Varningen höjs – allvarligt snöoväder på tisdag

2024 04 02

Ett mycket kraftigt snöoväder drar in i södra Sverige under tisdagen.

Redan klockan 08 på tisdagsmorgonen slår ovädret till med stor kraft.

25 centimeter snö

– Lokalt kan det röra sig om runt 25 centimeter snö, förklarar SMHI

Med anledning av det våldsamma snöovädret ökar nu SMHI upp sin tidigare varning från gul färg till orange färg som är den nästa allvarligaste varningsnivån.

– Från tisdag förmiddag ymnigt snöfall tillsammans med frisk vind. Stor risk för bland annat trafikproblem.

Från Göteborg till Stockholm

Snöovädret kommer att dra fram i ett stort bälte ända från Göteborg och Bohuslän hela vägen upp till Stockholm och Upplandskusten.

Men allra allvarligast blir det i fyra olika län som nu får orange varning.

Det handlar om Västra Götalands län, Jönköpings län, Kalmar län och Östergötlands län.

I Västra Götaland avser orange varning de inre delarna inklusive Trollhättan, Lilla Edet och Alingsås och hela vägen till Vätterkusten från Tidaholm upp till Karlsborg.

I Jönköpings län drabbas Habo, Mullsjö, Brandstorp, Gränna, Aneby och Tranås.

Jönköping stad får dock bara gul varning.

Orange varning utfärdas i Kalmar län avseende Vimmerby och Västervik kommuner.

I Östergötland drabbas stora delar av västra och södra länet av orange varning.

Närke och Västmanland

Men övriga områden kommer inte undan utan drabbas av gul varning för snöovädret.

Det gäller Bohuslän, Dalsland, Västergötland, norra Småland, Östergötland, Närke, Västmanland, Södermanland och Upplands landskap.

– Tisdag morgon snöfall och nordostlig vind som tilltar.

– Tidvis kan snöfallet vara ymnigt och ge runt 15 till 25 centimeter snö, rapporterar SMHI.

Lokalt kan det röra sig om över 25 centimeter.

– Det i kombination med delvis hårda vindbyar. Under kvällen rör sig snöfallet bort åt sydost.

Stora trafikproblem

De berörda landskapen kommer att drabbas av stora trafikproblem.

– Mycket begränsad framkomlighet på vägar, särskilt i öppna landskap, som till exempel inte hunnit snöröjas eller på grund av trafikolyckor.

– Förseningar inom buss-, tåg- och flygtrafiken samt inställda avgångar.

– Sannolikt elbortfall i områden med luftburna elledningar, vilket även påverkar mobila nät för telekommunikationer.

Text: Redaktionen


Råttkaos väntas i svensk stad på torsdag – “Kommer vara påtagligt”

2024 04 14

En kommande strejk kan vara på väg att ställa till det rejält i Skåne.

Det handlar om fackförbundet Kommunals krav på SKR om förbättringar gällande bland annat lönevillkor och regler för dygnsvila.

På torsdag nästa vecka lär medlemmarna gå ut i strejk.

Det handlar om över 5 000 medlemmar på 750 arbetsplatser runt om i landet.

Fruktar kaos

Strejken berör flera olika områden.

Bland annat renhållningsarbetare, där nästan alla renhållningsarbetare i Lund ingår i varslet.

Därför fruktar nu staden råttkaos och överfulla soptunnor i och med strejken.

Det rapporterar TV4.

“Kommer bli påtagligt”

Andra yrkesgrupper som berörs är bland annat lokalvårdare och måltidspersonal.

Just renhållningsarbetarnas deltagande i strejken väntas leda till obehagliga utmaningar.

– Det kommer ju att bli överfulla tunnor. Vi ser råttor varje dag, så det är något som kommer att bli påtagligt om det blir strejk, säger Nicklas Kryger som arbetar med saken i staden, till TV4.

Har krävt ordning

Fackförbundet kommunal framhåller att strejken kommer att utbryta om parterna inte kommer överens.

– Kommunal har i årets avtalsförhandlingar bland annat krävt ordning och reda i löneprocesserna, där Kommunal menar att ett skriftlighetskrav vid lönesättning och utbetalning av ny lön i tid, borde vara rena hygienfaktorer i Sveriges största kollektivavtal. Vilket motparten inte velat tillmötesgå, förklarar fackförbundet.

– Kommunal har även krävt att ett helhetsgrepp tas för att skapa hållbara arbetstider, samt förbättringar i dygnsviloregleringarna för bland annat räddningstjänst och LSS-verksamhet. Villkor som motparten i stället vill försämra.  

“Rimliga krav”

Vidare menar man att det inte rör sig om någonting taget ur luften.

– Medlemmarna i Kommunal kräver inga fantasier. Vi har haft rimliga krav. I en svår ekonomisk tid tar vi ansvar för att få ner inflationen och inte bära in yrkanden som är kostnadsdrivande. SKR och Sobona har ändå inte kunnat gå oss till mötes, säger Malin Ragnegård, ordförande Kommunal.

Foto: J. Cotten

Text: Redaktionen


Ny lag börjar gälla i dag lördag – påverkar elbilsägare

2024 04 13

Från och med i dag förenklas betalningen vid laddstationer.

EU-parlamentet fattade beslut om den nya lagen redan sommaren 2023, och på lördagen börjar den gälla.

Nu ska betalningen vid laddstationer förenklas.

Detta genom att införa krav på att erbjuda kortbetalning vid alla nya laddplatser.

Det rapporterar Teknikens värld.

Blir mer tillgängligt

Syftet med lagförändringen är att göra laddning för elbilar mer tillgängligt för alla.

Det hela innebär att det inte längre kommer ställas krav på registrering, brickor eller speciella kort.

Från och med den 13 april måste alla nyinstallerade laddstationer erbjuda alternativet kortbetalning.

Har ställts krav

Under en längre tid har konsumenter ställt krav på att förenkla elbilsägande på olika sätt för att skynda på utvecklingen vad gäller elektrifieringen av fordonsflottan.

Just laddningen är en av de saker som man har menat varit underprioriterat.

De som har elbil vill i högre utsträckning se att tillgängligheten vad gäller laddstationer över hela landet måste förbättras.

Detta som en delåtgärd i arbetet med elektrifieringen av samhället.

Elektrifieringen viktig

Regeringen vill satsa på utbyggnaden av laddinfrastrukuren.

– Elektrifieringen av transportsektorn är central för att Sveriges klimatmål och åtaganden inom EU ska nås, framhöll regeringen i höstas.

– Därför satsar regeringen nu på laddinfrastruktur för både lätta och tunga fordon för att skapa förutsättningar för elektrifierade vägtransporter.

– En omfattande och snabb elektrifiering av vägtransporterna krävs för att transportsektorn ska kunna nå i princip noll utsläpp av växthusgaser. 

– För elbilar behöver det finnas tillgång till publik och icke-publik laddning i hela landet, för invånare i allt från gles- och landsbygd till städer.

“Av yttersta vikt”

Ebba Busch är en som har tryckt på vikten av utbyggnaden.

– Vi behöver ersätta fossila transporter och minska hushållens transportkostnader, det är av yttersta vikt för Sveriges konkurrenskraft och den gröna omställningen, har hon sagt.

Foto: My Energy

Text: Redaktionen