Varnar för Bank-ID:s nya lösning – 950 000 användare

2023 10 10

I juni presenterade Bank-ID, Sveriges i särklass största e-legitimationssystem, en stor förändring.

Företaget lanserade ett digitalt id-kort.

Id-kortet kan enkelt aktiveras i Bank-ID-appen. Sedan räcker det att visa upp kortet i mobilen när man behöver legitimera sig.

Cirka 950 000 svenskar använder kortet.

Flera säkerhetsaspekter 

Bank-ID har betonat att det digitala id-kortet har flera fördelar jämfört med ett fysiskt id-kort.

Bland annat har företaget framhållit att den nya handlingen höjer säkerheten vid id-identifiering.

– Du har din ålder, namn och personnummer på id-handlingen. Sedan har du flera säkerhetsdetaljer, som antingen kan kontrolleras visuellt eller med hjälp av en rörlig QR-kod, som man kan scanna och på så sätt verifiera id-handlingen.

– Det är väldigt enkelt att kontrollera när man kollar epiteten på ett digitalt id-kort, sa Malina Röstlund, presstalesperson för Bank-ID, till SR Ekot i samband med att den nya handlingen lanserades.

Varning utfärdas

Det digitala id-kortet har följaktligen många inbyggda säkerhetsfunktioner.

Men det finns en stor säkerhetsbrist.

Flera experter varnar för att det är enkelt att förfalska kortet, om man inte nyttjar alla de funktioner som finns i appen.

Det rapporterar DN.

– Id-kortets qr-kod bygger på ett väl beprövat kryptografiskt system baserat på uppgifterna som finns i chipet på ditt fysiska pass eller id-kort. Men om man bara lutar sig mot en visuell kontroll, då fungerar det sämre än ett fysiskt id-kort.

Det säger Pontus Johnson, professor på Centrum för cyberförsvar och informationssäkerhet vid Kungliga Tekniska Högskolan, till tidningen.

Experten påpekar att flera företag endast kontrollerar det digitala id-kortet visuellt och därmed inte har en aning om kortet är en förfalskning eller inte.

Fejkvariant på fem minuter

Ett av företagen som enbart förlitar sig på en visuell kontroll av id-kortet är Systembolaget.

Det statliga företagets kontrollsystem har stora risker.

Det menar cybersäkerhetsexperten Fredrik Blix.

I intervjun med DN berättar experten att han lyckats skapa en fejk-version av id-kortet med rörlig qr-kod och rörlig bakgrund.

Det tog honom endast några minuter.

– Jag tog två screenshots och satte ihop det till en rörlig gif-bild som växlar. Det ser ut ungefär som ett vanligt legg om man inte vet exakt vad man ska kolla efter, berättar Fredrik Blix för DN.

Text: Redaktionen


Allt fler bilister drabbas av samma problem – bilarna förstörs

2023 12 04

Mekaniker uppmärksammar nu ett växande problem för bilister.

Under den senaste tiden har det varit mycket kallt i Sverige och många håller sig inomhus i den mån det är möjligt.

Samtidigt är det många som uppskattar att de har en bil att ta sig till jobbet med, men nu drabbas allt fler bilister av samma problem.

Problemet gör gällande obehagliga upptäckter under motorhuven, där råttor och möss flyttar in i allt högre grad.

Det rapporterar SVT.

“Klart de drivs”

Mössen och råttorna bosätter sig i motorutrymmet på bilarna och ställer till med problem.

Det är någonting som har blivit allt vanligare, förklarar bilmekanikern Fredrik, som SVT har pratat med.

– Min uppfattning är att de här problemen eskalerat. Klart de trivs här. Här har de ju en varm lägenhet de kan möblera, säger han.

Orsakar problem

Gnagarna orsakar problem för bilister, då de härjar runt i fordonet.

Det är någonting som Fredrik själv vittnar om när bilar har kommit in till hans verkstad.

– Det hade blivit kortslutning. När vi lyfte på huven förstod vi varför.

Kostsamma skador

Försäkringsbolaget Folksam understryker vikten av att hålla koll så att inga omfattande skador orsakas på bilarna.

– Eftersom råttor behöver gnaga för att tänderna inte ska bli för långa äter de gärna på inredning i bilkupén och kablar i motorutrymmet om de tagit sig. Det kan orsaka stora skador och kostsamma reparationer, framhåller Folksam.

Ger tips

Det finns några saker man kan göra för att hålla gnagare borta från bilen, bland annat skaffa en elektrisk råttskrämma som sänder ut ett högfrekvent ljud för att hålla råttorna borta.

– Du bör också se till att du har rent och städat i och runt bilen för att inte locka till sig gnagare. Ett annat tips är att flytta bilen varje dag för att störa råttorna, förklarar Folksam.

– En bil som står still under längre tid blir ett lätt villebråd i ett område där det finns råttor och möss.

Foto: M. Teirlinck

Text: Redaktionen


Flera telefonsamtal kan förbjudas – ”Hårresande granskning”

2023 12 04

Telefonförsäljning av krediter är i dag ett vanligt fenomen i Sverige.

Ihärdiga försäljare från diverse kreditbolag fortsätter att kontakta potentiella kunder via telefon.

Men nu kan samtalen få ett abrupt slut.  

Konsumentverket anser att ett förbud mot telefonförsäljning av krediter bör införas med omedelbar verkan.

I ett remissvar till utredningen "Ett förstärkt konsumentskydd mot riskfylld kreditgivning och överskuldsättning" konstaterar myndigheten att telefonförsäljning av krediter skapar betydande problem på kreditmarknaden och därför bör förbjudas.

– Det har vi fog för, vill jag påstå. Resultatet av vår granskning var minst sagt hårresande, framhåller Konsumentombudsmannen, KO, Cecilia Tisell.

Stress och uteblivna förklaringar

Cecilia Tisell pekar ut flera faktorer som talar för att ett förbud bör införas.

– Till exempel använder sig kreditförmedlare av flera marknadsföringsåtgärder som är svartlistade enligt marknadsföringslagen, de efterlever inte skriftlighetskravet och stressar konsumenter att så snabbt som möjligt signera kreditavtal.

Tisell tillägger att det även är vanligt förekommande att konsumenter inte får tillräckligt med information i säljsamtalen. Viktiga förklaringar, som krävs för att kunna fatta ett genomtänkt beslut, utelämnas i kommunikationen mellan säljare och kund.

– Av material som Konsumentverket har granskat framgår tydligt att konsumenter har svårt att förstå innebörden av krediterna som marknadsförs, konstaterar KO.

Accepterar inte ett nej

Konsumentverkets granskning visar dessutom att flera kreditförmedlare inte accepterar ett nej från konsumenter.

Flera anmälningar visar samma sak:

- Företagen fortsätter att kontakta konsumenter, trots att de sagt nej och bett om att inte bli kontaktade igen.

- Kreditförmedlare tar fram en kreditupplysning på konsumenten, trots att denne klart och tydligt sagt nej.

Hänvisar till tidigare förbud

År 2018 infördes ett förbud mot telefonförsäljning av premiepensionsprodukter.

Konsumentombudsmannen Cecilia Tissel anser att förbudet har resulterat i att marknadsföring av premiepensionsprodukter i stort sett har blivit kvitt sina problem.

– Detta talar starkt för att ett förbud mot telefonförsäljning av krediter kan vara ett effektivt sätt att minska problemen även på konsumentkreditmarknaden.

Foto: T. Grote

Text: Redaktionen