Vargattack i Småland

2023 10 06

En vargattack har ägt rum i västra Småland.

Det rapporterar Sveriges Radio Jönköping.

Dödlig attack

Attacken har närmare bestämt ägt rum i Hestra som ligger mellan Gnosjö och Tranemo i norra Gislaveds kommun i Jönköpings län.

Vargen har gått till dödlig attack mot får.

Upphörde inte

– En tacka har dödats av varg söder om Hestra.

Det rapporterar radiokanalen.

Vargen upphörde inte med sin attack efter att den dödat fårtackan utan gick då vidare och angrep andra får.

– Ytterligare en tacka bedöms vara skadad.

Ofta mycket blodiga

Vargattacker på gårdar är ofta mycket blodiga och det är inte ovanligt att tiotalet får kan dödas och skadas mycket svårt.

Vargen nöjer sig inte med att döda ett enstaka får utan går ofta till omfattande attacker mot mängder av får vid ett och samma tillfälle.

I samband med vargen vidgade utbredning har vargattacker blivit allt vanliga även i södra Sverige.

Slagit larm

De drabbade fårägarna har slagit larm till regionala myndigheter.

Vilthandläggare vid länsstyrelsen i Jönköping klargör för SR att man tagit sig an ärendet.

Myndigheten har tillsett att besiktningspersoner besiktat den döda tackan.

Därefter kunde man konstatera att det rör sig om vargangrepp.

Foto: M. Weiler

Text: Redaktionen


MÄKLARE: Detta kommer ske på bostadsmarknaden

2024 06 19

Nu kommer nya prognoser om bostadsmarknaden de kommande två åren.

Och en som har delgivit sin syn på saken är mäklartoppen Erik Wikander, som är vice VD på Svensk Fastighetsförmedling.

Han menar att sjunkande räntor lär leda till stigande bostadspriser under 2024 och 2025.

Det framhåller han i ett pressmeddelande från Svensk Fastighetsförmedling.

Större framtidstro

Riksbanken har genomfört den första räntesänkningen för den här cykeln och fler än att vänta senare på året.

Det menar Wikander är starten på någonting nytt.

– Inledningen av 2024 har präglats av en större framtidstro, drivet av fallande inflation och en retorik kring framtida räntesänkningar, menar han.

– Den första sänkningen av styrräntan i början av maj har redan haft en positiv inverkan på bostadsmarknaden med ökat intresse från både säljare och köpare. 

– Antalet bostadsförsäljningar under det första halvåret av 2024 pekar mot ett normalår, även om återhämtningen knappt börjat.

Det väntas

Svensk Fastighetsförmedling målar upp en ljusare bild av marknaden för de kommande åren.

– Under hösten 2024 förväntas fler genomförda bostadsaffärer och en successivt starkare svensk ekonomi under 2025. 

– Fortsatta räntesänkningar kommer att öka aktivitetsnivån och priserna förväntas stiga tydligare under 2025. 

– Prisökningar förväntas vara 3–5 procent under 2024 och omkring 5 procent under 2025, med stora lokala variationer beroende på arbetsmarknad och utvecklingsprojekt.

Räntorna sjunker

Swedbank har noterat att bolåneräntorna sjunker.

– De rörliga bolåneräntorna, som toppade på omkring 4,8 procent i slutet av förra året, rör sig långsamt neråt, säger prognoschef Andreas Wallström.

– Men det är först kring årsskiftet, då vi har flera räntesänkningar i ryggen – som bolånetagare kommer märka större skillnad. Under slutet av 2025 ligger den rörliga räntan strax över 3 procent medan räntor med bindningstid på tre och fem år ligger kring 3,5 procent.

Skakiga år

Det har som bekant varit ett par skakiga år för såväl bostadsmarknaden som aktiemarknaden och svensk ekonomi i helhet.

Nu bedöms dock situationen ha stabiliserats något om än utsikterna är fortsatt osäkra.

Foto: Z. Lee

Text: Redaktionen


USA har genomfört luftattack

2024 06 19

USA har träffat mål i Mellanöstern.

En USA-ledd koalition har verkat militärt i Syrien på onsdagen.

I ett luftangrepp har amerikanska styrkor dödat den högt uppsatte IS-medlemmen Usamah Jamal Muhammad Ibrahim al-Janabi.

Det rapporterar Reuters.

Militärkommandot uppger

Det är USA:s militärkommando för Mellanöstern, Centcom, som delar uppgifterna om luftangreppet.

Enligt kommandot ska inga civila ha skadats i samband med attacken.

Det framgår inte i vilken syrisk stad eller ort som attacken skedde i, och annat än att al-Janabi har dödats är militärkommandot återhållsam med information om händelsen.

Förklarar på X

Militärkommandot har tagit till X, tidigare Twitter, för att förklara.

– Hans död kommer att störa IS förmåga att införskaffa resurser och genomföra terrorattacker.

– Det finns inga indikationer på att några civila skadades i denna attack.

Enorma effekter

IS har inte längre samma makt eller förmågor som tidigare.

Gruppen pekas dock alltjämt ut som ett problem, bland annat i just Syrien.

Människorättsorganisationer lyfter samtidigt fram den enorma påverkan som IS har haft i regionen.

– Människor som frihetsberövats efter att den väpnade gruppen Islamiska staten, IS, besegrats utsätts för systematiska kränkningar och dör i stort antal på grund av omänskliga förhållanden i nordöstra Syrien, framhåller Amnesty International i en ny rapport.

Varit på plats

Amnesty International har varit på plats i Syrien för att undersöka hur förhållandena är efter att IS makt har försvagats.

– Amnesty Internationals forskare reste till nordöstra Syrien vid tre tillfällen, mellan september 2022 och augusti 2023, för att genomföra intervjuer i båda lägren och på 10 förvar. 

– Sammanlagt intervjuade Amnesty International 314 personer för rapporten. Amnesty International förde en omfattande dialog om sina resultat, i genomgångar och skriftlig kommunikation, med de autonoma myndigheterna och den amerikanska regeringen.

– I de autonoma myndigheternas svar framhölls de svåra förhållanden som de möter, inklusive pågående väpnade konflikter. 

– De kritiserade "det internationella samfundet och globala partners" för att inte ha "uppfyllt sina rättsliga och moraliska skyldigheter" och konstaterade att länder med medborgare i förvarssystemet och det internationella samfundet hade lämnat dem "ensamma med att hantera konsekvenserna" av kampen mot IS.

Foto: G. Nifakos

Text: Redaktionen