Finansiella ”nukleära lösningen” aktiveras mot Ryssland diktator

2022 03 01

USA och Västeuropa har nu beslutat att säga ja till Ukrainas begäran om att införa vad som beskrivs som den hårdast tänkbara åtgärden mot den ryska ekonomin.

Väst har kommit överens om att slå till med den så kallade ”nukleära lösningen” mot Putinregimens finanser vilket innebär att ett antal ryska banker stängs ute från det som kallas för SWIFT-systemet.

Potential att krossa rysk ekonomi

En del bedömare har prognosticerat att SWIFT-åtgärderna har potential att mer eller mindre krossa Rysslands ekonomi och det har talats fram och tillbaka i kulisserna i Washington DC och Bryssel huruvida man skulle ta det steget eller inte.

Upprörda ryssar

SWIFT-systemet är ett avancerat säkerhetssystem som kopplar samman finansiella institutioner världen över. Det möjliggör snabba gränsöverskridande betalningar som är en grund för världshandeln.

Ett tydligt tecken på att Putinregimen känt stark oro inför Västs SWIFT-hot är att ryska talespersoner har reagerat upprört med hot om kraftig vedergällning från Moskva om USA och Europa väljer SWIFT-lösningen.

Olja och gas

– Om Ryssland kopplas bort från SWIFT så kommer vi inte att motta utländsk valuta men då kan inte europeiska köpare motta våra varor; olja, gas metaller och andra viktiga komponenter, säger vice talmannen i Rysslands överhus, rapporterar ryska nyhetsbyrån Tass.

Angriper ryska krigskassan

Den ryska skrämseltaktiken tycks dock inte ha fungerat då EU och USA nu meddelar att ett antal ryska banker kommer att drabbas av SWIFT-sanktioner från Väst.

EU och USA:s strategi är att attackera den ryska diktatorns krigsfinansiering.

– Stoppa Ryssland från att använda sin krigskassa, sa EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen när förklarade syftet med åtgärderna.

Kan skada Putin internt

Att ryska banker utestängs för SWIFT skadar i sin tur ryska företag och dess utländska kunder. Det väntas slå mot Rysslands centrala näringssektor bestående av gas och olja vilket är viktigt för landets sysselsättning.

Att enskilda företag drabbas kan i förlängningen öka det interna missnöjet med Putinregimen.

Grundades 1973

SWIFT står för The Society for World Wide Interbank Financial Telecommunications och grundades 1973. Systemet används idag av med än 11 000 finansiella aktörer för att sända säkra meddelanden och betalningsorders, förklarar CNN Business.

Iran drabbades hårt

Iran ströks från SWIFT-systemet 2012 när landet utsattes för sanktioner av EU kopplat till Irans kärnbränsleprogram. Iran tappade då nästan halva sin oljeexport och 30 procent av den utländska handeln föll bort.

Boris Johnson

Ryssland har utvecklat ett eget alternativ till SWIFT för att värja sig mot en eventuell SWIFT-avstängning och även Kina har en egen variant. Men inget av alternativen är särskilt effektivt enligt CNN Business.

Slår mor gyllene pass

Väst har även beslutat att slå ned på så kallade ”gyllene pass” som har möjliggjort för förmögna ryssar med kopplingar till ryska regeringen att bli medborgare i länder i Väst och ge dem access till Västs finansiella system.

De nya åtgärderna mot Ryssland är ett gemensamt beslut mellan USA, Kanada, Storbritannien och EU.

Två tveksamma länder säger ja

Tyskland och Italien uppges ha varit skeptiska till att aktivera SWIFT-lösningen men har nu alltså sagt ja.

Foto: V. Papikyan

Text: Redaktionen