektrisk råttskrämma som sänder ut ett högfrekvent ljud för att hålla råttorna borta.

– Du bör också se till att du har rent och städat i och runt bilen för att inte locka till sig gnagare. Ett annat tips är att flytta bilen varje dag för att störa råttorna, förklarar Folksam.

– En bil som står still under längre tid blir ett lätt villebråd i ett område där det finns råttor och möss.

Foto: M. Teirlinck

Text: Redaktionen


Flera telefonsamtal kan förbjudas – ”Hårresande granskning”

2023 12 04

Telefonförsäljning av krediter är i dag ett vanligt fenomen i Sverige.

Ihärdiga försäljare från diverse kreditbolag fortsätter att kontakta potentiella kunder via telefon.

Men nu kan samtalen få ett abrupt slut.  

Konsumentverket anser att ett förbud mot telefonförsäljning av krediter bör införas med omedelbar verkan.

I ett remissvar till utredningen "Ett förstärkt konsumentskydd mot riskfylld kreditgivning och överskuldsättning" konstaterar myndigheten att telefonförsäljning av krediter skapar betydande problem på kreditmarknaden och därför bör förbjudas.

– Det har vi fog för, vill jag påstå. Resultatet av vår granskning var minst sagt hårresande, framhåller Konsumentombudsmannen, KO, Cecilia Tisell.

Stress och uteblivna förklaringar

Cecilia Tisell pekar ut flera faktorer som talar för att ett förbud bör införas.

– Till exempel använder sig kreditförmedlare av flera marknadsföringsåtgärder som är svartlistade enligt marknadsföringslagen, de efterlever inte skriftlighetskravet och stressar konsumenter att så snabbt som möjligt signera kreditavtal.

Tisell tillägger att det även är vanligt förekommande att konsumenter inte får tillräckligt med information i säljsamtalen. Viktiga förklaringar, som krävs för att kunna fatta ett genomtänkt beslut, utelämnas i kommunikationen mellan säljare och kund.

– Av material som Konsumentverket har granskat framgår tydligt att konsumenter har svårt att förstå innebörden av krediterna som marknadsförs, konstaterar KO.

Accepterar inte ett nej

Konsumentverkets granskning visar dessutom att flera kreditförmedlare inte accepterar ett nej från konsumenter.

Flera anmälningar visar samma sak:

- Företagen fortsätter att kontakta konsumenter, trots att de sagt nej och bett om att inte bli kontaktade igen.

- Kreditförmedlare tar fram en kreditupplysning på konsumenten, trots att denne klart och tydligt sagt nej.

Hänvisar till tidigare förbud

År 2018 infördes ett förbud mot telefonförsäljning av premiepensionsprodukter.

Konsumentombudsmannen Cecilia Tissel anser att förbudet har resulterat i att marknadsföring av premiepensionsprodukter i stort sett har blivit kvitt sina problem.

– Detta talar starkt för att ett förbud mot telefonförsäljning av krediter kan vara ett effektivt sätt att minska problemen även på konsumentkreditmarknaden.

Foto: T. Grote

Text: Redaktionen