JUST NU: Varning för vattenbrist i 17 av 21 län

2022 07 12

Grundvattennivåerna är långt under det normala på flera platser.

Det uppger purfärsk information från Sveriges geologiska undersökning, SGU, enligt Dagens Nyheter.

Myndigheten har även utfärdat en varning för vattenbrist i 17 av Sveriges 21 län.

Mest utsatta

Många minns säkerligen värmeböljan och torkan som drabbade stora delar av Sverige 2018.

Situationen är inte lika illa idag, men enligt SGU gäller det trots allt att vara vaksam och försiktig.

– Det är framför allt de med grävda brunnar som är mest utsatta. De är oftast grunda och påverkas snabbt när grundvattennivån sjunker. Risken för sämre vattenkvalitet kan också öka då saltvatten kan tränga in i brunnen, säger Björn Holgersson, hydrogeolog på SGU, till DN.

Mycket under det normala

Värst drabbat är delar av Norrlands kustland samt västra Svealand och det är som sagt de med små magasin som drabbas värst.

I dessa områdena är grundvattnet på oroande nivåer – mycket under det normala för den här årstiden.

Kan påverka kommunalt vatten

Låga nivåer noteras även i stora magasin i Östergötland och på Gotland, vilket kan få negativa effekter för kommunal vattenförsörjning.

Hälften av landets befolkning förses med kommunalt vatten, enligt DN.

Infört bevattningsförbud

Flera kommuner har även infört bevattningsförbud.

– Oftast införs detta förbud på grund av låga grundvattennivåer men det kan också handla om tekniska begränsningar i försörjningssystemet, säger Björn Holgersson till tidningen.

Skillnaden på magasinen

Grundvattennivåerna uppdateras löpande på SGU:s hemsida där det går att följa nivåerna både för stora och små magasin.

Myndigheten förklarar även skillnaden på de olika magasinen.

Små grundvattenmagasin innehåller lite vatten och reagerar snabbt på nederbörd och vattenuttag, informerar SGU, som också skriver att en miljon permanentboende personer är beroende av enskild vattenförsörjning.

Hälften använder kommunalt grundvatten

Till skillnad från de små så innehåller stora grundvattenmagasin mycket vatten och reagerar långsammare på nederbörd och vattenuttag.

– Stora magasin är inte lika allmänt förekommande i Sverige som små magasin, men de är viktiga för den kommunala vattenförsörjningen. Närmare hälften av landets befolkning använder kommunalt grundvatten, skriver SGU.

Risk för vattenbrist i små magasin (17 län)

 • Blekinge län
 • Gotlands län
 • Dalarnas län
 • Gävleborgs län
 • Hallands län
 • Jönköpings län
 • Kalmar län
 • Kronobergs län
 • Stockholms län
 • Södermanlands län
 • Uppsala län
 • Värmlands län
 • Västernorrlands län
 • Västmanlands län
 • Västra Götalands län
 • Örebro län
 • Östergötlands län

Risk för vattenbrist i stora magasin (6 län)

 • Gotlands län
 • Jönköpings län
 • Kronobergs län
 • Stockholms län
 • Södermanlands län
 • Östergötlands län

Källa: SGU

Foto: A. Rian

Text: Redaktionen