Varningen om Gotland i analysen: ”Ryssland kan försöka ta kontroll”

2022 05 12

Ryssland kan försöka ta kontroll över Gotland om Sverige ställer sig utanför Nato.

Det är en slutsats i Sveriges nya säkerhetspolitiska analys som förväntas presenteras imorgon, rapporterar Aftonbladet.

Det är en av flera varningar i rapporten som Sveriges riksdagspartier gemensamt arbetat fram.

Varnar för Ryssland

I rapporten framgår det även att ett alliansfritt Sverige skulle bli av ”särskilt militärstrategiskt intresse för Ryssland i händelse av en konflikt”, uppger tidningen.

I händelse av en konflikt med Ryssland skulle Gotland bli särskilt utsatt och Sverige skulle sakna försvarsgarantier utan ett Natomedlemskap.

– Vilket potentiellt skulle vara förknippat med en lägre risk för Ryssland att ensidigt agera mot svenskt territorium tidigt i en konflikt, exempelvis genom att försöka ta kontrollen över Gotland.

Kommer ta lång tid

Ett alliansfritt Sverige kommer att få vänta länge på hjälp vid en militär konflikt. Det är ytterligare en slutsats i analysen.

– Det skulle kunna ta förhållandevis lång tid innan nödvändiga beslut fattades om internationellt stöd och innan detta nådde Sverige i tillräcklig omfattning.

Måste följa Finland

I analysen betonas det även att ett finskt ja och ett svenskt nej skulle få negativa konsekvenser för Sverige.

– Sverige skulle bli det enda landet i Norden och Baltikum utanför Nato. Sverige skulle därför bli av särskilt militärstrategiskt intresse för Ryssland i händelse av en konflikt. Vår militära och säkerhetspolitiska sårbarhet skulle öka.

Positivt besked till Natomedlemskap

Flera centrala slutsatser i analysen framhäver fördelarna med ett svenskt Natomedlemskap, rapporterar Expressen som har tagit del av skrivningar i ett utkast.

Enligt tidningens uppgifter står det bland annat:

– Ett svenskt Natomedlemskap skulle höja tröskeln för militära konflikter och därmed ge en konfliktavhållande effekt i norra Europa.

Foto: President of Russia Office

Text: Redaktionen