Varnar för ny form av terrorism i Sverige

2023 04 05

Förra året drabbades Sverige av tre skoldåd, i Kristianstad, Eslöv och Malmö.

I Malmö mördades två lärare.

Enligt Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, följer attackerna samma mönster – bland annat utförs dåden av ensamagerande terrorister.

Kommer hända igen 

Det finns en stor risk att Sverige kommer att få uppleva fler attacker av det här slaget.

Det framhåller Katie Cohen, analytiker på, FOI och expert på  ensamagerande våldsverkare. 

– Det kommer att hända igen, tyvärr. Det är den nya formen av terrorism. Det kommer inte att sluta av sig självt, säger hon till SR Ekot.

Liknas vid terrorangrepp

De tre skoldåden i Skåne innehåller många av de kännetecken som förknippas med terrordåd.

Katie Cohen hänvisar till ny forskning från FOI.

– När vi började med den här forskningen, då handlade det om ensamagerande terrorister. Men sen har vi kommit att utvidga det här begreppet till folk som begår skolattacker i offentliga miljöer eftersom det finns så många likheter. 

Flera faktorer

Analytikern pekar ut flera likheter mellan terrordåd och skolattacker:

- Dåden utförs på offentliga platser med slumpmässigt utvalda offer

- Uppbyggnadsfasen och förberedelserna inför våldsdåden liknar varandra

- Gärningspersonerna följer samma mönster inför attackerna. De isolera sig och stänger ute omvärlden

– Det som upprepar sig hos väldigt många är upplevelsen om att vara ensam och obetydlig, samt att ha en känsla av att vilja bli någonting och göra någonting storslaget, säger Katie Cohen till SR Ekot.  

Har stoppat våldsdåd

Polisen har uppgett att man under 2022 förhindrade flera potentiella skoldåd.

Enligt Mats Karlsson, chef på polisens underrättelseenhet i syd, får polisen varje vecka tips om personer som de borde utreda.

– Det handlar om skolor som hör av sig om någon som de tycker agerar på ett sätt som ger en obehagskänsla. Från riktigt allvarliga avsikter till att det inte var helt genomtänkt, säger han till radion.

Avstyrde skolattack i huvudstaden

I Stockholm, kort efter dådet i Malmö, lyckades polisen avstyra ett skoldåd.

En 17-åring hade planerat att göra ”något liknande” som gärningsmannen i Malmö.

Men pojken stoppades.

– En specifik angiven dag skulle han ta sig till skolan. Han planerade att ta med sig kniv och yxa, och döda ett antal personer på skolan, berättar åklagare Katarina Engström i en intervju med SR.

Foto: M. Fleischmann

Text: Redaktionen