JUST NU: Varnar för angrepp mot svenska valet

2022 07 07

Valet i höst kan komma att påverkas av angrepp från flera aktörer.

Det varnar Therese Naess för, som är chef för Nationellt cybersäkerhetsscenter, rapporterar Sveriges Radio.

Kartlägger hot mot valet

Just nu arbetar Nationellt cybersäkerhetsscenter med att försöka kartlägga de hot som myndigheten menar kan komma att påverka det svenska valet i höst.

Det är i synnerhet cyberangrepp av olika slag som oroar.

– Svenska valsystemet är i mångt och mycket analogt, men det är frågan om tilltron till demokratin som är den stora frågan. Till exempel om det skulle ske någon påverkan på prognosarbetet, säger Therese Naess.

Flera angrepp 2018

I samband med att svenskarna gick till val 2018 skedde flera angreppsförsök kopplade till valet. Politiska partier var särskilt utsatta i form av överbelastningsattacker.

Även valmyndighetens webbplats angreps, vilket gjorde att det inte under en period inte gick att följa valresultatet på hemsidan, uppger SR.

Analytiker från Försvarsmakten

Nationellt säkerhetsscenter består av analytiker från bland annat Säpo, Försvarsmakten, Försvarets radioanstalt (FRA) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

– Vi håller på att skapa förutsättningar för att bevaka valet både före och efter. Där förbereder vi oss för att koordinera de incidenter som kan uppkomma. Vi håller också på att framställa en lägesbild för att se vilka hot och sårbarheter som kan uppkomma, säger Therese Naess till radion.

Enskilda politiker utsatta

Myndigheterna ser en särskild fara för angrepp som syftar till att både komma åt och sprida information, med målet att påverka förtroende för enskilda politiker.

Det finns också en risk att prognoserna manipuleras vilket skulle kunna påverka svenska folkets förtroende till valresultatet negativt.

– Såklart finns det ett intresse från olika aktörer att påverka valet, det gäller för oss att identifiera vilka hot och vilka sårbarheter som är kopplade till valet för att skydda oss från de intressenterna, säger Therese Naess.

Turkisk tv-kanal riktade påverkanskampanj

Förra veckan rapporterades om hur den turkiska tv-kanalen Haber Global öppet försökte påverka utgången i det svenska valet till hösten.

Kanalen, med kopplingar till högerextrema organisationen Grå Vargarna, uppmanade svenska medborgare i Turkiet att rösta på ett mindre parti utanför riksdagen som beskrivs som Erdoğanvänliga.

“Hot mot rikets säkerhet”

Avslöjandet orsakade häpnad i Sveriges riksdag.

– Om svensk politik riskerar att fjärrstyras från Ankara framöver så utgör det ett hot mot rikets säkerhet, sade Liberalernas riksdagsledamot Gulan Avci till Expressen.

Foto: Fialotta Bratt Valmyndigheten

Text: Redaktionen